Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene Ledenvergadering 2018 van de Vogelwacht Utrecht vindt plaats op 20 maart 2018 in het H.F.Wittecentrum te De Bilt.

2018 is een lustrumjaar voor de Vogelwacht: we bestaan dan 60 jaar, dus het wordt ook een bijzondere ALV, o.a. met André Donkers van de Marker Wadden met een lezing na de pauze, verdere details komt later.