Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 24 maart, Wandelexcursie Eempolder

Doel: water- & weidevogels in Noordpolder te Veld & op Eemmeer

De Eempolder is nu gevuld met de laatste opvettende winterse watervogels (smient, kolgans, goudplevier) en recent gearriveerde – en direct baltsende! –  zomerse weidevogels (grutto, tureluur).

In de polder en het aangrenzende Eemmeer zijn ook andere leuke soorten eenden, steltlopers en roofvogels aanwezig. Ook zal gezocht worden naar velduil, waterpieper, blauwborst, baardman en raaf.

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen, regenkleding en wat eten/drinken meenemen  

Opgave: mogelijk tot en met 22 maart bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur; terug ca. 13.00 uur
Waar: Parkeerplaats de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zondag 22 april, Vroege wandelexcursie Sandwijck i.s.m. IVN De Bilt

Doel: zangvogels tijdens ochtendconcert

Langdurige samenwerking tussen de lokale afdelingen (De Bilt e.o.) van Vogelwacht & IVN betreft een jaarlijkse combi-excursie, gericht op de zang van vroege vogels.  Aandacht wordt daarbij gericht op herkenning van vogels op basis van zang & roep. In 2018 is opnieuw gekozen voor landgoed Sandwijck met toestemming van terreineigenaar Het Utrechts Landschap. Bij geschikte weersomstandigheden verwachten we zang van vestigende en/of doortrekkende zangers: tuinfluiter, zwartkop, grasmus (houtwallen/struwelen) en in parkbos hardcore-jaarvogels: glanskop, boomklever & boomkruiper. Hopelijk laten slechtvalk, koekoek en ijsvogel deze ochtend zich eveneens horen en/of zien…!

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen is gewenst; na afloop wordt thee/koffie geschonken in de tuinschuur van Werkgroep Sandwijck

Opgave: mogelijk tot en met 20 april bij Wigle Braaksma:  bwigle@hotmail.com

NB: Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en het excursiedoel kunnen maximaal 30 deelnemers mee.
Verzameltijd/start:  6.00 uur; terug ca. 8.00 uur
Waar: Parkeerplaats Utrechts Landschap/Landgoed Sandwijck, Utrechtseweg 301, 3731 GA De Bilt

 

Zaterdag 19 mei, Hoogekampse Plas i.s.m. IVN De Bilt & Vogelbescherming Nederland

Doel: broedende ijsvogels, oeverzwaluwen en meer nabij Utrecht-stad

In de week van 12 t/m 20 mei 2018 wordt door Vogelbescherming Nederland een nationale vogel(excursie)week georganiseerd. Vanwege het 50ste jubileumjaar van de lokale IVN-afdeling De Bilt en de recentste ontwikkelingen rond de Hoogekampse plas (voorgenomen plaatsing van een Oeverzwaluwbroedwand en een vogelkijkscherm) wordt bij deze voormalige zandwinningsplas een combi-activiteit van IVN, Utrechts Landschap en onze Vogelwacht-afdeling  georganiseerd. De plas is eigendom van Het Utrechts Landschap en wordt verondiept.
Vanaf 8:00 – 12:00 uur zullen belangstellenden worden begeleid door deskundige gidsen bij een wandeling langs de westoever van deze plas.  Ook als oeverzwaluwwand en vogelkijkscherm nog niet geplaatst zijn, valt er genoeg te zien en te horen. Behalve ijsvogel en oeverzwaluw hebben de laatste jaren ook fuut, kleine plevier, blauwborst, roodbosttapuit, spotvogel, grasmus en kleine karekiet op of bij deze plas gebroed. De gidsen zullen met vogelgidsen en optica (verrekijker, telescopen) alsmede informatie over IVN, Utrechts Landschap, Vogelbescherming en Vogelwacht aanwezig zijn.

Opgave: niet noodzakelijk

Verzameltijd/start:  8 uur, 9 uur, 10 uur en 11 uur (4 x begeleide excursie)
Waar: Hoogekampsepad, aan zuidzijde Groenekanse weg 244/246, De Bilt en aan noordzijde van Hoogekampse plas
NB: De Hoogekampse plas is per fiets goed bereikbaar, ook vanaf de Voordorpsedijk. Aan de noordzijde van Fort Voordorp loopt een fietspad langs de plas.

Het Utrechts Landschap zal éénmalig voor automobilisten het Hoogekampsepad (aan de noordzijde van de plas) op deze zaterdagochtend als parkeerplaats beschikbaar stellen.

 

Zaterdag 26 mei, Wandelexcursie Leersumseveld

Doel: broedvogels van heide, bos en ven

Een rondwandeling op de Utrechtse Heuvelrug over heide, langs vennen en door bosranden eind mei (met deskundige begeleiding!) biedt kans op het waarnemen van een groot aantal soorten broedvogels. Op de hei zoeken we naar boompieper, boomleeuwerik, roodborsttapuit en geelgors, in de bossen verwachten we gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, mezen, spechten en hopelijk ook fluiter. In de vennen voorts diverse soorten watervogels (o.a. dodaars) terwijl in de lucht  gezocht wordt naar raven en roofvogels. Door variatie in broedseizoen kunnen uitgevlogen jonge roodborsttapuiten vluchten voor net gearriveerde boomvalken….

Excursieleiding: Hans Schouwenburg  

Opgave: mogelijk tot en met 24 mei bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdagavond 23 juni, Avond-/wandelexcursie Oostelijke Binnenpolder, Tienhoven

Doel: zomerse moerasgeluiden

Kort na midzomernacht gaan we wandelen op de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland. Met het laatste daglicht zoeken we naar purperreiger, zwarte stern, boomvalk en blauwborst. In het vallende duister gaan we vooral luisteren: allerlei snorrende, ratelende en kwakende geluiden van vogels, amfibieën en veenmol. Naast zang van diverse soorten ”rietzangers” hopen we ook rallen, uilen en snippen te treffen.

Tip: neem een zaklampje mee en zorg voor mugwerende kleding (als het niet waait, zorgen bloeddorstige muggen voor enige overlast….)

Opgave: mogelijk tot en met 21 juni bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 19.00 uur, terug ca. 24.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

WeBBuddy Website Monitor