Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard

Na een half jaar van voorbereiding gaan we vanuit Vogelwacht Nieuwegein/IJsselstein en in samenwerking met Tuinclub Lopikerwaard in oktober starten met een erfvogelproject in de Lopikerwaard. De doelstelling van het project is het verbeteren en vergroten van het leefgebied van erfvogels zoals boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus en steenuil.
Door modernisering en vernieuwing worden veel erven minder geschikt als woonplaats voor deze soorten. Erfeigenaren zijn vaak best bereid daar wat aan te doen maar ze weten niet wat. Door middel van het geven van informatie en adviezen over erfinrichting en beplanting hopen we de leefsituatie voor erfvogels te verbeteren.
Om dat te bereiken maken speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers een zogenaamde erfscan bij erfeigenaren die zich daarvoor aanmelden. Dat is een totaalplaatje van wat er op het erf aanwezig is voor de vogels en van wat er verbeterd kan worden. Dat kan specifieke beplanting zijn, een takkenril, een rommelhoek, nestkasten etc.
De erfeigenaar krijgt een verslag en een lijst met aanbevelingen waarmee hij/zij aan de slag kan gaan.
Als de erfeigenaar daarvoor toestemming geeft komt er ook een vrijwilliger van de Vogelwacht een vogeltelling doen. De bedoeling is om deze telling op vaste momenten te herhalen om zo de resultaten te kunnen meten.

Op 17 oktober is er een introductieavond in Natuurmuseum De Wielewaal in Willige Langerak, dit is het startsein voor het project. We hebben Jaap Graveland, projectleider van het zeer succesvolle Erfvogelproject Krimpenerwaard bereid gevonden deze avond te verzorgen.
Kijk vooral eens op de website
https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep .

Bent u geïnteresseerd in dit project of wilt u misschien een actieve rol spelen? U bent van harte welkom op de introductieavond.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Irene Schuller,

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

06-28407546

Een paar voorbeelden van aanpassingen:

 

Beplanting

Takkenril

Nestkasten