Excursie Biesbosch / Noordwaard – afd. Doorn/Driebergen

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Boomvalk

Om kwart over negen hadden we een vriendelijk zonnetje en zingende veldleeuwerikken.
Het uitzicht op de Sliedrechtse Biesbos enkele kilometers noordelijker werd het eerstvolgende uur beheerst door vijf donderwolken in toenemende heftigheid . Het donkergrijs daar en de warme zon op onze standplaats gaf een licht euforisch KNMI-gevoel. Wel de lusten en niet de lasten van het weer. Toch hadden we weer snel onze aandacht bij een tiental vluchtende witgatten, bij een honderd lepelaars ,de roepjes van witte en gele kwikstaart door elkaar heen één zwarte stern tussen tientallen visdiefjes en de verre kemphanen in het plassige land. Een stukje westelijker raakten we toch een beetje van slag bij de aanblik van een vrouw nonnetje. De Brug in de Kroonweg liet zich op een andere manier gelden. Alleen voor fietsers bestemd, die er ook niet waren, stonden we in een oud waterlandschap centraal in een concert van tuinfluiters, zwartkop-pen, winterkoningen, groenlingen, twitterende boerenzwaluwen en twee tegen elkaar in jodelende wielewalen. Op tachtig meter een jagende kleine zilverreiger in het moeras.  Dankzij een voorbeeldige groepsdiscipline konden we ons hiervan losmaken om de verdere geneugten zoals jagende boomvalken, en een solitaire Cetti’s zanger elders op ons te laten inwerken. Na een korte stop bij het museum koersten we langs de zuidroute terug langs slikvlaktes, rietvelden en bossen. Zo werd het met moeraszangers als rietzanger, bosrietzanger en rietgorzen als achtergrond een fraai decor voor de baltsvlucht van een kiekendief man en nogmaals de jachtvluchten van een boomvalk.

Toen we tenslotte de Noordwaard verlieten hadden we de blik op de papavervelden niet meer nodig om in een gelukzalige stemming te blijven over zoveel moois.

Lees hier het uitgebreide bericht.

Excursie Zouweboezem 25 juni 2016 – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Purperreiger

Het was lekker weer en het natuurgebied de Zouweboezem lag er om 8.30 uur vredig bij. We (8 vogelaars) werden verwelkomd door vader en moeder grutto, beiden zittend op een paal en wakend over hun jong, die met zijn snavel net boven het hoge gras uit stak.  Al gauw kwamen we bij de broedkolonie van de zwarte sterns aan, waar  zeker dertig jonkies aanwezig waren bij en op  de nestvlotjes, gadegeslagen door een aantal fotografen met grote zoemende  telelenzen. Het leek ze  ondanks de korte afstand niet te deren, blijkbaar gewend aan het ongevaarlijke geregelde bezoek. Opvallend was dat enkele vlotjes waren voorzien van gaas, blijkbaar om de jongen van  ongewenste indringers af te schermen. Ook een mannetjes kuifeend lag te rusten op een vlotje.
Het werd een mooie dag voor de vele rietzangers.  De opvallend mooie gevarieerde zang van de bosrietzanger was van zeer dichtbij te horen, ondanks dat kregen we de vogel niet in beeld. Hetzelfde gold voor de cetti’s zanger en de kleine karekiet. De vele rietgorzen kwamen wel in beeld en hetzelfde gold voor de rietzanger. De blauwborst, de koekoek en de waterral  hielden het ook bij hun geluid. De braamsluiper bleek ook helder te zingen en was in een flitsje te zien. De tjiftjaf liet zich deze keer goed bewonderen.
Er waren aardig wat overvliegende en ook zittende purperreigers. De vogel is iets slanker dan de blauwe reiger en heeft een wat snellere vleugelslag, naast zijn prachtige kleur. De bruine kiekendief  liet zich in dit moerasgebied  geregeld  zien om daarna mogelijk een jonge grauwe gans te verorberen. Bijzondere vermelding verdienen nog de boomvalk, de grasmus, en de prachtig gekleurde kneu.
Tevreden keerden  we om ongeveer  1 uur terug  op de parkeerplaats in het buurtschapje aan de Boezemweg/Lexmond  met een totale soortenscore van 59.

Herinneringsbankje Kees Rozier

© Janneke Kimstra © Janneke Kimstra © Janneke Kimstra

Janneke Kimstra schreef:

Woensdag 22 juni werd onder grote belangstelling aan de Noordzijde van zijn zo geliefde Hoogekampse Plas een herinneringsbankje onthuld voor Kees Rozier. Vele jaren was Kees bijna dagelijks wel te vinden langs de plas, kijkend naar en ondertussen inventariserend wat er zich aan vogels voordeed, uitleg gevend aan wie maar weten wilde wat er te zien was. Ik herinner me menig aangenaam uurtje  op vrijdagmiddagen, als ik vroeg uit kantoor kwam. Kees was altijd geïnteresseerd. In wat je gezien had de afgelopen tijd, maar ook in jou. Het was fijn praten met hem. Kees overleed vorig jaar augustus na een moedig gedragen ziekbed

Willems Wondere Weiland verplaatst vanwege ooievaars

Rien Jans schreef:

© GMDHet festival Willems Wondere Weiland, aan de A28 bij de Amersfoortse wijk Vathorst, is verplaatst. Dit vanwege de broedende ooievaar die op het boerderijkunstwerk in Willems weiland zijn nest heeft. Het festival, dat op zaterdag 2 juli zal plaatshebben, is verplaatst naar een locatie enkele honderden meters verwijderd van het originele weiland van Willem. De afdeling Amersfoort van Vogelwacht Utrecht kreeg een maand geleden al de eerste verontruste meldingen van bewoners, die vreesden dat het popfestival het broedsel van de ooievaar, precies in dat weiland, zou gaan verstoren. Met name Stichting STORK heeft ervoor gezorgd dat het popfestival is uitgeweken. Het ooievaarspaar heeft één jong grootgebracht, dat nu nog op het nest zit en inmiddels is geringd.

Excursie Groningen – afd. Utrecht Stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Steltkluut

Op zondag 19 juni bezochten we met afdeling Utrecht-stad enkele gebieden in ‘het hoge noorden’, Groningen en omgeving. Bedoeling was om een bezoek te brengen aan het Zuidlaardermeer, waar de afgelopen jaren verschillende soorten moerassterns tot broeden kwamen. Maar de berichten van de afgelopen tijd volgend leek het logischer de bestemming een beetje oostelijker te verleggen, aangezien er een flinke groep Witwangsterns was gaan nestelen nabij Slochteren. Kortom: de ochtend begon, zoals zo vaak, met het aanpassen van de plannen. Dit overigens nadat we, met een flink aangroeiende groep (maar liefst 22 deelnemers) de excursie konden starten met het bezichtigen van een Slechtvalk op de flat bij ons vertrekpunt. En, de plannen toch omgooiend, waarom niet een tussenstop inlassen?

Met andere woorden: we vertrokken met als eerste bestemming De Weerribben. Hier zit al enige tijd een Klein Waterhoen, een vogel die normaal gesproken alleen ’s avonds en ’s nachts te horen is, maar die zich hier ook overdag laat horen. Wat hij dan ook al snel na onze aankomst deed. Onderwijl konden we genieten van grote aantallen Geoorde Futen, waarbij veel jongen, Zwarte Sterns, een Purperreiger en enkele Bruine Kiekendieven.
Na een half uurtje reden we verder naar het Dannemeer nabij Slochteren. Het gaat hier om een nieuw ingericht nat natuurgebied, vergelijkbaar met de gebieden die we eerst van plan waren te bezoeken bij het Zuidlaardermeer. Al snel zagen we enkele Zwarte Sterns en vonden we tussen de vele Kluten een Steltkluut. Verder zoekend tussen de steltjes bleken er maar liefst 5 Steltkluten aanwezig. We liepen door en zagen in de verte enkele Witwangsterns vliegen. Die kant op lopend vlogen opeens een tweetal Witvleugelsterns fraai voorbij! De sterns lieten zich prachtig zien en foerageerden vaak dichtbij. Later vonden we van de Witwangsterns een zestal nesten, drijvend op het water. Ook moest er nog een Zwarte Ibis in het gebied aanwezig zijn. Deze liet zich met wat meer moeite vinden, maar liet zich uiteindelijk wel prachtig zien. En dat alles onder begeleiding van Veldleeuweriken- en Graspieperzang. Naast al deze zeldzaamheden genoten we ook van een flink aantal Kemphanen, een Bosruiter, en ook hier grote aantallen Geoorde Futen.
We overwogen alsnog bij het Zuidlaardermeer te gaan kijken, maar kozen uiteindelijk voor een bezoekje aan het Fochteloërveen. Toen we bijna ter plekke waren, zagen enkele deelnemers een Kraanvogel vanuit de auto. We liepen een stukje het gebied in en vonden een prachtige man Grauwe Klauwier.
Na een stukje verder gereden te hebben, stopten we even om het gebied te overzien. Daarbij viel ons oog opeens op een tweetal Kraanvogels die aan kwamen vliegen en zich een tijdje liet volgen. Fraai! De vogels landden achter in het gebied en na een stukje doorgereden te hebben vonden we deze vogels terug op een akker. Of het moeten twee andere vogels geweest zijn, daarover waren de meningen verdeeld. Hoe dan ook, we konden ze mooi foeragerend zien.
Als laatste liepen we naar de uitkijktoren, vanwaaruit we ook nog een Kraanvogel zagen rondstappen. Dit was zeker een andere vogel dan eerder. Helaas liet de Wielewaal in het bos zich niet horen, maar al met al hadden we weer een behoorlijk succesvol dagje vogelen achter de rug.

Oudere berichten «

Meer items ophalen