Excursies afd. Nieuwegein-IJsselstein

Vogel- en natuurwandelingen in Park Oudegein

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n twee uur en ter wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee, gratis. Aanmelding is niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Wellicht leuk om een keer je (klein)kind mee te nemen!

wanneer: elke eerste zaterdag van de maand
tijd: van 08.00 tot 10.00 uur
waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein
aanmelden: niet nodig. Geen kosten.

 

 

Zaterdag 3 februari 2018

Midwinter roofvogeltelling

Jaarlijks wordt er in deze periode een roofvogeltelling georganiseerd. Het gebied zal worden uitgekamd op jagende en rustende roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Wellicht worden ook de schaarsere soorten zoals smelleken, slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van de telling is een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan zo de winterpopulatie van elke soort vastgesteld worden.

Coördinatie: Michiel van Vliet
Vertrek: 09.00 uur op de fiets (route ongeveer 25 km.)
Waar: Nedereindseweg bij ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2)
Aanmelden: niet nodig, maar mag.


Zaterdag 10 februari 2018

Camping De Zeven Linden en de Stulp; ochtend/wandel-excursie

Met deze winterexcursie start het excursiejaar 2017 van onze afdeling. Het is een goede plek voor appelvinken, goudvinken, kepen en kruisbekken. Na een rondwandeling op deze camping lopen we door afwisselend bos naar De Stulp waarbij we zoeken naar havik, zwarte specht, mezen, goudhaan en raaf. De camping wordt op de N415, Hilversumse Straatweg (tussen Hilversum en Baarn) met borden aangegeven.

Excursieleiding: Coördinatiegroep
Vertrek: 08.30 uur; begin van de middag terug
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 12,00 (per auto en te delen door het aantal inzittenden).
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl

 

Zaterdag 3 maart 2018

Gereedmaken oeverzwaluwwand

Voordat het broedseizoen van de oeverzwaluw begint, wil de Vogelwacht Nieuwegein de nestgaten van de oeverzwaluwwand aan de Nedereindse Plas schoonmaken en bijvullen. Ook zijn er maai- en snoeiwerkzaamheden. De werkzaamheden beginnen om 9.00 uur en duren tot ca. 12.00 uur. Zoals bekend maken vele handen licht werk, dus wie een ochtendje in de natuur actief wil zijn en een bijdrage wil leveren aan de bescherming van de oeverzwaluw, is van harte welkom.

Opgeven kan bij Gerrie Abel, tel.: 030-6889447
Het verdient aanbeveling om laarzen en tuinhandschoenen mee te nemen. Voor het overige gereedschap wordt gezorgd.

 

Zaterdag 17 maart 2018

Landje van Geijsel en Waverveen; ochtendexcursie tot ±14.00 uur

Nabij Ouderkerk aan de Amstel ligt het Landje van Geijsel. Een boer laat jaarlijks in het winterseizoen zijn land onder water lopen. Trekvogels zoals grutto’s, wulpen, scholeksters, watersnippen en kemphanen bezoeken het landje om te rusten en te foerageren. Ook diverse eendensoorten en plevieren zijn hier te vinden. Het nabijgelegen Waverveen is eveneens een vogelwalhalla.

Excursieleiding: coördinatiegroep.
Vertrek: 08.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Kosten: €16,- (per auto, te delen door het aantal inzittenden)
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl

 

Zondag 22 april 2018

Oostvaardersplassen; dagexcursie tot ±16.00 uur

Op de Kleine en Grote Praambult speuren naar zeearend, slechtvalk en al het moois dat verder langs komt. We hopen ook te genieten van de vele ganzen, edelherten en vossen. Na de praambulten gaan we naar het bezoekerscentrum om daarvandaan een (rond)wandeling te maken naar schuilhut de ‘Zeearend’. Tenslotte rijden we naar het Jan van den Boschpad, aan de westzijde van de Oostvaardersplassen.

Excursieleiding: coördinatiegroep.
Vertrek: 06.30 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Kosten: €20,- (per auto, te delen door het aantal inzittenden)
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl


Zaterdag 12 mei 2018

Heidestein; ochtendexcursie tot ±13.00 uur

Landgoed Heidestein ligt verscholen in de bossen bij Zeist. Op de heidevelden tussen de oude naaldbossen grazen Drentse heideschapen. De berk is een dankbaar object voor de grote en de kleine bonte specht. We maken hier een wandeling door dit gebied en maken verder dan nog kans op o.a. zwarte specht, zanglijster, goudvink, gekraagde roodstaart, zwartkop etc etc.

Excursieleiding: coördinatiegroep.
Vertrek: 06.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Kosten: €10,- (per auto, te delen door het aantal inzittenden)
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl

 

Zondag 17 juni 2018

Groene jonker / ruygeborg; ochtendexcursie tot ±14.00 uur

Het in 2007 aangelegde gebied de Groene Jonker is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en geoorde fuut. Maar ook bekende soorten als de kievit, zwarte stern en fuut tref je aan. En mogelijk foeragerende lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen. Je ziet ze in het voorjaar en zomer wadend door het water gaan, soms van heel dichtbij.
Ruygeborg is een nieuw natuurgebied waar vogels zoals de lepelaar, blauwborst en purperreiger naar voedsel zoeken.

Excursieleiding: coördinatiegroep.
Vertrek: 06.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Kosten: €17,- (per auto, te delen door het aantal inzittenden)
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl

 

 

WeBBuddy Website Monitor