web analytics

Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 27 mei 2018

Ochtend/wandelexcursie Park Vliegbasis Soesterberg

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de voormalige vliegbasis belangrijk voor de Nederlandse militaire luchtvaart. In 2008 wordt de vliegbasis gesloten en in 2009 krijgt het Utrechts Landschap de taak om het gebied te beheren.
In december 2017 heeft de provincie Utrecht het eigendom van Park Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap.
Er worden talloze ecologische ontdekkingen gedaan. De gebouwen, landingsbanen en asfaltwegen blijken een belangrijke rol te spelen hierin. Om die reden wordt niet zomaar alles weggehaald. Daardoor blijf je de rijke historie van deze bijzondere plek regelmatig in het landschap terugzien.
Langs de landingsbaan broedt ieder jaar een populatie van 130 tot 160 veldleeuweriken. Deze vogels komen op maar weinig plekken in Nederland tot broeden en zijn zeer gevoelig voor verstoring. De vogel wordt jaarrond beschermd door de Flora- en Faunawet. Om de veldleeuweriken tijdens het broedseizoen rust te geven, is de landingsbaan tussen 15 maart en 15 augustus afgesloten.
Samen met Richard Pieterson gaan we een wandeling maken door het munitiepark. Soorten die we daar in mei kunnen verwachten zijn o.a. grasmus, roodborsttapuit, graspieper, boomleeuwerik, gekraagde roodstaart, tapuit, havik, spotvogel.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 bij Richard Pieterson 0346-551 883 of  06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek om 6.00 uur (aanwezig uiterlijk 5.55 uur); terug rond 12.00 uur.
De autokosten bedragen € 2,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 10 juni 2018

Dag/auto-excursie Fochterloërveen en Diependal

Zowel het kleine aantal deelnemers als de weersomstandigheden zorgden ervoor dat we deze excursie in 2013 hebben geschrapt. Dit jaar doen we een nieuwe poging. Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.
In het Fochterloërveen hopen we op de slangenarend, de kraanvogel en de zeearend. Daarnaast is er kans op lepelaar, bruine kiekendief, boomvalk, havik, blauwborst, (roodborst)tapuiten, spotvogel, fitis, koekoek en veld- en/of boomleeuwerik.
In het Diependal, een natuurreservaat in een voormalig vloeiveldencomplex nabij Oranje, bezoeken we o.a. de vogelkijkhut, toegankelijk via een  ondergrondse gang. Zo komen we midden in het gebied, zonder iets te verstoren. Vanuit de hut is er een mooi uitzicht over de vloeivelden. ’s Zomers broedt hier onder andere de roodhalsfuut, maar we kunnen hier ook geoorde futen verwachten en verder koekoek, kleine karekiet, grasmus, kneu, geelgors, rietzanger en rietgors.
Bert van Dillen zal deze excursie leiden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 juni bij Bert van Dillen (0346-556 386 of 06-119 251 32 (na 18.00 uur).
Vertrektijd: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur), terug rond 16.00 uur.
De kosten bedragen € 18,50, graag gepast betalen aan de chauffeur.

 

Zondag 26 augustus 2018

Dag/auto-excursie Lauwersmeer; Zwarte Haan

Op deze nazomerdag gaan we een dag vogels kijken in het prachtige natuurgebied Lauwersmeer. Het Lauwersmeer is in de nazomer altijd goed voor sterns en veel steltlopers en ruiende eenden en ganzen. Het is volop trektijd voor de steltlopers. We maken goede kans op krombekstrandloper, kleine strandloper, grauwe franjepoot, bosruiter, witgat, groenpootruiter, zwarte ruiter, kemphanen en ga zo maar door. Maar ook op reuzenstern. En misschien doortrekkende visarenden en grauwe kiekendieven. Je weet het maar nooit in deze periode.
We rijden eerst naar Zoutkamp en nemen de oostzijde van het gebied. Vervolgens kijken we aan de westzijde, de bekende Ezumakeeg. Afhankelijk van wat er nog meer in de kop van Nederland wordt gezien, bezoeken we andere natuurgebieden, zoals de Waddenkust van Friesland (zoals vogelkijkpunt Zwarte Haan) of misschien toch een gebied in Oost-Groningen.
Het wordt een lange dag dus voldoende eten en drinken mee.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 augustus 2018 bij Bert van Dillen,
telefoon 0346-556 386 of 06 – 119 25 132
Vertrek: 06.30 uur
Benzinekosten: € 24,50 p.p. (graag met gepast geld betalen aan de chauffeur)

 

Zondag 16 september 2018

Dag/auto-excursie naar ????

Waar we die dag naar toegaan, hangt af van wat er op dat moment voor leuks te zien is. Bij aanmelding krijgt u meer informatie over de bestemming, de benzinekosten en het tijdstip van terugkomst.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 14 september bij Richard Pieterson,
telefoon 0346-551 883 of  06- 125 171 24 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.00 uur (aanwezig om 6.55 uur)