web analytics

Cursus: Vogels kijken en herkennen voor de echte vogelaars!

Op maandag 5 februari 2018 start de KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn de geheel vernieuwde cursus “Vogels kijken en herkennen” voor mensen die al een basiskennis van vogels kijken hebben en nog betere vogelaars willen worden. In deze meer interactieve  cursus leert u veel vogels van Nederland op hun uiterlijke kenmerken, gedrag en geluiden (vogelzang en roepjes) herkennen. We besteden vooral aandacht aan het goed observeren en determineren van de soorten. Waar moet je op letten? Wat zijn de soortspecifieke kenmerken? Ook het gedrag van vogels en hun relatie met de omgeving komen aan bod. U krijgt schitterend lesmateriaal met vele afbeeldingen van de besproken vogels in kleur.
U kunt kiezen voor onderdelen, want de cursus is opgebouwd uit 8 modules, van een lesavond op elke  1e maandag van de maand (in april op de 2e maandag), gevolgd door een excursie op de zondag daaropvolgend:
In februari:  Eenden en ganzen, in maart:  Roofvogels , in april:  Vogels van stad en dorp, in mei:  Bos- en heidevogels, in juni : Moeras- en weidevogels , in september:  Vogels van wad en slik, in oktober:  Trekvogels herkennen, in november:  Vogels van de kust en zee.

Docenten: Frans van Bussel, Nicolien Drost en Hans Schouwenburg.
De cursus vindt plaats in het gebouw van het Warande Verpleeghotel Bovenwegen Heideweg 2, 3708 AT Zeist van 19.45 uur tot 22.00 uur.
De hele cursus  kost  € 170,00  (inclusief uitgebreide cursusmap in kleur, en koffie/ thee etc.)
U kunt ook intekenen per module (bestaande uit een lesavond en een excursie)
Elke module kost € 26,-.  Leden van de KNNV afd. Heuvelrug betalen € 21, resp. € 150,-

Kosten vooraf te betalen op bankrek.nr.:  NL93INGB0003720624 t.n.v. de KNNV Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn.
Opgave bij Ton Bom:  06-22800142  e-mail:  penningmeester@heuvelrug.knnv.nl
Informatie bij Frans van Bussel,  030-6931168, e-mail: fvanbussel@planet.nl