web analytics

Bruine kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Werkgroep Grauwe Kiekendief:

© GMD

Bruine Kiekendief

Veel mensen associëren de bruine kiekendief nog steeds met wetlands, moerassen en overjarig riet. Maar in de jaren negentig maakte de grootste Europese kiekendief een vrij spectaculaire overstap naar grootschalig akkerland. De nesten in landbouwgewassen lopen echter gevaar wanneer er geoogst wordt. Bescherming van bruine kiekendieven vergt speciale aandacht en veel tijd.

Van moeras naar akker
Hoewel een substantieel deel van de broedparen van de bruine kiekendief (Circus aeruginosus) in overjarig riet in de wetlands van Nederland en Vlaanderen nestelt, broedt er tegenwoordig een relatief groot aantal paren in de akkerbouwgebieden van West-Vlaanderen, Zeeland, de Wieringermeer, Fryslân en Groningen. Menigeen zal verbaasd zijn te horen dat er nesten worden gebouwd in de genoemde regio’s in wintergraangewassen (vooral gerst en tarwe), luzerne, graszaad en koolzaad.
Lees hier het hele bericht.