Excursies afd. Vechtplassen

Excursies vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).

 


Zondag 21 januari 2018

Ochtend/auto-excursie Uiterwaarden Lek en Nederrijn

Met name in de winter is dit uiterwaardengebied tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede interessant. Brilduikers, verschillende soorten duikeenden, fuutachtigen, aalscholvers en veel meeuwen zijn dan op de plassen te vinden. Ransuilen roesten elk winterhalfjaar in de meidoorns langs de hondenzwemplas. De oevers zijn ook goed voor soorten als grote en kleine zilverreiger, witgat en een enkele keer een paar bonte strandlopers. In het gebied overwinteren jaarlijks grote groepen wulpen. In de winter zijn grauwe, kol- en rietganzen in grote aantallen aanwezig. Ze pendelen dan veel heen en weer tussen de Waarden van Gravenbol, de Amerongse Bovenpolder en de Maurickse en Eckse Waarden.Ten zuiden van de Gravenbol, aan de overzijde van de Rijn, ligt het recreatiegebied Eiland van Maurik. Hier bevinden zich enkele forse plassen. Deze zijn in het winterhalfjaar erg interessant en voor een deel te overzien vanaf de zomerdijk langs de Gravenbol. Er zijn al verschillende malen duikers gezien als ijsduiker en parelduiker. Zwarte en grote zeeëend zijn hier ook in verschillende winters aangetroffen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 januari bij excursieleider Richard Pieterson,
telefoon 0346 – 551 883 (na 18.00 uur).
Verzamelen: 8.25 uur; vertrek om 8.30 uur; terug ca. 13.00 uur
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur

 

Vrijdag 2 februari 2018

Avond-excursie bosuilen

Traditiegetrouw organiseren IVN afdeling Vecht en Plassengebied en de afdeling Vechtplassen van de Vogelwacht Utrecht op vrijdag 2 februari weer een uilenexcursie in het park van kasteel De Haar. We hopen er een mooie avond van te maken.
In het park van Kasteel De Haar komen bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt en valt er te genieten van de geluiden die de uilen maken om hun eigen territorium te beschermen.
Er wordt gestart met een twee korte lezingen over bosuilen en vervolgens gaan we het bos in om de uilen te spotten en te horen. Deze excursie is ook leuk voor kinderen.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 30 januari bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346 563749  (na 18.00 uur).
Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

Waar: in het Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzuilens.
Parkeren: op het parkeerterrein van restaurant de Vier Balken, Brinkstraat 3 Haarzuilens.
Kosten: aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

Zondag 18 februari 2018

Auto-wandelexcursie Reeuwijkse plassen

Het Reeuwijkse Plassengebied bestaat uit een tiental plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. Rond de plassen liggen waardevolle graslanden, waar het beheer gedeeltelijk wordt afgestemd op weidevogels.
De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en voedselgebied. Tijdens vorstperioden blijft deze plas door de grotere diepte langer open dan de overige plassen. Uit de wijde omgeving bezoeken dan duizenden watervogels (onder meer kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend) deze plassen.
Er zijn twee vogelkijkschermen, beide aan Plas Broekvelden.
De excursie wordt geleid door een vrijwilliger van IVN IJssel en Gouwe.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 16 februari 2018 bij Cora Kuiper tel 0294 – 231 768  (na 18.00 uur).
Verzamelen: 7.55 uur; vertrek om 8.00 uur, terug ca. 12.00 uur.
Benzinekosten: € 4,50. Graag (gepast) betalen aan de chauffeur.

 

 

 

 

WeBBuddy Website Monitor