apr 23

Eempolders 9 april 2018 – afd. Dribergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Kleine Plevier

Bij ons vertrek in Driebergen bleek de merel deze lenteochtend niet uitgestorven te zijn. Met de zon in de rug konden we even later vanaf de rechter Eemoever ook de linkeroever overzien. De uitzichtjes ademden de sfeer die van de schoolplaten van Cornelis Jetses afstraalde. In het weiland met wilgjes deden grutto’s, tureluurs, kieviten, kemphanen en watersnippen de dingen die ze moesten doen terwijl in een belendende poel wintertaling, pijlstaart, slobeend, krakeend en wilde eend overtuigd waren dat ze nergens beter af waren. Zelfs twee kleine plevieren streken op een dwarsdijkje neer om het schouwspel te verhevigen. Gelukkig was ons gezelschap druk met het zoeken en benoemen van al dat moois, zodat de onderhuids woelende nostalgie bij de oudere deelnemers niet tot uitwendige symptomen leidde.

Lees hier het hele verslag.

apr 16

Geef je eerste vijf waarnemingen van Huiszwaluw door

Van de site van SOVON:

© GMD

Huiszwaluw

De eerste Huiszwaluwen vliegen deze dagen Nederland binnen. Dat zijn dan de allervroegste, want de meeste trekkende Huiszwaluwen worden in de tweede en derde week van mei gezien. In het Jaar van de Huiszwaluw 2018 willen we beter kijken hoe hun aankomst verloopt. Je kunt helpen door in ieder geval je eerste vijf waarnemingen van Huiszwaluwen door te geven.

Met losse waarnemingen via waarneming.nl kunnen we volgen hoe snel de kilometerhokken volstromen met Huiszwaluwen. Overigens is het bij alle trekvogels de moeite waard om niet alleen je allereerste waarneming door te geven, maar de eerste vijf of tien. Geef daarbij ook duidelijk aan of het een doortrekkende (overliegend + richting) vogel of rondhangende vogel (ter plaatse) is. Daarmee is de fenologie al veel beter te ontrafelen dan wanneer alleen de allereerste vogels (weinig representatief voor de massa) worden doorgegeven.
Lees hier het hele bericht.

apr 15

Biesbosch 15 april 2018 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© Toon Vernooij

Ringmus

Op zondag 15 april bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Biesbosch. Het beloofde een mooie dag te worden, een overgangsdag richting echt voorjaarsweer maar met flink wat zon.
We begonnen met een groep van 17 mensen in polder Hardenhoek. We zagen enkele Ringmussen en liepen de dijk langs de plas af naar een plek van waaraf we goed overzicht hadden. Enkele Zwartkopmeeuwen vlogen over, en al snel ontdekten we er ook enkele zittend. Op het water veel eenden, waaronder Pijlstaarten en vooral Wintertalingen. We zochten naar een Zomertaling, maar die konden we niet vinden. Er zaten flink wat Grutto’s op de slikken en enkele Gele Kwikstaarten vlogen over. Uiteraard hoorden we met enige regelmaat een Cetti’s Zanger, vroeger een zeldzaamheid, maar zeker hier een vogel waar je niet meer omheen kunt. In de verte was het nest van een Visarend te zien, en twee vogels lieten zich op grote afstand zien. Daar zouden we later nog wel dichterbij komen.

Lees hier het hele verslag.

mrt 26

Eempolders – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Grutto’s

Bij de Theetuin Eemnes worden we  net als vorig jaar onthaald door twee  luid klepperende ooievaars. Daarachter bevinden zich tientallen blauwe reigers die druk aan het nestelen zijn in hun eigen kolonie. Ook de tjiftjaf laat zich al horen, naast de nasaal klinkende groenling en de zichzelf herhalende zanglijster.
We gaan met 13 man/vrouw op pad.  Het is zwaar bewolkt, droog en een beetje  wind. De ergste kou is uit de lucht, maar de lente wil die ochtend in de uitgestrekte gele weilanden niet echt komen. We lopen de nagenoeg boomloze Eempolder in en horen en zien echt duizenden brandganzen. Ook zijn er nog  honderden kolganzen. Het zijn met name deze trekganzen, die zich aan het opvetten zijn voor hun vlucht naar het hoge Noorden. Er zijn ook grauwe ganzen en Canadese ganzen. De ganzen worden geregeld opgeschrikt door menselijke verstoringen. We zien een aantal hazen prachtig  en met groot gemak over een sloot springen, terwijl er ook een haas zwemmend de overkant bereikt.
Lees hier het hele verslag.

mrt 18

Waverhoek en Landje van Geijsel – afd. Utrecht

Jeroen Steenbergen schreef:

© Martijn van Tol

Grote Burgemeester

Op zondag 18 maart bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan Waverhoek en het Landje van Geijssel. Vooraf hadden we gedroomd over een mooie voorjaarsexcursie met roepende Grutto’s, zingende Blauwborsten en andere voorjaarssoorten. Maar wie had kunnen denken dat we het moesten doen met een starttemperatuur van min 6, met een snijdende en harde Oostenwind waardoor buiten vogelen bijna ondoenlijk was.
Hoe dan ook, thuisblijven is geen optie, dus met een groep van 7 mensen op pad gegaan. Rijdend naar Waverhoek ontdekten we vlak naast de weg op een drassig veldje twee bontbekplevieren, een kleine plevier en twee waterpiepers. Alles prachtig van dichtbij te zien.

© Michael Kars

Een leucistische Grutto!

Ook een groep Grutto’s liet zich mooi foeragerend zien en een Tureluur vloog langs. Bij Waverhoek bleven we kort, de plassen bleken dichtgevroren en rondlopen was erg koud. Bovendien kijkt het niet fijn met tranende ogen…

We reden door naar het Landje van Geijssel, om ook deze plek dichtgevroren aan te treffen. Er bevond zich nog wel een groepje Grutto’s, waaronder een IJslandse, een groep Witte Kwikstaarten, enkele Kemphanen en nog enkele soorten. De grote massa Grutto’s die zich hier normaal rond deze tijd ophoudt, vonden we in de nabijgelegen polder, waar de groep van zo’n 1000 vogels zich prachtig vanuit de auto liet bekijken. Wel zo warm en gerieflijk…
Lees hier het hele verslag.

Oudere berichten «

WeBBuddy Website Monitor