web analytics

Dutch Birding-Vogelweekend op Texel – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© Martijn van Tol

Blonde Ruiter

Zondag 14 oktober nam Utrecht-stad deel aan het Dutch Birding-Vogelweekend op Texel. In dit jaarlijkse weekend is het de bedoeling zo veel mogelijk leuke vogels op het eiland te vinden. Het had er naar uitgezien dat het goede weer, dat nog altijd doorgaat, juist vandaag om zou gaan slaan. Maar hoe dichter het weekend naderde, hoe duidelijker het werd dat een weeromslag toch nog even op zich zou laten wachten. Mooi weer dus, nu de vogels nog.
Terwijl we stonden te wachten op de eerste boot van half negen, bereikte ons het bericht van een zwemmende Bultrug voor de kust van Texel. Weliswaar geen vogel, maar om die nou te laten liggen… We besloten direct naar Westerslag te rijden en ons geluk daar te beproeven. Daar aangekomen waren er al flink wat lenzen op de zee gericht, en veel mensen hadden de walvis al gezien. Het kostte ons de nodige moeite om iets van het dier te zien, een paar blows, wat opspattend schuim. Alleen Guus had hem vol in de scoop toen het dier uit het water sprong!

Lees hier het hele verslag.

Dordtse & Sliedrechtse Biesbosch – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Koereigers

Zonder tegenwind en zonder file kwamen we voor de poort van de Dordtse Biesbosch. De poort was open, maar de brug, in dit geval de Merwedebrug was opgehaald, zodat we toch een beetje een aandeel kregen in de vertragingsstatistiek van die ochtend. De nieuwe Biesboschkaart, een coproductie van Staatsbosbeheer en de firma Falkplan lag vers op de toonbank van het bezoekerscentrum aan de Baanhoekweg. Zo konden we op papier zien dat het bedrijvenpark echt z’n uiterste best gedaan had om zo ver mogelijk naar het oosten op te rukken. De natte natuur had daar een onverbiddellijke  streep getrokken, zodat wij in de zompige polder op zoek konden gaan naar de overzomerende koereigers ter plaatse. De hele zomer lang had het groepje zich in de Zuilespolder laten bewonderen. Maar, dit waren resultaten uit het verleden en zoals we weten, moet je die minder vertrouwen dan je TomTom. Na rijp beraad besloten we de charolais koeien vanaf een dijkje te gaan bespieden. Elk wit was verdacht. We hadden geen lijntje met de hoog boven ons draaiende buizerds om een oogje mee te kijken en dus draaiden we op goed geluk de blik 180 graden.
Lees hier het hele verslag.

Miljoenen vogels boven Nederland

Van de site van Vogelbescherming Nederland:

© GMD

Goudplevieren

Begin oktober is de lucht boven Nederland verzadigd met trekvogels die op weg zijn naar het zuiden. Het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen in Nederland. Miljoenen trekvogels op drift. De combinatie van enorme groepen vogels en zeldzame soorten, trekt duizenden vogelliefhebbers de natuur in. Want als je op de juiste plaats staat, is het een ervaring om nooit te vergeten.

In oktober piekt de vogeltrek. Miljoenen vogels trekken door Nederland. Toch zou je er zomaar weinig van mee kunnen krijgen, want veel vogels trekken ’s nachts of hoog over en blijven zo buiten het zicht. Maar wie weet waar hij op moet letten en vooral waar de beste plekken zijn om van de vogeltrek te genieten, die maakt iets bijzonders mee. Die kans is er komend weekend. Zaterdag 6 oktober is het Euro Birdwatch. Tijdens Euro Birdwatch (een initiatief van BirdLife International) trekken tienduizenden vogelaars in heel Europa erop uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen.
Klik hier voor het hele bericht.

Vogeldoelen in veel Nederlandse wetlands niet behaald

Van de site van Sovon

© GMD

Kluten

De natte natuur van Nederland, de wetlands, verliest aan kwaliteit. Dat is een van de conclusies uit het eerste WetlandSignaal van Vogelbescherming dat deze zomer verscheen. Sovon stelde hier vogelgegevens voor beschikbaar.

Het WetlandSignaal is een jaarlijkse uitgave van Vogelbescherming en met name bedoeld voor beheerders, waterschappen en overheden. In de uitgave worden ontwikkelingen op vogelgebied besproken en geduid.

Toepassing telgegevens
Voor de eerste uitgave stelde Sovon telgegevens beschikbaar over de periode 2011-2015. Hieruit blijkt dat veel wetlands niet, of maar ten dele, voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn de afgesproken doelen voor het behoud van populaties van kwetsbare en internationaal belangrijke vogelsoorten in belangrijke natuurgebieden. De kwaliteit van deze beschermde wetlands is dus onder de maat, concludeert Vogelbescherming.
Voor verdere informatie: klik hier.

Doove Gat Haastrecht 9 september 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Krakeend

Precies om kwart voor negen trokken we naast De Loet de handremmen aan. Het zwembad ligt tegen de Hoge Boezem aan zonder er gebruik van te maken, zodat de vogels de boezem en als gevolg daarvan de vogelaars het parkeerterrein kunnen benutten.
Tegen de klok in het moeras ronden betekent eerst een paar honderd meter in oncomfortabele ganzenpas lopen langs de Bredeweg, die te smal is om een wandelpad te hebben, maar wel veel auto’s en wielrenners heeft.
Een los verband van dobberende eendensoorten in allerlei vage eclipsvariaties bracht ons gezelschap tot stilstand. Aan het drijvende bruin zaten lange snavels, blauwe snavels en op het verenkleed konden we bij klein bruin ook groene spiegeltjes ontwaren. Slobeend, smient en wintertaling dus. De witte vlakjes van de krakeenden onttrekken zich aan het eclipsgebeuren  en zijn 12 maanden fier wit. De krakeend was ook hier in aantallen dominant, zoals inmiddels in elk zompig landje van het groene hart. Het blijft desondanks een fijn getekende eend. In de overvloed ontdekte de superspeurder in ons gezelschap een vrouwtje zomertaling.
Lees hier het hele verslag.