«

»

nov 12

Camperduin e.o. – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Drieteenmeeuw

Op zondag 12 november bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan Camperduin. We hoopten op mooie zeetrek en wilden daarna in de omgeving verder vogelen. De voortekenen leken gunstig, met een dag eerder waarnemingen van zowel Stormvogeltjes als Papegaaiduikers.
Met een aantrekkende noordwestenwind zouden we daar toch wat van mee moeten kunnen pikken.
Met een groep van 8 mensen stonden we rond half negen klaar. Al snel zagen we Dwergmeeuwen vliegen, waar er veel van bleken langs te komen. We kwamen op minstens een kleine honderd vogels. Toen de stroom Dwergmeeuwen opdroogde ging deze over in een stroom Drieteenmeeuwen, waarvan sommige vogels dicht onder de kust langsvlogen. Verder vlogen er geregeld Alk/Zeekoeten langs en zwommen er meerdere Roodkeelduikers op zee. Een groepje Sneeuwgorzen kwam over het duin langs.
Lees hier het hele verslag.

WeBBuddy Website Monitor