web analytics

Excursie Zouweboezem 12 mei 2018 – afd. Amersfoort

Maud van Meygaard schreef:

© Ilse Kroon

Rietgors

Zaterdag 12 mei trok afdeling Amersfoort erop uit naar de Zouweboezem. Ondanks de aanwijzingen van René de Waal, zagen Ilse Kroon en ondergetekende kans om tóch de verkeerde kant uit te rijden waardoor we ietwat te laat op de plek van bestemming aankwamen. Daar aangekomen was het leed echter snel geleden, want op de eerste 500 meter was er al veel moois te bewonderen en vooral te beluisteren. De rietzanger blijft mij persoonlijk altijd verbazen! Wat een geluid er uit dat kleine wijd open gesperde keeltje komt, ongelooflijk. Daarnaast liet zich natuurlijk ook een aantal rietgorzen zien en horen.
De échte vogelaars onder ons kwamen natuurlijk voor de zwarte stern: prachtige,  sierlijke vogels die ons heel wat oh’s en ah’s deden uitroepen. Ze flitsen door de lucht en pakken nét boven of van het water de insecten weg om vervolgens het lekkere hapje op te peuzelen of aan hun partner op het nestvlot te geven.

Lees hier het hele verslag.