«

»

sep 26

Grote Bonte Specht is de algemeenste

Van de site van SOVON:

© GMD

Grote Bonte Specht

De meeste mensen kennen de ijsvogel, ooievaar en de specht. Als men ‘de’ specht bedoelt, dan heeft men het eigenlijk altijd over de Grote Bonte Specht want die is veruit het algemeenst. In de laatste broedvogelatlas (1998-2000) werd het landelijke aantal op 55.000-65.000 broedparen geschat, sindsdien is het aantal gestegen waarschijnlijk tot rond de 90.000 paren, zo blijkt ook uit de nieuwe atlasgegevens.

Oorzaken toename
De Nederlandse bossen zijn steeds geschikter voor spechten. De bossen worden ouder waardoor er (broed)holten ontstaan, maar ook blijft dood hout meer staan vanwege een natuurlijker beheer. Ideaal natuurlijk voor de Grote Bonte Specht (en de andere spechten).

Lees hier het hele bericht.

WeBBuddy Website Monitor