web analytics

Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 6 oktober, EuroBirdWatch i.s.m. IVN De Bilt

Op deze zaterdag worden er in 10-tallen landen door vele duizenden vrijwilligers trekvogels geteld. De organisatie wordt geregeld door Birdlife International en in Nederland door Vogelbescherming.
Vanwege de jubilea van IVN De Bilt e.o. (50 jaar) en provinciale Vogelwacht (60 jaar) wordt op deze dag voor leden van deze organisaties de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de EuroBirdWatch. Wat we gaan zien is onbekend, maar gezien de locatie en datum kunnen we leuke vogels verwachten!

Tijd: van 8:00 tot 12:00 uur staan vogelaars op de telpost langs de Hoogekampse Plas

Opgave: tot uiterlijk 4 oktober via e-mailadres hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl

Aantal deelnemers: maximaal 30
Waar: telpost is aan zuidwest-zijde van plas. Deze telpost is zowel van de zuidzijde (Voordorpsedijk) als van de noordzijde (Groenekanseweg) te bereiken.

 

Zaterdag 1 december, Zuidpier IJmuiden en Kennemermeer

De laatste maand van dit record-warme jaar 2018 gaan we serieus afkoelen op de grens van land en zee te IJmuiden en genieten van overwinterende vogels uit subarctische streken.
Als de zuidpier toegankelijk is, lopen we 3 kilometer de Noordzee in en hopen we  leuke futen, duikers, genten, zeeëenden, meeuwen en zeekoeten te treffen. Steenloper, oeverpieper en paarse strandloper zijn hier stamgasten en met geluk ontdekken we ook ijseend, grijze zeehond en bruinvis.
Als de pier gesloten is, gaan we bij de jachthaven zoeken naar kuifaalscholver, genieten van drieteenstrandlopers en hopelijk sneeuwgorzen op Noordzeestrand en in Kennemerduinen van winterse lijsters en vinkensoorten.

Tip: Neem waterdichte en warme kleding mee.
Opgave: tot uiterlijk 29 november via e-mailadres hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur