web analytics

Ganzen in januari tóch op volle sterkte

Van de site van SOVON:

© GMD

Toendrarietgans

In het najaar van 2017 werden er veel minder ganzen dan in de najaren ervoor geteld. Middenin de winter blijken de aantallen ganzen weer op volle sterkte te zijn. Dat blijkt uit een steekproef uit de midwintertelling van halverwege januari. Van Kolgans en Grauwe Gans werden gemiddelde aantallen gezien. Brandgans en Toendrarietgans waren zelfs iets algemener.
Voor de watervogelnieuwsbrief zette Kees Koffijberg een grote steekproef uit de midwintertelling van afgelopen januari af tegen de langjarige gemiddeldes (2007-2016) van de aantallen ganzen. Zo’n tweeduizend waarnemers gingen halverwege de maand op pad in hun watervogel-, midwinter- of ganzen-zwanentelgebieden. Uit die tellingen blijkt dat de meeste ganzensoorten nu op volle sterkte aanwezig zijn.

Lees hier het hele bericht.