web analytics

Excursie Hoogekampse Plas 19 mei 2018

i.s.m. IVN De Bilt, Het Utrechts Landschap en Vogelbescherming Nederland

“Is dat nou de gewone plevier?” “Oh, wat een schattige kleine donsvogeltjes!” ”Dat is een mooie, die tafeleend!” “Wat veel zwaluwen, ik fiets hier geregeld, maar had nog nooit zo’n vogel gezien!” Een greep uit de vele enthousiaste opmerkingen van verbazing en verwondering die tijdens de rondleidingen werden geuit.

In het kader van de nationale vogelweek van Vogelbescherming Nederland 12 t/m 20 mei 2018 werd op 19 mei een combi-activiteit van IVN-afdeling De Bilt, Utrechts Landschap en onze Vogelwacht-afdeling De Bilt/Zeist gehouden. Vanwege het IVN jubileum (50 jaar), ons 60-jarig jubileum èn de ontwikkelingen rond de Hoogekampse plas (voorgenomen plaatsing Oeverzwaluwwand en vogelkijkscherm) is gekozen voor locatie Hoogekampse Plas. Vanaf 8:00 – 12:00 uur zijn een viertal excursies van een uur gegeven, begeleid door gidsen van de verschillende organisaties.

Lees hier het hele verslag.

Vogelwacht Utrecht viert 60-jarig bestaan

Uit de Vierklank:

© De Vierklank

Wigle Braaksma

Om vogels en hun leefomgeving in de provincie Utrecht te beschermen, richtten vogelaars de heer Van der Garden, baron Van Lynden en Sjoerd Braaksma, op vier februari 1958 de Vogelwacht Utrecht op. Ging het in die tijd vooral om vogelbescherming, hedentendage is het doel van de vereniging een stuk breder.
In artikel twee van de statuten staat nu: het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van vogels.

Lees hier het hele artikel.

Excursie Zouweboezem 12 mei 2018 – afd. Amersfoort

Maud van Meygaard schreef:

© Ilse Kroon

Rietgors

Zaterdag 12 mei trok afdeling Amersfoort erop uit naar de Zouweboezem. Ondanks de aanwijzingen van René de Waal, zagen Ilse Kroon en ondergetekende kans om tóch de verkeerde kant uit te rijden waardoor we ietwat te laat op de plek van bestemming aankwamen. Daar aangekomen was het leed echter snel geleden, want op de eerste 500 meter was er al veel moois te bewonderen en vooral te beluisteren. De rietzanger blijft mij persoonlijk altijd verbazen! Wat een geluid er uit dat kleine wijd open gesperde keeltje komt, ongelooflijk. Daarnaast liet zich natuurlijk ook een aantal rietgorzen zien en horen.
De échte vogelaars onder ons kwamen natuurlijk voor de zwarte stern: prachtige,  sierlijke vogels die ons heel wat oh’s en ah’s deden uitroepen. Ze flitsen door de lucht en pakken nét boven of van het water de insecten weg om vervolgens het lekkere hapje op te peuzelen of aan hun partner op het nestvlot te geven.

Lees hier het hele verslag.

Zuid-Hollandse eilanden 13 mei 2018 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Zomertaling

Zondag 13 mei bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Zuidhollandse eilanden. We hoopten uiteraard op een dag met volop zon, maar helaas bleek deze hoop opnieuw vergeefs: net als voorgaande jaren waarin we laat in het voorjaar deze kant op wilden, hadden we opnieuw gekozen voor een dag met lage temperaturen en guur weer. Uiteindelijk zou het met de regen nog wel loslopen, maar het was bitter koud voor bijna half mei.
Hoe dan ook, met 8 mensen vertrokken we uit Utrecht, nagezwaaid door onze vaste bezoeker, de Slechtvalk op de Conclusion-flat. We hadden besloten om wat dieper Zeeland in te beginnen, vooral om een regenfront te omzeilen.
We reden naar Middelburg en bezochten daar het gebied rond de Zandvoortweg. Langs deze weg liggen allerlei slikjes, en gisteren was hier een Poelruiter gevonden. Deze vogel hadden we al snel gevonden, en deze liet zich prachtig zien. Ook enkele Groenpootruiters liepen hier, waardoor je de verschillen prima kon zien. Een groepje Kemphanen liep al baltsend rond, en er zwommen enkele Zomertalingen.
Lees hier het hele verslag.

Zachte winters en veel watervogels

Van de site van SOVON:
Het nieuwe watervogelrapport is uit! Uit de gepresenteerde aantallen blijkt dat Nederland een ideaal land blijft om als watervogel te overwinteren. Midden in de winter tellen vrijwilligers tegenwoordig ruim 5,5 miljoen watervogels.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
· Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor.
· Zuidwestelijke overwinteraars nemen juist toe.
· Groei van ganzenaantallen stagneert.​

Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor
Als gevolg van de steeds hogere wintertemperaturen in Noordwest-Europa besluiten sommige vogelsoorten vaker om ten noorden en oosten van Nederland te overwinteren. Eendensoorten als Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker worden bijvoorbeeld steeds minder geteld in ons land.
Lees hier het hele artikel.