Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

 

 

Zondag 15 april 2018

Op deze dag bezoeken we de Biesbosch. Ongetwijfeld zullen we vele Cetti’s Zangers horen, en hopelijk zie we soorten als Visarend en Zeearend. In de vele voormalige polders bevinden zich grote aantallen watervogels en steltlopers, het moet gek lopen willen we hier niet iets leuks ontdekken.

We vertrekken om 8.00 uur vanaf stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug in de stad.

 

Zondag 13 mei 2019

Op deze dag brengen we een bezoek aan enkele gebieden die we anders meestal ’s winters bezoeken. We gaan richting de zuidhollandse Delta en zullen onder andere in de Prunjepolder bij Zierikzee op zoek gaan naar steltlopers. Ongetwijfeld zullen we ook andere leuke soorten meepakken, zoals Kleine Zilverreigers en Zwartkopmeeuwen.

We vertrekken om 7.00 bij stadion Galgenwaard en zullen aan het eind van de middag terug zijn.

 

Zaterdag 23 juni 2018

Op deze zaterdagavond willen we op zoek gaan naar Nachtzwaluwen. De exacte bestemming ligt nog niet vast, omdat we die af willen laten hangen van berichten over waar we deze soort het best kunnen zoeken. Hoe dan ook, we blijven in de ruime omgeving van Utrecht en zullen voorafgaand aan deze soort nog enkele leuke gebieden in de omgeving bezoeken. Te denken valt aan de uiterwaarden langs de Lek.

We vertrekken om 18.00 bij stadion Galgenwaard en zullen pas laat weer in Utrecht zijn.

WeBBuddy Website Monitor