Meld verstoringen!!

Jack Folkers schreef:

Het is heel frustrerend als je ergens vogels aan het inventariseren bent en dat je opeens van alle kanten om je heen geknal hoort; jagers…. en dat in het broedseizoen!!
Dat overkwam mij enkele malen toen ik in de Bethunepolder mijn ronde liep. Na navraag bleek dat voor deze jacht (jacht op ganzen in het kader van schadebestrijding) door de Provincie Utrecht, ontheffingen worden verleend. Blijkbaar staat de Provincie niet stil bij het feit dat door deze schadebestrijding andere vogels op zijn minst verontrust worden en waarschijnlijk ook verstoord; met name midden in het broedseizoen.
Mocht je zelf ook dergelijke verstoring door jacht (maar natuurlijk ook door andere oorzaken zoals crossmotoren, vliegen met modelvliegtuigjes etc), meld het dan bij het team handhaving van de RUD Utrecht (handhaving-wnb@rudutrecht.nl).
Hoe meer er over verstoring wordt gemeld, des te kleiner de kans dat er in de toekomst ontheffingen voor schadebestrijding in het broedseizoen worden verleend. Meld verstoringen!!

Excursie Lauwersmeer 21 mei 2017 – afd. Utrecht

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Vale Gier in Scherpenzeel

Op zondag 21 mei hadden we een excursie gepland naar het Lauwersmeer.
Het begon met de nasleep van een waarneming van gisteren, en wel van een grote groep van maar liefst 29 Vale Gieren, die in de buurt van Renswoude waren gaan slapen na gisteren over Zuid-Holland en Utrecht te hebben gezworven. Met andere woorden: die wilden we wel wakker zien worden, dus een omrij-route was snel gekozen.
Om kwart voor zeven arriveerden we ter plekke, waar we de eerste Gieren al uit de slaapbomen zagen zweven. Enkele andere zaten bovenin dennen te wachten. De ene na de andere vogel vloog uit zijn boom en al snel waren ze verdwenen achter een bomenrand. Eén van de laatste vogels passeerde ons op korte afstand, wat een kolossaal beest! Wat een mooie waarneming en wat een geluk, we waren nog maar net op tijd geweest.

We zetten koers naar het noorden en begonnen in het Lauwersmeer-gebied in de Ezumakeech. Doordat het waterpeil hier hoog was, waren er relatief weinig steltlopers te vinden, dus zochten we in de rietvelden eerst naar Baardmannetjes. We vonden er enkele en opeens zat er een familiegroepje vlak bij in het riet. We telden een mannetje, een vrouwtje en drie jonge vogels, die zich prachtig lieten bekijken.

Lees hier het hele verslag.

Excursie Doove Gat 6 mei 2017 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

Temp: 9° → 19 °C   Wind ~ 3  →  4 Bft O  Bew: ⅛  → ½  Geen neerslag

© GMD

Visdief

Een klein wolkje overtrekkende gele kwikstaarten in beeld bij het zoeken in een wolk hoge gierzwaluwen tekende de toevallige vondsten deze ochtend. Soms ging de trek naar het noorden even niet aan dit moerasje van 50 hectare voorbij. De vier ganzen- vijf eendensoorten met de aankomende vader zomertaling en de bruine kiekendieven hadden wel wat meer het gedrag van blijvertjes met bijbedoelingen. Gepionierd werd er ook dankzij opdrogende randzones waar een kleine plevier rondscharrelde. Ook het “gekier” van de visdieven in alle stadia van opwinding tot broedende rust was overdadig. Voor een vluchtige schatting van de visdieven tussen de broedende kokmeeuwen gunden we ons de tijd niet.

Lees hier het hele verslag.

Vind een gezenderde Scholekster en geef een naam

Een bericht van de SOVON-site.

© GMD

Gekleurringde Scholekster

Speur mee naar Scholeksters met ringen én zender. Voor het onderzoeksproject CHIRP zijn twintig vogels voorzien van een GPS-zender, waarmee de vogels nauwkeurig gevolgd worden. Er zijn wat vogels ‘buiten bereik’ geraakt. Zoek mee en geef de door jouw gevonden Scholekster een naam.

Het onderzoek van CHIRP, waaraan onder andere Sovon deelneemt, is bedoeld om het effect van menselijke verstoring op Scholeksters te meten. Daarom zijn op Vleiland in de afgelopen 20 vogels met een GPS-zender uitgerust (UvA BiTS), waarmee hun gedrag en locatie gevolgd wordt.

Buiten bereik
Er zijn nog vier Scholeksters die regelmatig binnen het bereik van de ontvangststations op Vlieland en Noord-Texel komen (volg ze op deze kaart). De rest van de Scholeksters is vermoedelijk vertrokken en nu ‘zoek’.

Lees hier het hele bericht.

Groen en geel voor de ogen: herkenning van ‘gele kwikken’

van de site van Vogelbescherming Nederland.

© GMD

Gele Kwikstaart

Onze eigen’ gele kwikstaarten komen nu Nederland binnen en zorgen voor meer kleur op de akkers. Tegelijk trekken andere ‘gele kwikken’ door, op weg naar broedgebieden elders in Europa. Je kunt gemengde groepjes kwikstaarten van wel drie soorten treffen. Want de ene gele kwik is de andere niet.
In deze tijd van het jaar bezetten gele kwikstaarten hun territoria in het boerenland, vooral akkerland. Maar ze trekken ook volop door. Naast de gele kwikstaart komen ook Engelse en noordse kwikstaart regelmatig voor als doortrekker. Een bont gezelschap.

Soort of ondersoort, dat is bij gele kwikken altijd de vraag. De verschillende populaties worden veelal als ondersoorten gezien, maar in ons land beschouwen we ze als aparte soorten. Welke taxonomische positie je ook verdedigt, gele kwikstaarten fleuren een voorjaarsdag op. Het is niet altijd gemakkelijk om ze van elkaar te onderscheiden.

Lees hier het hele artikel.

Oudere berichten «

Meer items ophalen