Kalendervaste Boerenzwaluwen massaal het land uit


Van de site van SOVON:

© GMD

Boerenzwaluw

Boerenzwaluwen zijn geweldig, maar brengen trektellers wel eens tot enige verzuchtingen. Ze foerageren vaak tijdens de trek en soms schiet dat niet op, of is het een chaos waarbinnen het lastig is te bepalen wat nu echt doortrekt.
Maar op sommige dagen is alles anders. Dan hebben ze maar een doel: wegwezen. Hoog of soms ook heel laag, de groepen (een ‘boertje’ vliegt zelden alleen) gaan strak en hard, er is blijkbaar geen tijd om tussendoor wat insecten te vangen en gezellig bij te kletsen.

Topdag
Vandaag, 22 september 2017, was zo’n dag. Op de nodige telposten beleefden de tellers waanzinnig fraaie uren met een constante stroom Boerenzwaluwen. Een indrukwekkend gezicht, uit de haast van de trekkers blijkt de urgentie van het moment. Het leverde op verschillende telposten ochtendtotalen van 5000 of meer op, tot zelfs een bizarre 18.000 op De Hamert.
Lees hier het hele bericht

Flevoland 17 september 2017 – afd. Utrecht

Jeroen Steenbergen schreef:

© Toon Vernooij

Baardmannen

Zondag 17 september bezocht afdeling afdeling Utrecht-stad met een groep van 12 mensen de Flevopolder. We begonnen in de mist bij het uitkijkpunt bij het Jan van de Bospad. Door de mist konden we niet ver zien, maar in het riet hoorden we enkele Baardmannetjes en na wat zoeken konden we deze door de telescoop aardig zien. Terwijl we wachtten tot de mist optrok kwamen deze vogels steeds dichterbij, tot ze uiteindelijk een fantastische show weggaven. Een groep van minimaal 25 vogels liet zich prachtig van dichtbij bekijken en vloog luid roepend, in een soort slow motion-vlucht, rond. In het halve uur hierna bleven de groepjes Baardmannen continu om ons heen vliegen, zo veel zo mooi hadden we nog nooit gezien! Verder zagen we nog twee boomvalken en hoorden we enkele Raven.
We reden richting de Praamweg en zagen een Slechtvalk in een electriciteitsmast zitten. In het veld eronder bevonden zich vele Grote Zilverreigers. Vanaf de Grote Praambult zagen we een Zeearend, maar helaas op erg grote afstand. Een flinke groep Holenduiven liet zich hier mooi bekijken, en een Kleine Zilverreiger foerageerde fraai naast een Grote.

Lees hier het hele verslag.

Komt het goed met de Merel?

Vechtende Merels

De laatste weken is er veel aandacht voor de Merel. Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus. Door meldingen uit het hele land zien we bovendien de grens van dode Merels langzaam naar het westen opschuiven. Wat betekent dit voor de Merel?
De eerste uitbraak in Nederland van het usutuvirus was in 2016. Begin april dit jaar werd het virus opnieuw vastgesteld. Met name Merels worden erdoor geveld. Begin september hadden Sovon en DWHC in totaal al ruim 1500 meldingen van dode vogels ontvangen.

Verspreiding
Met name in Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant zijn veel meldingen binnengekomen van dode Merels. Gedurende de zomer leek er bovendien sprake van een geleidelijke verschuiving naar het westen en noordoosten.
Lees hier het hele artikel.

Waverhoek 10 september – afd. Driebergen/Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Visarend

Beetje lodderig nagestaard door twee zonnige houtduiven van het Seminariepark haastten we ons naar de A12 en de A2  om van elk uurtje zon deze ochtend te gaan genieten.
Direct na het hek in Waverhoek een klein puzzeltje in een rietpluim, althans voor sommigen. Anderen zagen meteen dat het een vrouwtje rietgors moest zijn. Geen witte vleugelstrepen, dus geen dwerggors, die een enkele keer uit Lapland kan komen aanwaaien. Het moeras lag erbij alsof er geen 45 millimeter regen recentelijk over uitgestort was. Geen badkuipvlakte maar rietrandjes, waadwater en slijkruggetjes alom.Terwijl we de verspreide groepjes watersnippen in beeld kregen was er één scherpe waarnemer, die niet meedeed met het tunnelkijken. Zo konden we van ver de visarend  uit het noorden aan zien komen roeien.
Subtiel was het knikje dat hij in z’n koers aanbracht om onze groep wat achteloos vanaf honderd meter te inspecteren. De volle zon, de zwarte banier langs z’n hoofd en hals en de rustige vleugelslagen gaven ons het idee dat we een natuurprijs gewonnen hadden.
Lees hier het hele verslag.

Weidevogels redden? Zo doen we dat!

Van de site van de Vogelbescherming Nederland.

© GMD

Kievit

Weidevogels horen bij Nederland en Nederland is voor veel weidevogels hét thuisland.Ze verrijken onze weilanden met kleur, geluid, spektakel. Maar als we niets doen verliezen we deze iconische soorten zeker: een recent rapport van Wageningen Universiteit toont aan dat er van de huidige 32.000 tot 36.000 gruttoparen, zonder stevige aanvullende maatregelen slechts 1200 overblijven; met het risico dat ze dan helemaal verdwijnen. Kortom, er voltrekt zich een drama op de Nederlandse weilanden.
Voor Vogelbescherming Nederland reden om de redding van de weidevogels een topprioriteit te maken. Daarvoor halen we alles uit de kast.

Leefgebied verdwenen

De achteruitgang van de weidevogels lijkt een eenvoudig verhaal. In het verleden werkte de landbouw gunstig uit voor veel weidevogels. De drassige en kruidenrijke weilanden in laag Nederland waren een eldorado voor weidevogels, vol met insecten en waar laat in het jaar werd gemaaid. Niet alleen grutto’s, kieviten en tureluurs, maar ook droomvogels als watersnip en kemphaan bevolkten in flinke aantallen onze weilanden. De vogels pasten zich vanuit hun natuurlijke leefgebieden prima aan op deze natuurrijke cultuurgronden.

Lees hier het hele artikel.

Oudere berichten «

Meer items ophalen