Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 27 januari, Wandelexcursie Plantage Willem III/Elsterwaard/Amerongse Bovenpolder

De eerste afdelingsexcursie van 2018 starten we in de landschappelijk en qua vogels gevarieerde omgeving van Amerongen.  We beginnen met een wandeling op Plantage Willem III  en de aangrenzende bosrand van het Prattenburgse bos waar gezocht wordt naar Boomleeuwerik, Klapekster, Geelgors en Kruisbek. Vervolgens hopen we in de Elsterwaard en de Amerongse Bovenpolder leuke eenden, roofvogels en zangers te vinden. We zoeken naar ondermeer Non, Slechtvalk, Waterpieper en Roodborsttapuit.

Tip: waterdicht schoeisel, denk aan warme kleding & eten/drinken.

Opgave:  mogelijk tot en met 25 januari bij
Hanneke Lankhof via e-mailadres:
hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.30 uur, terug ca. 15.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

WeBBuddy Website Monitor