Kluut en Dwergstern hebben het zwaar in de Delta

© GMD

Kluten

Kenmerkende vogelsoorten van de Delta brengen niet genoeg jongen groot. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Kluut, Kokmeeuw en Dwergstern. Voor het eerst zetten onderzoekers van Sovon, Delta ProjectManagement, Vogeltrekstation en INBO een grote hoeveelheid gegevens over broedsucces en plaatstrouw van kustbroedvogels op een rij. Met deze kennis kunnen ze effectiever worden beschermd.
Kluten die in de Delta broeden brengen steeds minder jongen groot, zo blijkt uit de analyse. In de laatste tien jaar was het broedsucces zo laag dat er vijf tot tien broedparen nodig waren om één jong groot te krijgen. Dwergsterns laten eenzelfde negatieve ontwikkeling zien. Zij brachten de laatste jaren maar één jong per drie broedparen groot. Dat is veel te weinig om de populaties op peil te houden en dus nemen de aantallen af. Onderzoeker Hans Schekkerman: ‘Zowel Kluten als Dwergsterns broeden graag op open, zandige plekken. Zulke plekken zijn er steeds minder en groeien vaak dicht. Dan nemen ook roofdieren toe die de nesten weten te vinden.’

Lees hier het hele artikel.

Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels

Van de site van SOVON:

© GMD

Klapekster

Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV opnieuw welke vogelsoorten er in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst.
Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn ingedeeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen de Klapekster, Duinpieper en Ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de Wulp en de Torenvalk, namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

Duidelijke signalen
De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijst soorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de Kwartelkoning, Ringmus en Kneu, is bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de Duinpieper en verkeert het ooit zo algemene Korhoen in de hoogste alarmfase.

Lees hier het hele bericht.

Huizen havenpier, Pampushaven, Lepelaarplassen – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Topper

De zuidpier van IJmuiden was ons oorspronkelijke doel. Voorzichtig geworden door de grilligheid van het novemberweer hadden we een B-excursie gepland om niet met een lege blik de zondagmorgen door te komen.
Zo stonden we in Huizen met de zon in de rug en de wind in het gezicht naar de dansende golfjes met hun kuif-, krak-, tafel- en wilde eenden te kijken. Achter ons in de vaart naar de haven een visserssloepje op weg naar de haven en voor ons andere vissers zoals aalscholvers, ijverige dodaarsjes en futen. Met opgevoerd optisch vermogen konden we op een halve kilometer nog net een paar moeizame brilduikers ontdekken en ver naar links, richting Hollandse brug een veld met witte zwanen in het gezelschap van enkele zwarte of andersom.

Lees hier het hele verslag.

Cursus: Vogels kijken en herkennen voor de echte vogelaars!

Op maandag 5 februari 2018 start de KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn de geheel vernieuwde cursus “Vogels kijken en herkennen” voor mensen die al een basiskennis van vogels kijken hebben en nog betere vogelaars willen worden. In deze meer interactieve  cursus leert u veel vogels van Nederland op hun uiterlijke kenmerken, gedrag en geluiden (vogelzang en roepjes) herkennen. We besteden vooral aandacht aan het goed observeren en determineren van de soorten. Waar moet je op letten? Wat zijn de soortspecifieke kenmerken? Ook het gedrag van vogels en hun relatie met de omgeving komen aan bod. U krijgt schitterend lesmateriaal met vele afbeeldingen van de besproken vogels in kleur.
U kunt kiezen voor onderdelen, want de cursus is opgebouwd uit 8 modules, van een lesavond op elke  1e maandag van de maand (in april op de 2e maandag), gevolgd door een excursie op de zondag daaropvolgend:

Lees hier het hele bericht.

Jacobssteeg: It’s time to say goodbye

Ha trektellers,

Het telseizoen voor telpost de Jacobssteeg zit er bijna op. Komende woensdag zullen we echt de laatste telling van  najaar 2017 hebben. Ik heb droog weer besteld in De Bilt dus ……….
Hoewel het normaal is dat de aantallen  vogels, na oktober , geleidelijk aan minder worden, levert de maand november doorgaans veel (kol)ganzen en kleine zwanen op. Daar is dit jaar echter geen sprake van. Gelukkig zijn er nu dan wel opeens veel barmsijzen. Eerst was het nog barmsijs spec. maar inmiddels hebben we  al twee tellingen de vogels op minder dan 10 meter afstand. Dan wordt het opeens heel duidelijk: grote witte vleugelstrepen sluiten  carduelis cabaret uit. Dit zijn grote barmsijzen. Vorige telling stonden we met 7 tellers; de keer daarvoor met acht. Leuk is dat er ook weer nieuwe mensen zich  lieten zien: Frank Pierik, Koen de Louw, Cecile de la Haye en Benjamin Simmelink. Welkom op het trektelfront!
Ik  wil woensdag  vanaf 8 00uur tellen. Hopelijk heeft moedertje natuur voor ons nog een soort wiedergutmachung in petto. Een blauwe kiek of toch die kraanvogels??? We laten ons , zoals wel vaker, graag verrassen.
Groet,
Anton Schortinghuis

Oudere berichten «

WeBBuddy Website Monitor