web analytics

Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2018

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Mocht een excursie wegens slechte weersomstandigheden afgezegd worden, kijk dan op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk staat daar – onder afdeling Driebergen/Doorn – een nieuwe datum voor die excursie vermeld.


Dinsdag 25 september
Dordtse Biesbosch
Auto/wandelexcursie 9.00 – 16.00 uur

Aan het Zuidhollandse deel van de Biesbosch wordt momenteel nog gewerkt. Voor de vogelaar is dat een voordeel, want dan is de kans op bijzondere ontmoetingen groot. Verder geldt hier wat ook voor de Noordwaard aan de overkant geldt: zeearend en visarend zijn de ‘specialiteiten van het huis’ en voor het overige hoef je je in dit gebied niet te vervelen: leuke eenden, pleisterende steltlopers en plevieren gebruiken slikkige oevers om te dobberen of op krachten te komen na een lange etappe op de trek zuidwaarts.

Vertrek: 9.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: de coördinatiegroep.
Kosten: €7,00 p.p. + de kosten van de pont (afrekenen met de chauffeur).

 

Zaterdag 13 oktober
Arkemheen Schuitenbeek
Auto/wandelexcursie   8.00 – 13.00 uur

De vogeltrek is volop gaande en er zijn nogal wat soorten die op het water en/of op het land de nodige calorieën verzamelen. De aantallen nemen sterk toe en we verwachten dan ook de eerste wintersoorten te zien. Goudplevieren, kemphanen en watersnippen staan op het wensenlijstje, maar ook de wilde zwaan, pijlstaarten en dodaarsjes zouden wel eens op ons gezienlijstje terecht kunnen komen.
Bij de Schuitenbeek gaan we een kleine wandeling maken en bij het gemaal van Arkemheen zoeken we naar de ijsvogels.
Een slechtvalk zou er het verblijf van vele grotere vogels onrustig kunnen maken terwijl de bruine kiekendief het vooral gemunt heeft op het kleinere spul.
De weilanden zijn fourageerterrein terwijl de zandbanken van de Schuitenbeek als overnachtingsplaats voor veel steltlopers ideaal is.

Vertrek: 8.00 uur Doorn (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of e-mail) P-terrein naast het Oude Postkantoor (bij Albert Heijn)
Excursieleiding:
Kosten: € 5 pp (afrekenen met de chauffeur)

 

Zondag 11 november
Excursie A: Zuidpier IJmuiden; indien deze is afgesloten:
Excursie B: Veluwemeer west- en oostzijde.
Auto/wandelexcursie 8.00 – 14.00 uur

De Zuidpier van IJmuiden behoeft voor vogelaars geen toelichting. Dankzij de lengte steekt de pier zo ver in zee dat echte zeevogels, zoals bv Jan van Genten kunnen worden waargenomen. Drieteenmeeuwen of misschien een dwergmeeuw en echte zeevogels als zeekoet en roodkeelduiker zijn mogelijk. Tegenwoordig wordt de pier bij harde wind of alleen de dreiging ervan (windkracht 5 of meer) afgesloten. Als dat het geval is gaat plan B in werking: Dan worden het watervogels op de randmeren. Brilduikers, zaagbekken, nonnetjes, pijlstaarten,  veel, veel eenden en natuurlijk de kleine zwanen zijn in deze tijd van het jaar met een beetje geluk te bewonderen. De excursie naar de Zuidpier wordt dan op 11 februari 2019 gedaan.

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: de coördinatiegroep.
Kosten: €9,50 / € 7  p.p. (afrekenen met de chauffeur).

 

Zaterdag 5 januari 2019
Stellendam Brouwersdam Schouwen
Dagexcursie auto 8.00 –  18.00 uur

Onze eerste stop is in de haven van Stellendam. Op het strand zien we veel soorten, die we de zomer in de rest van het land zagen. Verder verschillende kleine soorten die we altijd aan het strand vinden, zoals bonte strandlopers, steenlopers en kleine strandlopers.
Dan naar de Brouwersdam voor het grote werk. Afgelopen jaar vonden we er zelfs een groenpootruiter, grote stern en kuifaalscholver, om maar een greep te doen uit de vele andere mooie waarnemingen.
Op Schouwen bezoeken we de Prunjepolder. Een groot plasdras gebied met o.a. kleine zilverreiger, kluut en mogelijk duizenden goudplevieren die tegen de schemering massaal in wonderschone zwenkbewegingen op zoek gaan naar een veilige slaapplaats. De oogst was 81 soorten in 2018.

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: De coördinatiegroep
Kosten: € 19 pp (afrekenen met de chauffeur)

 

Zondag 10 februari 2019:
Excursie A: Hoekse Waard;
Excursie B: Zuidpier IJmuiden
Auto/wandelexcursie 8.00 – 14.00 uur

De Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam, kent twee interessante gebieden. Aan de oostelijke kant is dat het Oude land van Strijen, een ouderwets ganzenland, waar in principe alle regelmatig in Nederland verblijvende ganzen kunnen worden waargenomen. Specialiteit: de dwerggans. In het westelijk deel, bij Goudswaard, zijn er de Korendijkse slikken. Voor Utrechters niet direct onze achtertuintjes, die het waard zijn om verkend te worden.
In het geval dat de Zuidpier van IJmuiden op 11 november was afgesloten en deze vandaag wel open is gaan we naar IJmuiden.
De Zuidpier van IJmuiden behoeft voor vogelaars geen toelichting. Dankzij de lengte steekt de pier zo ver in zee dat echte zeevogels, zoals bv Jan van Genten kunnen worden waargenomen. Drieteenmeeuwen of misschien een dwergmeeuw en echte zeevogels als zeekoet en roodkeelduiker zijn mogelijk. Tegenwoordig wordt de pier bij harde wind of alleen de dreiging ervan (windkracht 5 of meer) afgesloten. We zullen zien.

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: de coördinatiegroep.
Kosten: € 10 / € 9,50 p.p. (afrekenen met de chauffeur).