Excursie Waverhoek 23 april 2017 – afd. Utrecht

© GMD

Dwergmeeuw

Zondag 23 april ging afdeling Utrecht-stad met een groep van 7 mensen een bezoek brengen aan enkele mooie gebieden in de regio: Waverhoek en de Groene Jonker.
In Waverhoek begon het met fraaie baltsvluchtjes van Rietzangers, Blauwborsten, de eerste Groenpootruiters van het jaar en een heel aantal Kemphanen. Enkele Zwarte Ruiter waren al mooi op kleur en tussen de eenden vonden we enkele Zomertalingen en Pijlstaarten. Lopend door het gebied hoorden we opeens een Porseleinhoen roepen, een fijne verrassing. Iets verderop liet een Blauwborst zich erg mooi zien. Het regende eventjes, maar gelukkig stopte dit snel. We liepen door en speurden de slikjes af. We vonden een fraaie Gele Kwikstaart en 2 Tapuiten. Bruine Kiekendieven vlogen boven het riet en een Waterral riep. Enkele Regenwulpen werden overvliegend opgemerkt. Ook een leuke was de roepende Koekoek, eindelijk…
We reden door naar de Groene Jonker bij Noorden.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Eempolders Vogelherkenningscursus 2017

© Maurits Koenen

Grutto

Op 15 april ging een groep van 24 deelnemers aan de Vogelherkenningscursus 2017, georganiseerd door de afdeling Amersfoort de Eempolders in. Er werden heel wat soorten gezien en de deelnemers bleken in staat een behoorlijk aantal van de waargenomen soorten op naam te brengen. Er waren ook deelnemers die fotografeerden en uiteraard plaatsen we een aantal van die foto’s op de site. Klik hier voor een overzicht van de foto’s.

Boeren mét in plaats van tegen de natuur

Uit dagblad Trouw.
Koos Dijksterhuis schreef:

Mijn stukje over vogelweiden en turboweiden riep instemmende en afkeurende reacties op. Sommigen menen dat het onzin is – de moderne weilanden zouden nog vol weidevogels zitten. Anderen vinden dat ik boeren de schuld geef van een onvermijdelijk probleem waar consumenten de schuld van zijn.
Een uitgebreid onderzocht, beschreven, zicht- en hoorbaar probleem als het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels uit het boerenland ontkennen, dat is als in de regen lopen en roepen dat de zon schijnt.

Lees hier het hele bericht.

Een lentedag in de Biesbosch – 4 april 2017 – afd. Driebergen-Doorn

© Hans Boekhout

Zomertaling

Voor het eerst had de afdeling Driebergen/Doorn een doordeweekse excursie georganiseerd. Als bestemming was voor de Biesbosch gekozen.

Tijdens de eerste stop in de Muggenwaard was het al meteen raak: een paartje zomertalingen prachtig in de kijker. Toen wisten we nog niet dat we er die dag nog 6 zouden zien…
Hoewel we rekening hadden gehouden met een kille wind en ‘handschoenenweer’ werd het een warme, zonovergoten en windstille dag. De cettis’ zangers vergezelden ons op elke plaats waar we stopten, de eerste rietzangers waren duidelijk aanwezig, evenals de fitissen, rietgorzen en blauwborsten.

Lees hier het hele verslag.

Grutto gaat, grauwe gans komt

Van de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek

© GMD

Grutto

De afname van het aantal boerenlandvogels is recent afgevlakt, maar van herstel is nog geen sprake, ondanks alles wat de laatste jaren is gedaan op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Het zijn tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen. Het aantal ganzen dat hier in de winter overblijft, is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ontwikkeld.

Lees hier het hele artikel.

Oudere berichten «

Meer items ophalen