«

»

jul 29

Dieptepunt voor Kwartelkoning

Van de site van SOVON

© Peter Soer

Kwartelkoning

Dankzij twee nachtelijke simultaantellingen voor de soort en enkele aanvullende waarnemingen van waarneming.nl staat de teller nu op 36 roepende Kwartelkoningen in 2017. Sinds 1980 hebben we nog nooit zo’n laag aantal vastgesteld.

Aantallen en verspreiding
Half juli verscheen de tweede nieuwsbrief van de telling van de Kwartelkoning en toen stond de teller op 32. Gelukkig zijn er daarna nog een aantal aanvullingen binnengekomen, waardoor we nu op 36 staan. Maar evengoed is het de vraag of we het voorlopige laagterecord van 1996 (41) nog gaan halen. Als we naar de verspreiding kijken valt op dat ruim 80% is vastgesteld in Groningen en het aangrenzende deel van Drenthe. In het rivierengebied zijn nauwelijks Kwartelkoningen gehoord.
Lees hier het hele artikel.

WeBBuddy Website Monitor