Excursieverslag Het Doove Gat (Hooge Boezem Haastrecht)

Sjef te Berge schreef:

© GMD

Watersnip

De Hooge Boezem (slechts 30 cm onder NAP) ligt een kleine anderhalve meter hoger dan het omringende land. Om in tijd van nood extra water te bergen is er uitgediept en zijn er kades verhoogd. Zo is er vanaf 2014 ineens een nieuw natuurgebiedje van ca 45 hectare op ongeveer drie kwartier rijden van Doorn/Driebergen.
Overigens had de aanloop naar deze excursie een hoog hinkstapsprong-gehalte. De oorspronkelijke bestemming Schuitenbeek/Harderbroek werd gewijzigd in het Doove Gat en weersomstandigheden dwongen ons om 4 september te veranderen in de achttiende. Uiteindelijk waren we op de goede weg.

De snelle ijsvogel bij het verlaten van de A12 werd nog door de meerderheid gemist, maar de kemphanen, bonte strandlopers, bontbekplevieren en watersnippen lieten op kijkvriendelijke afstand in de volle zon geen veertje onbelicht.

Lees hier het hele verslag.

Telling Jacobssteeg – ups and downs

Anton Schortinghuis schreef:

Zaterdag jl was het buitengewoon rustig (zagen René, Tom, Guus en ik) De enige reuring  werd door een tapuit veroorzaakt die   toch “gewoon” bleek te zijn.  Zondag daarentegen was het meer dan opwindend. Weer veel roofpieten waarvan de roodpootvalk  de grootste klapper was. Eckhart was de gelukkige. Maandag was er weer niet heel veel te beleven (wel twee grote zilvers, wat sijzen en een wulp)
Over woensdag durf ik geen voorspelling te doen. Wel merkte ik vanochtend een  zekere frisheid op welke  de reislust onder vogels zal doen aanwakkeren. Morgenochtend zullen we het zien (vanaf 7.15 ongeveer)

Telling Jacobssteeg

Anton Schortinghuis schreef:

Woensdagochtend hebben we een memorabele telling gehad.We hadden op enige wolken gehoopt en kregen toch een blauwe lucht.Daar bleef het echter niet bij. Tussen 7.00 en 10.00 vlogen er acht groepjes reigers hoog over. Drie keer waren het blauwe reigers  (4, 2,en 2) ,de overige groepjes waren grote zillies(1, 4, 2,1 en 4) Eckhart kreeg ze op de foto. Verder maakten de roofpieten de telling compleet : liefst zeven soorten waarvan alleen de buizerd locaal was. Slechtvalk (1), boomvalk(1), smelleken (1) (deze passeerde bij het fietstunneltje) torenvalk(2), sperwer en drie bruine kieken. Ook de vlinders toonden zich reislustig:zeker 5 atalanta’swerden genoteerd.De graspiepertrek nam tov zaterdag met 300% toe; zaterdag hoorden we er 1, nu waren het het 3. Wellicht dat het smelleken daarom deze route koos.
Ik ben heel benieuwd wat  er zaterdag staat te gebeuren.Ik hoop dat menig trekteller die nog in de zomerstand staat, nu toch denkt dat het tijd wordt om aan te schuiven. Aarzelt niet langer: kom!
Hopelijk tot zaterdag.

Nieuw: maandelijkse Groencafé’s in Amersfoort

Sinds 31 augustus bestaat in Amersfoort het maandelijkse Groencafé. Iedere laatste woensdag van de maand is het nieuwe Groencafé een gelegenheid waar groene vrijwilligers, natuurliefhebbers, groene ambtenaren en andere groenprofessionals elkaar op een informele manier kunnen treffen. Dus ook vogelaars.
Iedereen die groene interesses, plannen, vragen, ideeën of wensen heeft kan ze in het Groencafé kwijt of bespreken. Ook kun je je idee of groene activiteit aankondigen in een ultrakorte presentatie van 1 minuut.
Het eerste Groencafé werd op 31 augustus gehouden en trok zo’n 50 belangstellenden. Het eerstvolgende Groencafé is op woensdag 28 september. Tijdstip is steeds 17.00 uur. Locatie is Het Groene Huis op landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.

groencafe

 

Recordaantal broedende IJsvogels in 2016?

Van de site van SOVON:

© GMD

IJsvogel

De voortekenen waren er: 2016 zou een recordjaar voor de IJsvogel worden. Geholpen door de reeks (zeer) zachte winters vanaf 2013/14 zat de soort de afgelopen jaren in de lift tot naar schatting 900-1000 paren in 2015. De winter 2015/16 was opnieuw zacht en ging zelfs de boeken in als de op één na zachtste sinds het begin van de metingen in 1706. Hoge verwachtingen dus!

Daarbij komt nog dat het broedseizoen van 2015 succesvol was, in ieder geval regionaal, en er veel jongen uitgevlogen zullen zijn. Zo had in 2015 39% van de 51 paren die goed gevolgd zijn in de regio Gooi en Vechtstreek een derde broedsel en werd hier zelfs een vierde broedsel gemeld (J. Harder).

Lees hier het hele artikel.

Oudere berichten «

Meer items ophalen