web analytics

Beginnerscursus vogels herkennen

De cursus is inmiddels vol!!

 

In het voorjaar van 2017 verzorgt Vogelwacht Utrecht, afdeling Utrecht-stad, een beginnerscursus vogels herkennen. Op vier cursusavonden wordt stilgestaan bij de herkenning van verschillende soorten vogels in samenhang met hun leefgebied. Er wordt ook aandacht besteed aan het herkennen van geluiden en het herkennen van sterk op elkaar lijkende soorten.
De cursusavonden worden telkens gevolgd door een excursie op zaterdagochtend. Tijdens deze excursies hopen wij (een deel van) de besproken soorten in het veld te vinden.
De cursus vindt plaats in het Milieucentrum, Oude Gracht 60 te Utrecht. De kosten zijn 40 euro. Hiervoor krijgt u ook een jaar lidmaatschap van de Vogelwacht en een veldgidsje. De cursusavonden zijn op 14 en 28 maart en 11 en 25 april van 20 tot 22 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Steenbergen, jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl of (’s avonds) via telefoonnummer 030-2420465