web analytics

Eerste cijfers 2018: minder Merels in steden en dorpen

Van de site van Sovon:

© GMD

Merels

Voorlopige cijfers uit tellingen in steden en dorpen laten een afname van Merels van 15% ten opzichte van vorig jaar zien. Dat is de sterkste afname sinds het begin van de telreeks in 2007. Ook in de honderden tuinen die wekelijks geteld worden via tuintelling.nl zien waarnemers gemiddeld iets minder Merels. Zorgt het Usutu-virus voor deze afname?

Samengevat:

·Opvallend: 15 % minder Merels geteld in stedelijk gebied.
·De kleinere afname in buitengebied valt binnen de jaarlijkse aantalsfluctuaties.
Lees hier het hele artikel.