web analytics

CES 2017: prima jaar voor moeras- en struweelvogels

© GMD

Rietzanger

Van de site van SOVON:
In 2017 gingen vogelringers voor het 23ste jaar aan de slag op een zogenaamde Constant Effort Site (CES). Ze vingen en ringden bij elkaar meer dan 22.000 vogels. Uit de gegevens daarvan blijkt dat aardig wat moeras- en struweelvogels een prima broedseizoen hadden.
In het CES-project van het Vogeltrekstation en Sovon worden vogels gedurende het voorjaar en de zomer op een gestandaardiseerde manier gevangen met mistnetopstellingen. De gegevens van de geringde vogels leveren onder andere informatie op over het broedsucces (hoeveel jongen werden er groot?) en de jaarlijkse overleving van algemene zangvogels. Deze informatie helpt ons om meer grip te krijgen op de oorzaken van aantalsveranderingen.

Seizoen 2017
In totaal deden dit jaar 41 ringplekken mee als CES. Voor de analyse werden gegevens van 22.411 vogels gebruikt, een heel mooie steekproef waarvoor we alle ringers dankbaar zijn. De nieuwe grafiekjes met jaarlijkse indexcijfers van de reproductie en overleving zijn te downloaden in Excel.
Lees hier het hele bericht.