Excursies Utrecht Stad

Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-2420465 of uiterlijk drie dagen van tevoren per email: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
We verzamelen bij stadion Galgenwaard aan het Herculesplein. Dit is bij de GolfPlaza, tegenover het tankstation.

 

Zondag 17 december

blijven we wat meer in de buurt en bezoeken het Leersumse Veld. We gaan op zoek naar de Klapekster en wie weet wat hier nog meer rondhangt. Hierna bezoeken we nog een ander gebied in de regio, zoals bijv. de Amerongse Bovenpolder.
We vertrekken om 8 uur vanaf Galgenwaard en zijn in de loop van de middag weer terug.

 

Zondag 7 januari 2018

Op de traditionele opening van het nieuwe vogeljaar 2018 bezoeken we de pier van IJmuiden en hopen daar soorten als Kuifaalscholver, Paarse Strandloper, Oeverpiepers en Sneeuwgorzen tegen te komen. Wellicht bevinden zich nog leuke meeuwen, zoals een burgemeester langs de pier? Of zien we Bruinvissen foerageren? Na de pier bezoeken we nog een ander gebied in de ruime omgeving van IJmuiden.

We vertrekken om 8 uur vanaf stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag weer terug.

 

Zondag 11 februari 2018

Ook februari lijkt zo langzaam aan een traditie te worden, met een rondje langs de Zuid-Hollandse eilanden. Afhankelijk van wat er aan soorten te vinden is bepalen we de exacte doelen, maar we zullen zeker op zoek gaan naar groepen ganzen, zeeduikers en IJseenden langs de Brouwersdam. Wellicht hebben we tijd om in de Kwade Hoek te zoeken naar Sneeuw-/IJsgorzen en Strandleeuweriken.

We vertrekken om 7.30 uur vanaf het stadion Galgenwaard en zullen pas laat in de middag terug zijn.

 

Zondag 18 maart 2018

We blijven wat dichter bij Utrecht en gaan in Waverhoek op zoek naar de eerste voorjaarsgasten. We zullen zoeken naar Grutto’s en andere steltlopers, en aandacht besteden aan de andere watervogels in het gebied. Hierna zullen we ook het Landje van Gijsel bezoeken, waar rond deze tijd ook grote aantallen vogels te vinden zijn.

We vertrekken om 8.00 uur vanaf het stadion Galgenwaard en zullen halverwege de middag terug zijn.

 

Zondag 15 april 2018

Op deze dag bezoeken we de Biesbosch. Ongetwijfeld zullen we vele Cetti’s Zangers horen, en hopelijk zie we soorten als Visarend en Zeearend. In de vele voormalige polders bevinden zich grote aantallen watervogels en steltlopers, het moet gek lopen willen we hier niet iets leuks ontdekken.

We vertrekken om 8.00 uur vanaf stadion Galgenwaard en zijn aan het eind van de middag terug in de stad.