«

»

aug 04

Gevangen door eb en vloed: ‘zomerse’ strandlopers herkennen

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Bonte Strandloper

Nu is het een goede tijd om een aantal van de kleinere strandlopers te gaan bekijken. Maar waar doe je dat? En waar let je op bij deze kleinere categorie ‘steltjes’? Gert Ottens bespreekt een aantal van de bekendere soorten en geeft herkenningstips, ook voor de altijd lastig te onderscheiden juvenielen.
In de zomermaanden begint de najaarstrek feitelijk al weer. Vooral steltlopers die in noordelijker streken broeden zijn al op weg. Nu is het mogelijk om in Nederland – en dan vooral in de Waddenzee – enorme aantallen te zien.
De beste manier is om bij hoogwater een ‘hvp’, ofwel een hoogwatervluchtplaats, op te zoeken. Hier concentreren de steltlopers zich als de Waddenzee volloopt met water. Wie zich daar strategisch positioneert, kan de steltlopers, naarmate het water stijgt, steeds dichterbij en vaak fantastisch bekijken en vergelijken. Naar mijn mening is dat één van de meest indrukwekkende vogelervaringen die Nederland te bieden heeft.
Want op die hvp’s zijn vaak duizenden vogels te zien, verspreid over wel twintig soorten. Het gaat te ver om die verscheidenheid hier in al z’n facetten aan bod te laten komen. Ik concentreer me op een aantal veel voorkomende, kleinere strandlopers.

Waar en wanneer
Strandlopers hebben geen tijd om ’s zomers op het strand te ‘bakken’, ze proberen hun tijd zo efficiënt mogelijk te verdelen in rusten (met hoogwater) en foerageren (tijdens laagwater).
De beste strategie is om de komende maand bij een hvp in de Waddenzee, bij opkomend tij (vanaf een paar uur voor hoogwater) op de dijk te gaan zitten met een telescoop.
Via deze link zijn een aantal van de beste hvp’s te vinden. Zo zijn het Wad bij Den Oever, Zwarte Haan (Friese Waddenkust), de Pier van Holwerd, de Ezumakeeg (westkant Lauwersmeer) en Polder Breebaart (nabij Termunten, Groningen) van harte aan te bevelen.

Lees hier het hele (geweldige!!) artikel.

WeBBuddy Website Monitor