web analytics

Excursie Maasvlakte 16 september 2018 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Middelste Jager

Zondag 16 september hoopte afdeling Utrecht-stad op een Maasvlakte vol (trek)vogels, maar met een voorspelling van een matige zuidenwind waren de verwachtingen al wat lager gesteld.
Met een groep van 8 mensen stonden we om 8 uur bij de zeetrek-post om de eerste leuke soorten bij te kunnen schrijven. Niet iedereen had even veel ervaring met zeevogels kijken, waarbij het soms lastig is om in een ver over zee vliegend ding een herkenbare vogel te zien, maar bij vaker oefenen komt er toch iets van herkenning. Wij hadden geluk met drie soorten jagers: eerst een fraaie Middelste, daarna enkele verre die we onbenoemd lieten, dan een Kleine die opviel door de felle vlucht en als laatste een mooie Grote, vooral opvallend door korter en steviger postuur. Daarnaast zagen we een Jan van Gent, een Roodkeelduikers, aardig wat Zwarte Zee-eenden en veel sterns (Grote en Visdief).
Lees hier het hele verslag.

Brabantse Biesbosch 8 september 2018 – afd. De Bilt Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Visarend

Met 9 vogelaars  gaan we naar het Nationaal Park de Biesbosch. Het wemelt er van de vogels , maar ook van de wandelaars die met een georganiseerde toertocht bezig zijn.  Een van onze deelnemers, Ad de Regt, bleek aan de rand van de Biesbosch geboren te zijn, toen het gebied voornamelijk door de (zoutwater) getijdenwerking alleen per bootje toegankelijk was. Hij vertelde dat het gebied volkomen veranderd   is sinds 1970 (de afsluiting van de Haringvlietdam). Het gebied is voor een groot deel ontsloten met nieuwe uitdagingen voor de natuur .
Het waren prima weersomstandigheden op deze niet te warme nazomerse dag.  Onze zoektocht naar franjepoten en tapuiten is tevergeefs. Dat neemt niet weg dat het een leuke excursie is geworden met toch nog 67 verschillende vogelsoorten. Er waren opvallend veel eendensoorten  (12) aanwezig. Ook qua aantallen was het een drukte van jewelste als het om krakeenden en smienten ging. Zelfs de casarca sprong er met 22 eenden bovenuit.
Lees hier het hele verslag.

Draaihals op de Telpost Jacobssteeg

Anton Schortinghuis schreef:

© Pieter Hilgeman

Draaihals

Dat was een ware sensatie: afgelopen zaterdag  een draaihals die zich  fraai liet bekijken. De vogel kwam uit de begroeiing parallel aan de Biltse Grift, om dan even op een paaltje te gaan zitten. Dat zijn ook de paaltjes waar  regelmatig paap en roodborsttapuit op zitten. Het was Guus die ontdekte dat het dit keer om wat anders ging. Driewerf hulde! De hele zaterdag en ook nog de dagen erna hebben vele tientallen vogelaars de vogel kunnen zien. De telpost staat ineens op de kaart!
Ook op onze vorige locatie hadden we al eens een draaihals. Het was in 2011 dat er een vogel op de draad langs de renbaan ging zitten .
Trektellen blijft onvoorspelbaar. Afgelopen woensdag bleef het boven Heidestein droog. Er viel daar zelfs een ortolaan in. Naar het westen toe zag de lucht donker. Dat klopte, want Perry en ik zagen tot ons ongenoegen dat de onweersbuien  uiteindelijk ook de Jacobssteeg bereikten. Je staat niet lekker achter je scoop als het bliksemt om je heen. Op de valreep hadden we nog een grote zilverreiger voordat we het hazenpad kozen.
Komende zaterdag gaat de zon 7.00 uur op. Dat lijkt me een mooi moment  voor een nieuwe telronde. Wie weet tot dan. Hopelijk houden we het droog. Bij twijfel raadpleeg ik om 6.30 de buienradar.(en anders regenjasje mee, voor het geval dat…)

Handige service van de Vogelbescherming Nederland

Gratis cursus “Vogels in Nederland”.
In deze vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel vogels en hun
geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot
vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om
vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten. Als u zich aanmeldt, krijgt u
meteen de eerste vogelles per mail. Daarna ontvangt u wekelijks per e-mail de
volgende aflevering. Klik hier voor meer informatie.

Mijn Vogelparadijs, maak jezelf blij met vogels dichtbij.
Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Doe de gratis Postcode
Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven. Je krijgt dan van de
Vogelbescherming makkelijke en praktische tips voor die vogels. Doe hier de check.

Sovon en de volgorde van vogelsoorten

Van de site van SOVON:

© GMD

Buizerd

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de soortvolgorde in vogelgidsen en –lijsten de afgelopen decennia flink op de schop is gegaan. Dat is het gevolg van doorlopend nieuwe evolutionaire inzichten, doorgaans verworven via fylogenetisch onderzoek naar de afstamming en verwantschap van soorten. Er bestaan echter verschillende visies, leidend tot sterk uiteenlopende indelingen in lijsten. Sovon kiest om pragmatische redenen voor de systematiek van de IOC.

Achtergronden
Het International Ornithological Committee is relatief terughoudend met het doorvoeren van veranderingen in de soortvolgorde en naamgeving. Dat sluit het beste aan op de werkpraktijk van Sovon, waarbij het veelvuldig doorvoeren van veranderingen in databases, rapporten, boeken enzovoort onhandig is. Enige stabiliteit in de soortvolgorde is naar ons idee ook voor onze achterban van vogeltellers het duidelijkst. De IOC-systematiek wordt internationaal breed gedragen.
Lees hier het hele bericht.