Cursus: Vogels kijken en herkennen voor de echte vogelaars!

Op maandag 5 februari 2018 start de KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn de geheel vernieuwde cursus “Vogels kijken en herkennen” voor mensen die al een basiskennis van vogels kijken hebben en nog betere vogelaars willen worden. In deze meer interactieve  cursus leert u veel vogels van Nederland op hun uiterlijke kenmerken, gedrag en geluiden (vogelzang en roepjes) herkennen. We besteden vooral aandacht aan het goed observeren en determineren van de soorten. Waar moet je op letten? Wat zijn de soortspecifieke kenmerken? Ook het gedrag van vogels en hun relatie met de omgeving komen aan bod. U krijgt schitterend lesmateriaal met vele afbeeldingen van de besproken vogels in kleur.
U kunt kiezen voor onderdelen, want de cursus is opgebouwd uit 8 modules, van een lesavond op elke  1e maandag van de maand (in april op de 2e maandag), gevolgd door een excursie op de zondag daaropvolgend:

Lees hier het hele bericht.

Jacobssteeg: It’s time to say goodbye

Ha trektellers,

Het telseizoen voor telpost de Jacobssteeg zit er bijna op. Komende woensdag zullen we echt de laatste telling van  najaar 2017 hebben. Ik heb droog weer besteld in De Bilt dus ……….
Hoewel het normaal is dat de aantallen  vogels, na oktober , geleidelijk aan minder worden, levert de maand november doorgaans veel (kol)ganzen en kleine zwanen op. Daar is dit jaar echter geen sprake van. Gelukkig zijn er nu dan wel opeens veel barmsijzen. Eerst was het nog barmsijs spec. maar inmiddels hebben we  al twee tellingen de vogels op minder dan 10 meter afstand. Dan wordt het opeens heel duidelijk: grote witte vleugelstrepen sluiten  carduelis cabaret uit. Dit zijn grote barmsijzen. Vorige telling stonden we met 7 tellers; de keer daarvoor met acht. Leuk is dat er ook weer nieuwe mensen zich  lieten zien: Frank Pierik, Koen de Louw, Cecile de la Haye en Benjamin Simmelink. Welkom op het trektelfront!
Ik  wil woensdag  vanaf 8 00uur tellen. Hopelijk heeft moedertje natuur voor ons nog een soort wiedergutmachung in petto. Een blauwe kiek of toch die kraanvogels??? We laten ons , zoals wel vaker, graag verrassen.
Groet,
Anton Schortinghuis

Novemberperikelen Jacobssteeg

Anton Schortinghuis schreef:

Ha tellers , dan wel sympathiesanten van onze telpost

Vorige week woensdag hadden we een telling die  weer eens ouderwets de mist in ging. Met een zicht van 300 meter ben je snel uitgeteld. Vroeger dan anders taaiden de tellers huiswaarts. Voor 1 teller  kreeg deze dag nog een gouden randje toen  er plotsklaps 12 kraanvogels boven zijn huis vlogen. Ik zal de naam van de lucky bastard hier niet onthullen. Zaterdag jl  hoopten we op een revanche.Vanaf 900 uur  begon het echter  stevig te regen Een jeugdige debutant-teller uit Zeist was net op tijd genoeg om  ons te zien opbreken. Dat schiet niet op zo.
Vandaag heb ik met mijn gastheer Wim van Impelen de telpost “de Waarden van Gravenbol” bezocht tussen Wijk bij Duurstede  en Amerongen. Het rivierlandschap  lag er prachtig belicht bij; wat een verschil met gisteren.
Een snelle rondgang op trektellen.nl   laat zien dat  er vandaag  eindelijk weer fatsoenlijke trek viel te beleven.Ook vielen er aardige krenten te noteren. Dat geeft weer moed voor komende woensdag.
Ik wil rond 7.45 starten.We zien wel hoe lang we de  kou kunnen trotseren.
Overigens wil ik bij deze er  op wijzen dat het einde van het telseizoen er aan zit te komen.
In ieder geval wordt er, bij niet al te extreem weer, komende woensdag en zaterdag nog geteld..
Of er daarna nog geteld gaat worden laat ik nu nog even in het midden.
Dus: wie graag nog iets wil meemaken  van  het “grote gebeuren” , dient zich onverwijld naar de Jacobssteeg te spoeden. Vol verwachting klopt ons hart…..

Camperduin e.o. – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Drieteenmeeuw

Op zondag 12 november bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan Camperduin. We hoopten op mooie zeetrek en wilden daarna in de omgeving verder vogelen. De voortekenen leken gunstig, met een dag eerder waarnemingen van zowel Stormvogeltjes als Papegaaiduikers.
Met een aantrekkende noordwestenwind zouden we daar toch wat van mee moeten kunnen pikken.
Met een groep van 8 mensen stonden we rond half negen klaar. Al snel zagen we Dwergmeeuwen vliegen, waar er veel van bleken langs te komen. We kwamen op minstens een kleine honderd vogels. Toen de stroom Dwergmeeuwen opdroogde ging deze over in een stroom Drieteenmeeuwen, waarvan sommige vogels dicht onder de kust langsvlogen. Verder vlogen er geregeld Alk/Zeekoeten langs en zwommen er meerdere Roodkeelduikers op zee. Een groepje Sneeuwgorzen kwam over het duin langs.
Lees hier het hele verslag.

Publicatie over verloop vogelsterfte 2016/2017

Van de site van SOVON:

Vorige winter was in Nederland een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep. Twee soorten die opmerkelijk vaak werden gemeld waren Kuifeend en Smient. Over het verloop van de sterfte in soorten, ruimte en tijd is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases.
Precies een jaar geleden ontvingen we de eerste berichten over ongewone vogelsterfte op de Gouwzee en het Wolderwijd. Kort daarna werd duidelijk dat er sprake was van een omvangrijke uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (subtype H5N8). In de daarop volgende weken werden ook op andere plekken in het land opvallende aantallen dode vogels gevonden.

Verschillende soorten
Door onderzoekers van een aantal organisaties, waaronder Sovon, zijn alle meldingen op een rij gezet. Het aantal gemelde dode vogels kwam uit op ongeveer 13.600 en betrof 71 verschillende soorten.

Lees hier het hele artikel.

Oudere berichten «