mrt 14

Blauwborst kondigt de lente aan

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Blauwborst

Vanaf de tweede helft van maart is het zover: je kunt de blauwborst weer horen zingen. In april doet hij er nog een schepje bovenop en barst het gezang echt los. Hij zingt net zo mooi als de nachtegaal, al blijft dat een discussie voor fijnproevers. Eén ding is zeker: als je hem hoort is de lente in aantocht.De blauwborst is in het voorjaar allesbehalve schuw en zingt graag vanaf een opvallende zangpost. Bijvoorbeeld vanuit het topje van een wilg, struik of riethalm. Hij verraadt zich met zijn opvallende lied en af en toe maakt hij vanaf zijn uitkijkpost zelfs een korte zangvlucht. De blauwborst heeft een gevarieerde, heldere en krachtige zang, die weliswaar aarzelend begint maar al gauw overgaat in een waterval van tonen die op zelfvertrouwen duidt.

Lust voor het oog
Het afgelopen halfjaar verbleef de blauwborst op het Iberisch Schiereiland en in West-Afrika. Vanaf maart tot in september blijft hij in West en Noord-Europa. De eerste ontmoeting met een blauwborst blijft je voor altijd op het netvlies gegrift. Wat opvalt zijn de blauwe borst, keel en kin met een witte vlek in het midden. Echt korenbloemblauw met, afhankelijk van de lichtval, ook staalblauw en indigotinten. Aan de onderzijde van de blauwe borst lopen drie banden van zwart-wit en vosbruin. Spreidt een blauwborst zijn staart dan word je ook nog eens verrast door opvallende oranjebruine strepen met zwarte band. Kortom: een lust voor het oog. Is het je geluksdag, dan zie een blauwborst met een oranje ‘ster’ op de blauwe borst in plaats van een witte. Deze blauwborst is een zeldzame doortrekker uit vooral Scandinavië.
Lees hier het hele bericht.

mrt 08

Massaal doden vossen zal grutto niet redden

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Grutto

De Jagersvereniging KNJV voert een fanatieke lobby voor uitbreiding van de mogelijkheden om vossen, kraaien en marters te doden. Bovendien wil de KNJV meer mogelijkheden om nestplaatsen van roofvogels, ooievaars en blauwe reigers te verplaatsen. De organisatie wenst deze verruimingen om weidevogels te redden.
Vogelbescherming Nederland vindt de KNJV-plannen draconisch. Gebiedsgericht maatwerk waarbij boeren, natuurterreinbeheerders, onderzoekers en jagers samenwerken om de eisen die weidevogels aan hun omgeving stellen te realiseren, is de basis voor succes. Daarom roept Vogelbescherming de Tweede Kamer en minister Schouten op de KNJV-plannen resoluut af te wijzen. Op deze manier worden weidevogels niet gered.

Lees hier het hele bericht.

mrt 06

MidWinter Roofvogel Telling 2018

Wim van de Vegte meldt de derde tussenstand:

mrt 05

Bruine kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Werkgroep Grauwe Kiekendief:

© GMD

Bruine Kiekendief

Veel mensen associëren de bruine kiekendief nog steeds met wetlands, moerassen en overjarig riet. Maar in de jaren negentig maakte de grootste Europese kiekendief een vrij spectaculaire overstap naar grootschalig akkerland. De nesten in landbouwgewassen lopen echter gevaar wanneer er geoogst wordt. Bescherming van bruine kiekendieven vergt speciale aandacht en veel tijd.

Van moeras naar akker
Hoewel een substantieel deel van de broedparen van de bruine kiekendief (Circus aeruginosus) in overjarig riet in de wetlands van Nederland en Vlaanderen nestelt, broedt er tegenwoordig een relatief groot aantal paren in de akkerbouwgebieden van West-Vlaanderen, Zeeland, de Wieringermeer, Fryslân en Groningen. Menigeen zal verbaasd zijn te horen dat er nesten worden gebouwd in de genoemde regio’s in wintergraangewassen (vooral gerst en tarwe), luzerne, graszaad en koolzaad.
Lees hier het hele bericht.

feb 23

Landje van Geijsel, Waverhoek – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Wintertaling

In de eerste zonnestralen ontvluchtten we het knetterend sijzenconcert in de uitslaapbomen van het seminarietrerrein in Driebergen.
Vlak voor Geijsel, stonden de shovels van de dijkvoetverzwaring keurig achter hekken in hun zondagsrust-stand. De grondverplaatsing en het daarmee verbonden droogstaan van het landje dreigde eind januari het voorjaarsperspectief van steltloper- en eendenspektakel tijdens de vogeltrek in een fata morgana te veranderen. We zijn de Groendienst Amstelland nog dankbaar voor de mededeling dat het werk ter plaatse op 1 februari geklaard was en het dras zetten vanaf die datum in gang gezet was. Zo hoefden we geen alternatieve bestemming te zoeken.
We waren precies op tijd om een vertrekkende casarca te betrappen, die even daarvoor de kop uit de veren had gehaald. De duttende grutto’s ter plaatste waren niet te tellen, omdat de groep verdund was met lang slapende wulpen en kieviten. Pas later bleken we een groep van ruim 160 IJslandse exemplaren voor ogen te hebben. Een beetje bits was deze heldere winterochtend nog wel, zo bits dat zelfs de scholeksters enig gevoel voor zondagsrust leken te hebben. Zo weinig spraakzaam kom je ze niet vaak tegen. De massale aanwezigheid van de wintertalingen in hun rommelige grasland liet zien dat dit soort onland veruit favoriet bij deze soort is om leeftocht bij elkaar te slobberen.
Lees hier het hele verslag.

Oudere berichten «

WeBBuddy Website Monitor