De roep van de koekoek verstomt

Van de site van SOVON:

© GMD

Koekoek

Eén van de meest bekende vogels van ons land laat zijn befaamde roep steeds minder vaak horen. De koekoek neemt al tientallen jaren af in Nederland. Daarom hebben Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. We willen achterhalen waarom de koekoek het zo slecht doet en op zoek naar de juiste maatregelen om het tij te keren. Daarnaast willen we in 2017 zoveel mogelijk Nederlanders laten kennismaken met deze bijzondere vogel.
‘Koe-koek!’ Het zeer herkenbare geluid van de mannetjeskoekoek horen we steeds minder. Het aantal koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. Zit het probleem in Afrika waar ze ’s winters verblijven? Is het de achteruitgang van graspiepers en kwikstaarten, of andere gastouders (waardvogels) in wiens nesten de koekoek haar eieren legt? Of speelt de klimaatverandering een rol? Waardvogels beginnen eerder met broeden, koekoeken komen wellicht te laat aan. Om de koekoek voor de toekomst beter te kunnen beschermen gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland in 2017 op zoek naar de grootste kennishiaten.

Lees hier het hele verhaal.

Midwintertelling 2017: al 2000 tellingen binnen

Van de site van SOVON

© Nel Bekema

Tellen is soms een eenzame bezigheid

Al 2000 midwintertellingen zijn er op moment van schrijven ingevoerd. Ze komen soms met wel 60 tellingen per uur binnen in de database van Sovon. De snelste tellers hebben hun telling meteen via de app Avimap geüpload (20%). Gelukkig gooide het winterse weer geen roet in het eten. ’s Avonds konden de tellers zich nog even inlezen in het nieuwste watervogelrapport.
De eerste indruk is dat er veel Brandganzen zijn geteld, vooral langs de Grote Rivieren en in het Groene Hart. Ook werden er flink wat Grote Zaagbekken gezien. De winterse omstandigheden vielen gelukkig mee dit weekend. Ondanks de harde wind aan de kust slaagden de tellingen in de Waddenzee en op zondag was het op veel plekken prachtig winterweer. Kortom, geen verkeerde omstandigheden om je telgebied te bezoeken.

Midwintertelling

Deze telling is de belangrijkste telling van watervogels in de winter. In heel Europa worden enorme oppervlakte geteld om de aantalsontwikkelingen en verspreiding van watervogels in kaart te brengen. Deze editie was extra bijzonder omdat er ook een speciale flywaytelling van Noorwegen tot in Zuid-Afrika aan de gang is. In het NOS-journaal werd daar zelfs aandacht aan besteed.

Rapport

Vorige week verscheen het watervogelrapport. Daarin worden de laatste ontwikkelingen van watervogel beschreven. Neem even een kijkje!

Een dagje ijseenden zoeken

Geert Kuitenbrouwer schreef:

© GMD

IJseend

Vroeg opstaan op zondag valt niet mee. Dan anderhalf uur rijden naar Den Oever waar de WR 130 in de haven ligt om op ijseendenjacht te gaan. Een dampende pot koffie staat in de kombuis klaar. Later op de dag kom je tot de ontdekking dat schipper Jan Rotgans (een wel heel toepasselijke naam) E-nummers in voeding en vergelijkbare conserveermiddelen niet echt waardeert. Een kop lekkere erwtensoep is dan ook heel lekker te noemen en gemaakt van alleen echt natuurlijke middelen.

Culinaire waddentocht
Een paar jaar geleden ben ik voor de eerste keer mee geweest en dat was smullen. Sindsdien ga ik mee op deze tochten die Jan Rotgans maar een paar keer per jaar maakt. Bij de spuisluizen van Den Oever zien wij al vinnen van bruinvissen boven water uitkomen. Uiteraard ook veel vogelsoorten op de kleine eilandjes in de buurt van de haven. In de kombuis is het warm en gezellig. Op het platform boven de stuurhut en op de voorplecht kan het heel fris zijn, maar als echte vogelaar trek je je daar natuurlijk niets van aan.

© Geert Kuitenbrouwer

Het schip

Bijzondere ervaring rijker
Een ervaren vogelgids wijst ons op vele vliegende en zwemmende vogels zoals meeuwensoorten, lepelaars, eidereenden, grote zaagbekken en de zwarte zeeëend. Doel is en blijft natuurlijk de ijseend en die hebben wij meerdere keren zien vliegen en zwemmen. Helaas is mijn telelensje (300 mm) niet echt toereikend om de ijseend mooi te fotograferen.
Jan Rotgans zoekt de ondiepe plekken op waar deze prachtige vogels foerageren. Bij het spotten legt hij meteen zijn boot vrijwel stil om zo dicht mogelijk in de buurt te komen.
Einde middag zijn we terug in de haven, een heel bijzondere ervaring rijker en met een gevulde maag weer naar huis. De volgende tocht is op zondag 19 maart. Voor meer info zie www.janrotgans.com.

Burgemeesters uit poolgebied doen Nederland aan

© GMD

Grote burgemeester bij de Laakse Duiker

De ontdekking van een grote burgemeester op de Laakse Duiker bij Spakenburg wordt verklaard door een artikel op de site van de Vogelbescherming.

De laatste tijd doet een toenemend aantal burgemeesters ons land aan. Grote burgemeesters om precies te zijn, meeuwen uit het Arctische gebied. De storm in de Noordzee en in de Noorse zee vorige week lijkt er de oorzaak van dat er relatief veel grote burgemeesters worden gezien, vooral aan de kust.
Burgemeesters zijn er in twee soorten: de grote en de kleine burgemeester. Het zijn beide grote meeuwen, verwant aan de bekende zilvermeeuw. Het zijn “witte meeuwen” zoals vogelaars ze noemen, omdat ze witte of vrijwel witte vleugels hebben als ze volwassen zijn. Maar ook jonge vogels zijn erg bleek van kleur en hebben lichte vleugels. Het is het belangrijkste onderscheid met de algemene, grote meeuwen als zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw.

Feestmaal op het strand
De grote burgemeester is een zeldzame vogel, die in het winterhalfjaar in zeer klein aantal wordt gezien. De aantallen verschillen wel van jaar op jaar. Maar sinds vorige week is er een duidelijke stijging van het aantal waarnemingen van grote burgemeesters. Het lijkt erop dat de storm in de Noorse Zee en de noordelijke Noordzee hier een rol in heeft gespeeld. Want vooral de dagen erna werden op de op veel stranden grote burgemeesters ontdekt, door kiene vogelaars die er speciaal op uit gingen om deze Arctische specialiteit te vinden.

Lees hier het hele artikel.

Verslag excursie Zuidpier IJmuiden – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Humes Bladkoning

Traditioneel opent afdeling Utrecht-stad het nieuwe jaar met een bezoek aan de pier van IJmuiden. Met een groep van 15 mensen begonnen we bij de haven te zoeken naar een daar eerder aanwezige Parelduiker, maar helaas moesten wij het bij een paar Dodaarzen houden. Lopend naar de pier zagen we veel Aalscholvers op het water, waartussen kort een Kuifaalscholver zat, die helaas maar door enkele mensen werd gezien voordat hij wegvloog. Langs de pier ontdekten we al snel enkele Oeverpiepers, veel Steenlopers en een Paarse Strandloper. Op het strand net naast de pier bevond zich een grote groep meeuwen, waartussen wat Scholeksters, een Rosse Grutto en een Bonte Strandloper. Drieteenstrandlopers zaten er niet, maar kwamen gelukkig wel langs vliegen. Verder lopend viel ons oog op een van ons afvliegende bleke meeuw, waarin we al snel een burgemeester herkenden. Het was nog even spannend welke van de twee het ging worden, maar na een tijdje ging de vogel op de pier zitten en kon hij op naam gebracht worden als Kleine. Over zee vlogen met enige regelmaat Roodkeelduikers en een excursiegenoot was zo scherp een vrouwtje IJseend te ontdekken.
We liepen naar het puntje van de pier, om vandaar af een tijd over zee te kijken. Er was nauwelijks wind, waardoor het aangenaam kijken was. Niet ver van de pier dook geregeld een of meerdere Bruinvissen op. Op zee dobberden enkele Zeekoeten en in de groepen langsvliegende Zwarte Zee-eenden bevonden zich enkele Grote Zee-eenden. Ook waren er aardig wat Drieteenmeeuwen te zien, zowel volwassen als juveniele vogels. Ertussen vloog een Dwergmeeuw.
Na enige tijd besloten we terug te lopen, in de hoop op de terugweg de Grote Burgemeester te zien, die eerder vandaag door anderen was gezien. Dit lukte helaas niet. We maakten een tussenstop met koffie en appeltaart en na een korte blik op het Kennemermeer besloten we verder te rijden naar Noordwijk.
Daar zochten we eerst naar enkele daar overwinterende Dwerggorzen. Aanvankelijk lieten deze vogels zich niet vinden, maar na een tijdje zoeken was het dan toch raak. Eén vogel liet zich prachtig zien bovenin bramenstruweel.
Hierna reden we door naar Noordwijkerhout, waar al een poosje een Hume’s Bladkoning aanwezig is. Deze vogel werd direct gevonden en liet zich erg fraai zien. Roepen deed de vogel niet, op één moment na, maar dat was dan ook van mooi dichtbij. Na dit fraaie slot besloten we het er bij te laten. Het nieuwe jaar is fraai begonnen.

Oudere berichten «

Meer items ophalen