web analytics

Excursies afd. Amersfoort

 

 

Zaterdag 12 mei

Zouweboezem / auto- wandelexcursie

De Zouweboezem is inmiddels vermaard om de zwarte sterns, die vanaf een plankier op korte afstand van de nestvlotjes kunnen worden geobserveerd en gefotografeerd. Ook bevindt zich er een kolonie purperreigers, die regelmatig op korte afstand voorbij komen vliegen. Zangvogels als spotvogel, Cetti’s zanger en bosrietzanger maken het feest compleet. We maken een wandeling van een paar uur om al dat moois te kunnen zien en horen.

Vertrek: 07.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 9 juni

Vreugderijkerwaard / auto- wandelexcursie

De Vreugderijkerwaard is een natuurontwikkelingsproject langs de IJssel, enkele kilometers ten westen van Zwolle. Parallel aan de IJssel heeft Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard een zogenaamde nevengeul gegraven. In het voor- en najaar verblijven er kievieten, kemphanen, grutto’s en andere steltlopers. Kwartelkoning, visdief, kluut, zwarte stern en gele kwikstaart zijn er broedvogel. Midden in het gebied staat een vogelobservatiehut, die we natuurlijk ook bezoeken. We verkennen de toegankelijke delen van het gebied al wandelend. Afhankelijk van de beschikbare tijd kunnen we nog enkele plekken langs het Drontermeer bezoeken.

Vertrek: 07.00 uur, terug in de loop van de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 7 juli

Oostvaardersplassen / auto- wandelexcursie

We bezoeken na een korte stop op de Praambulten, om uit te kijken naar de zeearend, het Oostvaardersveld, waar zich enkele vogelobservatiehutten bevinden. We maken hier o.a. kans op steltkluut, waterral en ijsvogel. Na het Oostvaardersveld bezoeken we het Julianapad langs de Oostvaardersdijk, waar Cetti’s zanger en snor hun aanwezigheid kenbaar maken.

Vertrek: 07.00 uur, terug in de loop van de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.