web analytics

Zwarte ooievaar duikt overal op in augustus

© GMD

Zwarte Ooievaar

De zwarte ooievaar is een zeldzame en prachtige vogel, die al jaren kandidaat is om een nieuwe Nederlandse broedvogel te worden. Wie deze zwarte parel wil zien, moet in augustus toeslaan. Zwarte ooievaars trekken dan door Nederland en kunnen op de meest onverwachte plekken opduiken.
Herken de zwarte ooievaar
Een zwarte ooievaar die in het veld staat, is gemakkelijk te herkennen. Een opvallende grote zwarte vogel op hoge poten. Onmiskenbaar. In de lucht is de zwarte ooievaar (zeker van grote afstand) wat lastiger van ‘onze’ witte ooievaar te onderscheiden.
Maar wie let op de zwarte hals en geheel zwarte vleugels (de ooievaar heeft zwart-witte vleugels en een witte hals) kan ze ook in de lucht herkennen. Een volwassen zwarte ooievaar is een mooie verschijning met een dieprode snavel en poten. De zwarte bovendelen geven in de zon een groene en paarse gloed.
In Nederland zien we op doortrek vooral jonge vogels. Die hebben nog geen rode poten en snavel maar grijsgroene en het zwart van de veren is doffer. Misschien minder fraai dan volwassen vogels, maar nog altijd schitterend om te zien.
Lees hier het hele artikel.

Droogte en steltlopers in binnenland

Van de site van SOVON:

© GMD

Bosruiter

Dat de nu al legendarische zomer van 2018 droog is, hoeven we niemand te vertellen. Het neerslagtekort is reeds opgelopen tot dat van het ‘gietijzeren record’ van de zomer van 1976.
Uitdrogende of al drooggevallen plassen; rivieroevers met brede stranden…het is een beeld dat we overal zien. Misschien niet de meest vreugdevolle aanblik, maar voor vogelaars in het binnenland biedt het kansen. Dat geldt niet voor al enige tijd uitgedroogde plassen, die meestal vogelloos zijn. Plassen die aan het uitdrogen zijn, kunnen echter als een magneet vogels aantrekken.
Op allerlei, soms onverwachte plekken duiken reigers, Lepelaars en met het nodige geluk Zwarte Ooievaars op die zich tegoed doen aan visjes, amfibieën, slakjes, (larven van) insecten en andere etenswaar. Ook steltlopers weten hiervan te profiteren.
Lees hier het hele bericht.

Zeearend geboren op de Dode Hond

Uit de Gooi- en Eemlander:

© GMD

Zeearend

Een primeur: vorige week verliet de eerste jonge zeearend van Noord-Holland het nest. Het ouderpaar broedde met succes op het eiland de Dode Hond in het Eemmeer.
Natuurmonumenten en eigenaar Staatbosbeheer, die samen het eiland beheren, zijn blij dat het jong ongestoord op kon groeien. ,,In de periode dat de zeearenden een nestplek zochten, was het nog stil op het Eemmeer en het eiland”, meldt boswachter Jan Roodhart van Natuurmonumenten. ,,We hebben een deel van het eiland afgesloten om de vogels rust te geven. Dat is gelukt.”
Roodhart is te spreken over de goede samenwerking. ,,De leden van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken hielden de roofvogels nauwlettend in de gaten en legden de ontwikkelingen vast. De Reddingsbrigade en de Omgevingsdienst hielden een extra oogje in het zeil en hielpen met het overvaren van extra bebording.”

Lees hier het hele bericht.

Broedprestaties van Nederlandse Ooievaars onder de loep

Van de site van SOVON:

© GMD

Ooievaars

De nieuwe Limosa is uit. In dit nummer van het populair-wetenschappelijke vogeltijdschrift is onder andere een artikel over de broedprestaties van Nederlandse Ooievaars te lezen. Chris van Turnhout en Jeroen Nienhuis (Sovon) bekeken samen met Annemiek Enters en Wim van Nee (STORK) de gegevens van ruim 8900 nesten uit de periode 1921-2017.

Er broedden anno 2016 zo’n 1000 ooievaarsparen in Nederland. Vanaf begin jaren 80 klom de populatie uit een dal, vooral dankzij fokprogramma’s. Van veel van deze broedende Ooievaars worden nestgegevens verzameld. Zulke gegevens zijn belangrijk wanneer je de oorzaken van de populatiegroei wil bekijken.
Lees hier het hele bericht

Bovenpolder 7 juli 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Lepelaars

De parkeerplaats bij de Andrieskerk was op dit vroege uur leeg genoeg om er lommerrijk en beschaduwd te parkeren. Dat kwam verder ook goed uit want op weg naar de bovenpolder west hadden we zo het kasteel te ronden. Een tiental rustende boerenzwaluwen en een veelvoud ervan jagend aan de buitenkant van de Oranjerie waren een contrast met de zwaluwenarmoede in het algemeen aan de voet van de heuvelrug. Tot honderden meters hoog werd er ook door huis- en gierzwaluwen gejaagd. Moeras en vee in de buurt drukten de statistieken van de insectenarmoede even naar de achtergrond. Onder het maaiveld in de brede gracht een bescheiden geploeter van families meerkoet, wilde eend en kuifeend. De kuifeendpullen liepen behoorlijk achter op de meerkoetenjongen met hun volwassen grootte. Daar staat tegenover dat ze goed konden duiken om zichzelf te redden. Achter onze rug zeefden enkele lepelaars hun kost boven water en stonden een paar kieviten tussen de gemaaide grassprieten naar de uitgedroogde kleibodem te staren.
Lees hier het hele verslag.