Excursies afd. Amersfoort

 


Zaterdag 10 februari

Oud Reemst  / auto- wandelexcursie

Tussen Otterloo en Arnhem ligt bij Oud Reemst een afwisselend gebied met heide, boslanen met oude beuken, ruigtes en vogelakkers. De blauwe kiekendief jaagt er ’s winters, de klapekster houdt zich er op, en grote groepen vinken, groenlingen en geelgorzen foerageren in de speciaal aangelegde vogelakkers, waar een keur aan zaden als voedsel voorhanden is. We rijden naar de parkeerplaats langs de Harderwijkerweg en maken van daaruit een wandeling op zoek naar genoemde soorten.

Vertrek:  08.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur

 

Zaterdag 17 maart

Groene Jonker / auto- wandelexcursie

Behalve eenden en ganzen zoals wintertaling en pijlstaart, die ’s winters in de Groene Jonker bivakkeren, geven de eerste steltlopers misschien alweer acte de présence. En wie weet laten de tjiftjaf of blauwborst kunnen zich misschien horen en zien. Als er tijd over is, brengen we nog een bezoek aan het nabijgelegen Ruijgeborg.

Vertrek: 08.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur

 

Zaterdag 7 april

Biesbosch / dag- autoexcursie

De Biesbosch is voor vogels de laatste jaren alleen maar aan betekenis toegenomen. Zeearend en visarend hebben zich er als broedvogel gevestigd. Overal klinkt de explosieve zang van de Cetti’s zanger. We gaan niet alleen op zoek naar deze soorten, maar ook naar de vele steltlopers en eenden die zich er ongetwijfeld ophouden. Ook dwaalgasten worden in deze periode met regelmaat in de Biesbosch gemeld.

Vertrek: 07.00 uur, terug einde middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 12 mei

Zouweboezem / auto- wandelexcursie

De Zouweboezem is inmiddels vermaard om de zwarte sterns, die vanaf een plankier op korte afstand van de nestvlotjes kunnen worden geobserveerd en gefotografeerd. Ook bevindt zich er een kolonie purperreigers, die regelmatig op korte afstand voorbij komen vliegen. Zangvogels als spotvogel, Cetti’s zanger en bosrietzanger maken het feest compleet. We maken een wandeling van een paar uur om al dat moois te kunnen zien en horen.

Vertrek: 07.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 9 juni

Vreugderijkerwaard / auto- wandelexcursie

De Vreugderijkerwaard is een natuurontwikkelingsproject langs de IJssel, enkele kilometers ten westen van Zwolle. Parallel aan de IJssel heeft Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard een zogenaamde nevengeul gegraven. In het voor- en najaar verblijven er kievieten, kemphanen, grutto’s en andere steltlopers. Kwartelkoning, visdief, kluut, zwarte stern en gele kwikstaart zijn er broedvogel. Midden in het gebied staat een vogelobservatiehut, die we natuurlijk ook bezoeken. We verkennen de toegankelijke delen van het gebied al wandelend. Afhankelijk van de beschikbare tijd kunnen we nog enkele plekken langs het Drontermeer bezoeken.

Vertrek: 07.00 uur, terug in de loop van de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 7 juli

Oostvaardersplassen / auto- wandelexcursie

We bezoeken na een korte stop op de Praambulten, om uit te kijken naar de zeearend, het Oostvaardersveld, waar zich enkele vogelobservatiehutten bevinden. We maken hier o.a. kans op steltkluut, waterral en ijsvogel. Na het Oostvaardersveld bezoeken we het Julianapad langs de Oostvaardersdijk, waar Cetti’s zanger en snor hun aanwezigheid kenbaar maken.

Vertrek: 07.00 uur, terug in de loop van de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met de chauffeur.

 

WeBBuddy Website Monitor