web analytics

Cursus BMP-Broedvogels tellen door Sovon en de Vogelwacht Utrecht in 2017

Beste Utrechtse vogelaars,

Cursisten Dwingelderveld

Bescherming van broedvogels en hun leefgebieden begint met een goed beeld van het wel en wee van de vogelstand. Dat geldt natuurlijk ook voor de vogels in de regio Utrecht, waar je actief bent. Van deze regio weten we echter  nog niet zo  veel over de ontwikkelingen van broedvogels, omdat er  weinig broedvogeltellingen worden gedaan. Daar gaan we proberen verandering in te brengen! Vogelwacht Utrecht en Sovon organiseren   voorjaar  2017 een cursus. Doe je mee?

Broedvogels worden geteld via onder andere het Broed vogel Monitoring Project (BMP) van Sovon. Voor dit project onderzoeken vogelaars jaarlijks 1500-2000 telgebieden in het hele land op de aanwezige broedvogels. Dankzij de door hen verzamelde gegevens kan Sovon van het gros van de Nederlandse broedvogels betrouwbare trends berekenen. Die trends  (in te zien op https://www.sovon.nl/nl/vogelgegevens) vormen de basis van het werk van beschermers, beheerders en beleidsmakers. Ook in Utrecht.

Wie een bijdrage wil leveren aan de broedvogeltellingen in Utrecht , is van harte welkom op  de cursus BMP-broedvogels tellen. Je leert  alles over de aanpak in het veld, de wijze van vastleggen en het doorgeven van de resultaten De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Ervaren docenten van Sovon leggen tijdens de theorieavonden uit hoe  het BMP werkt. De verschillende BMP-onderdelen, de hulpmiddelen (app), de aanpak in het veld en het vastleggen van de gegevens en de output voor de teller: het passeert allemaal de revue. Elke cursist krijgt een map met cursusmaterialen. De opgedane kennis breng je direct in het veld in de praktijk tijdens een aantal praktijkochtenden.  Onder leiding van een ervaren velddocent staan we dan vooral stil bij de fijne kneepjes in het veld.

Iedereen met een redelijke kennis van  de gewone Utrechtse broedvogels kan meedoen. Herkenning van de vogels staat niet centraal in de cursus, maar komt (zeker tijdens de praktijkochtenden) wel aan bod.

Praktische informatie:

Aanmelden voor de cursus kan via secretaris@vogelwacht-utrecht.nl.  Het aantal plaatsen is beperkt.

Locatie van de theorieavonden:

MEC Nieuwegein, Geinoord 9 Nieuwegein

Data theorieavonden (start 19:45):

  • Woensdag 22 maart
  • Woensdag 19 april
  • Woensdag 10 mei
  • Woensdag 7 juni

Docenten: Albert de Jong, Jan-Willem Vergeer
Data en locatie van de praktijkochtenden worden nog doorgegeven.
Kosten: € 15,-  per cursist.