web analytics

Excursies afd. De Bilt/Zeist

 

Zaterdag 8 september, Auto-wandelexcursie Biesbosch

De Noordwaard zit nu vol met vogels: broeders, doortrekkers en arriverende wintergasten.    Visarend, Zeearend en Cetti’s zanger, steltlopers, Tapuiten, Smienten en tal van andere soorten zijn aanwezig en kunnen door ons worden bewonderd. We zoeken naar Zomertaling, Grauwe franjepoot, Krombekstrandloper en Pijlstaarten……

Tip: denk aan regenkleding & eten/drinken.

Opgave:  mogelijk tot en met 6 september bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 6 oktober, EuroBirdWatch i.s.m. IVN De Bilt

Op deze zaterdag worden er in 10-tallen landen door vele duizenden vrijwilligers trekvogels geteld. De organisatie wordt geregeld door Birdlife International en in Nederland door Vogelbescherming.
Vanwege de jubilea van IVN De Bilt e.o. (50 jaar) en provinciale Vogelwacht (60 jaar) wordt op deze dag voor leden van deze organisaties de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de EuroBirdWatch. Wat we gaan zien is onbekend, maar gezien de locatie en datum kunnen we leuke vogels verwachten!

Tijd: van 8:00 tot 12:00 uur staan vogelaars op de telpost langs de Hoogekampse Plas

Opgave: tot uiterlijk 4 oktober via e-mailadres hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl

Aantal deelnemers: maximaal 30
Waar: telpost is aan zuidwest-zijde van plas. Deze telpost is zowel van de zuidzijde (Voordorpsedijk) als van de noordzijde (Groenekanseweg) te bereiken.