web analytics

Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

Zondag 26 Augustus
brengen we een bezoek aan de kop van Noord-Holland. Op onder water gezette bollenveldjes zoeken we naar steltlopers, die daar meestal in flinke aantallen te vinden zijn. We hebben kans op Lachsterns, die in deze periode in deze omgeving rondzwerven. Ook is een Waterrietzanger bij de Abtskolk een mogelijkheid.

We vertrekken om 7.00 bij stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug.

Zondag 16 September
brengen we weer eens een bezoek aan de Maasvlakte. In dit uitgestrekte gebied kan van alles gebeuren, de ene keer barst het er van de vogels, een andere keer is het er rustig. Dit hangt met name samen met de weersomstandigheden, die al dan niet gezorgd hebben voor flinke trek langs de kust. We kijken een poosje over zee en bepalen dan aan de hand van wat er waargenomen is waar we verder gaan zoeken. Dit kunnen allerlei kleine bosjes zijn, of de slikken rond kijkhut de Bonte Piet.

We vertrekken om 7.00 bij stadion Galgenwaard en zullen aan het eind van de middag weer terug in Utrecht zijn.