«

»

sep 23

Kalendervaste Boerenzwaluwen massaal het land uit


Van de site van SOVON:

© GMD

Boerenzwaluw

Boerenzwaluwen zijn geweldig, maar brengen trektellers wel eens tot enige verzuchtingen. Ze foerageren vaak tijdens de trek en soms schiet dat niet op, of is het een chaos waarbinnen het lastig is te bepalen wat nu echt doortrekt.
Maar op sommige dagen is alles anders. Dan hebben ze maar een doel: wegwezen. Hoog of soms ook heel laag, de groepen (een ‘boertje’ vliegt zelden alleen) gaan strak en hard, er is blijkbaar geen tijd om tussendoor wat insecten te vangen en gezellig bij te kletsen.

Topdag
Vandaag, 22 september 2017, was zo’n dag. Op de nodige telposten beleefden de tellers waanzinnig fraaie uren met een constante stroom Boerenzwaluwen. Een indrukwekkend gezicht, uit de haast van de trekkers blijkt de urgentie van het moment. Het leverde op verschillende telposten ochtendtotalen van 5000 of meer op, tot zelfs een bizarre 18.000 op De Hamert.
Lees hier het hele bericht

WeBBuddy Website Monitor