Excursies afd. De Bilt/Zeist

 

Zaterdagavond 24 juni, Avond-/wandelexcursie Polder Achteraf, Tienhoven

Deze zomeravond wordt er opnieuw gewandeld over de Tienhovense Kanaaldijk: vanaf de Dwarsdijk naar de Breukeleveense eendenkooi en vice versa. Daarbij zal in Polder Achteraf en Oostelijke Binnenpolder Tienhoven met het laatste daglicht gezocht worden naar purperreiger, bruine kiekendief, koekoek en zwarte stern. Op de terugweg zal bij invallende duisternis vooral geluisterd worden naar de indrukwekkende geluiden van midzomermoerasbeesten: vogels ( kans op roerdomp, waterral, snippen, blauwborst, snor, uilen), amfibieën (kikkers, padden) en de veenmol!

Tip: zorg voor regenkleding en neem een zaklampje mee.

Opgave mogelijk tot en met 22 juni bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 20.00 uur, terug ca. 24.00 uur

Waar: Parkeerplaats de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt

Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 Let op: gezien het auditieve karakter van deze excursie willen we het aantal deelnemers tot 16 beperken.

 

 

Zaterdag 19 augustus, Wandelexcursie Groene Jonker/Ruygeborg

Aan het eind van broedseizoen en bij de start van trekseizoen gaan we vogelen in twee natte natuurgebieden nabij Noorden en Nieuwkoop. We starten met een rondwandeling in de rond 2008 aangelegde Groene Jonker en gaan daarna naar het in 2012 opgeleverde nieuwe moerasgebied de Ruygeborg. Naar verwachting zullen we een groot aantal vogelsoorten treffen waaronder steltlopers, eenden, rallen, roofvogels en zangertjes. Ook als we de alhier in augustus eerder waargenomen zeldzaamheden (Waterrietzanger, Zwarte ibis, Steltkluut en Aziatische Goudplevier) gaan missen, is er kans op leuke strandlopers, Visarend, rietzangers en Porseleinhoen.

Tip: neem waterdicht schoeisel, regenkleding & eten/drinken mee.

Opgave: mogelijk t/m 17 augustus bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 30 september, Auto-wandelexcursie Biesbosch

Spannende tijd met kans op late zomer- en vroege wintervogels plus allerhande doortrekkers. We gaan vanaf Werkendam in de Noordwaard enkele vogelrijke locaties bezoeken en verwachten leuke steltlopers, watervogels, roofvogels en zangers. Naast Cetti’s zanger, Visarend en Zeearend (lokale broedvogels) gaan we ook zoeken naar zwaluwen, Kolganzen en Paapjes.

Tip: denk aan regenkleding & eten/drinken.

Opgave: mogelijk t/m 28 september bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 17.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 28 oktober, Wandelexcursie Zuidpier IJmuiden

Afhankelijk van de weersomstandigheden (windkracht en -richting!) op de Noordzee en rond IJmuiden (vanaf 25-28 oktober) zullen we de zuidpier kunnen bezoeken en mogelijk genieten van fraaie zeevogels (Genten, zee-eenden, Rotganzen, jagers, duikers, Drieteen- en Dwergmeeuwen). Mocht de zuidpier afgesloten zijn dan gaan we in de jachthaven, vanaf het strand en rond het nabijgelegen Kennemermeer op zoek naar Paarse strandloper, Oeverpieper, Steenloper, leuke fuutjes, IJseend,  noordelijke lijsters, Sneeuwgorzen en Fraters. Meest onvoorspelbare excursie (qua waarneembare soorten) in 2017 van onze afdeling maar juist daarom een aantrekkelijke uitdaging!

Tip: Neem waterdichte en warme kleding mee.

Opgave: mogelijk t/m 26 oktober bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur