Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene Ledenvergadering 2018 van de Vogelwacht Utrecht vindt plaats op 20 maart 2018 in het H.F.Wittecentrum te De Bilt.
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4, De Bilt
Ontvangst: vanaf 19.30 uur
AANVANG: 20.00 uur

2018 is een lustrumjaar voor de Vogelwacht: we bestaan dan 60 jaar, dus het wordt een bijzondere ALV, met na de pauze André Donker, boswachter van Natuurmonumenten, die een lezing geeft over de Marker Wadden.
Zoals u waarschijnlijk weet, zijn nieuwe eilanden opgespoten in het Markermeer, de Marker Wadden. In 2017 hebben hier al bijzondere vogelsoorten gebroed zoals dwergstern en strandplevier. André zal ons er meer over vertellen.

WeBBuddy Website Monitor