Activiteiten Vechtplassen

Wat doet de coördinatiegroep Vechtplassen?

Excursies

We organiseren zo’n 12 excursies per jaar. Soms in de omgeving van Maarssen, maar we schuwen ook verder weg gelegen gebieden niet. Zie de agenda.

Cursus

In het voorjaar van 2012 is er een cursus georganiseerd: Vogels leren kennen.  We waren blij met het grote aantal enthousiaste belangstellenden.

Mus staat voor Meetnet Urbane Soorten. Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming zijn de initiatiefnemers. MUS richt zich op alle soorten broedvogels in steden, dorpen, bedrijventerreinen, parken, volkstuinen en sportterreinen. Bert en Gerhard gaan in het voorjaar drie keer een bepaald postcodegebied in en tellen daar per telpunt gedurende vijf minuten alle vogels. Resultaten worden digitaal doorgegeven. Op basis van de telgegevens die in het hele land worden verzameld, weet Sovon welke vogels voor- of juist achteruit gaan in aantal. Dit biedt een wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en –beheer in Nederland.

Bethunepolder

Daarnaast is er ‘onze’ Bethunepolder. Meerdere leden en oudleden van de coördinatiegroep zijn daar al jaren broedvogels aan het inventariseren. Sinds maart 2013 wordt er volgens de BMP wijze van SOVON geteld. Van eind maart tot eind juni bezoeken zij in de vroege ochtend en/of de late avond deze prachtige polder. Na elke telronde worden de waarnemingen ingevoerd op de site van Sovon.

Het totaal wordt ook doorgegeven aan de terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Waternet.

Ook andere leden van de Vogelwacht Utrecht komen in de Bethunepolder om vogels te kijken/tellen.  Een van hen (Wigle Braaksma) was de ontdekker van de kwartelkoning in 2013.

In de Bethunepolder zijn ook nestkasten geplaatst, o.a. een nestkast voor een torenvalk, twee voor een steenuil en een aantal voor huis- en boerenzwaluwen. Er zijn plannen om in januari 2015 nog een aantal nestkasten op te hangen in het Bosje van Robertson.

Met de beide boeren in de Bethunepolder (Willem van der Linden en Hans de Groot) en met de boswachter van Waternet (Nico Bouman) is er sprake van een uitermate prettige samenwerking.

WeBBuddy Website Monitor