Oproep: meewerken aan de oeverzwaluwenwand in Bunschoten !!!

De oeverzwaluwenwand langs de Rengerswetering (nabij de Nijkerkerweg) in Bunschoten, de Vebowand Bunschoten, is een groot succes. Dit jaar broedden er eind mei meer dan 175 paartjes aan de wand met een eerste legsel en begin augustus waren dat er 279 met een tweede legsel. Al met al zijn er dit jaar meer dan 1500 jonge oeverzwaluwen uitgevlogen.
Dit komende najaar moet de Vebowand Bunschoten weer in orde gebracht worden voor de winter en voor het broedseizoen volgend jaar. Daartoe moeten alle bezette nestgangen uitgeboord worden en weer volgestampt met speciaal vulzand. Dat is bij de wand aanwezig in een vijftal Big Bags. Daarenboven moeten alle nestgangen afgedekt worden (en blijven tot half maart) met Styrodur doppen om te voorkomen dat een ijsvogel aan de wand gaat broeden en de oeverzwaluwen het af laten weten.

Lees verder »

Verslag excursie Maasvlakte 28-8-2016 – afd. Utrecht

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Visarend

Na de zomerstop opende afdeling Utrecht-stad het nieuwe seizoen met een bezoek aan de Maasvlakte. Rond deze tijd kan het hier vol zitten met allerlei vogels, van algemene soorten tot bijzonderheden als Draaihals en Sperwergrasmus. Maar op andere momenten, als de wind ongunstig is, of de trek nog niet goed op gang is, kan het hier ook behoorlijk leeg zijn. Maar we wilden de gok weer ’s wagen, en vertrokken met een groep van 14 mensen vanuit Utrecht.

Aangekomen op de Maasvlakte belandden we bijna in een enorme onweersbui, maar gelukkig dreef die net langs, waarna we toch rustig over zee konden gaan kijken. Helaas vloog hier erg weinig, en moesten we genoegen nemen met een Regenwulp, wat Grote Sterns en enkele (Gewone en Grijze) Zeehonden.
We reden door naar de kop van de Maasvlakte en zochten daar de velden af op vogels. Ook hier bleek het erg stil, enkele Tapuiten en een Paapje vormden het hoogtepunt. Bij een koffiekeet haalden we koffie, en keken bij de monding van de Waterweg toe hoe een Aalscholver een flinke paling naar binnen probeerde te werken. Toen de vis al verdwenen was in de vogel, ontsnapte hij toch weer door weer uit de snavel te kruipen! Maar helaas, daarna werd ie alsnog verorberd.

Lees verder »

Ooievaars trekken weg

Van de site van SOVON:

© GMD

Ooievaar

In de afgelopen week kwam de wegtrek van Ooievaars mooi op gang. Trektellers zagen groepen van soms tientallen exemplaren in een strakblauwe lucht naar het zuiden gaan. Tegenwoordig trekt naar schatting zeker 60% van de Nederlandse Ooievaars weer naar Afrika.

In de tweede helft van augustus is de wegtrek van Ooievaars op z’n hoogtepunt. Zeker bij mooi weer is het mogelijk om cirkelende en traag flappende groepen te zien gaan. Ooievaars hebben de thermiekbellen van opstijgende, warme lucht nodig om hoogte te winnen en naar het zuiden te gaan. De weersomstandigheden om weg te trekken waren deze week dus prima. Op Trektellen.nl werden dan ook groepen van enkele tientallen vogels gemeld.
Lees hier het hele artikel.

Bestemming voor een nestkast voor torenvalken gezocht

Ineke Blijleven schreef:
Vanwege een verhuizing vanuit Benschop heb ik een torenvalken-nestkast ‘over’.
De nestkast heeft vorig jaar 5 vliegvlugge jongen opgeleverd, dit jaar is het legsel helaas verlaten…
Gratis op te halen door degene met een hart voor torenvalken en die er een goede bestemming aan kan geven.
Het telefoonnummer van Ineke is 06 – 1009 4373

Wie herkent deze vogel?

© Erika van Dijk

Vogel onbekend

© Erika van Dijk

Vogel onbekend

Ons lid Erika van Dijk was in juni in British Columbia, Canada. Daar kwam zij deze vogel tegen. Ze heeft niet kunnen vinden welke vogel het is. Wie weet het? Graag een reactie aan webmaster@vogelwacht-utrecht.nl , dan zorg ik ervoor dat het antwoord bij Erika terecht komt.

Het raadsel is inmiddels opgelost: Frank Pierik kwam met de Engelse naam – Clark’s Nutcracker en Peter de Klein meldde dat het hier om de Grijze Notenkraker gaat, de Nederlandse naam voor de Clark’s Nutcracker. Frank voegde ook nog een pagina van een vogelgids toe:

Clark's Nutcracker

Clark’s Nutcracker

Oudere berichten «

Meer items ophalen