«

»

dec 07

Kluut en Dwergstern hebben het zwaar in de Delta

© GMD

Kluten

Kenmerkende vogelsoorten van de Delta brengen niet genoeg jongen groot. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Kluut, Kokmeeuw en Dwergstern. Voor het eerst zetten onderzoekers van Sovon, Delta ProjectManagement, Vogeltrekstation en INBO een grote hoeveelheid gegevens over broedsucces en plaatstrouw van kustbroedvogels op een rij. Met deze kennis kunnen ze effectiever worden beschermd.
Kluten die in de Delta broeden brengen steeds minder jongen groot, zo blijkt uit de analyse. In de laatste tien jaar was het broedsucces zo laag dat er vijf tot tien broedparen nodig waren om één jong groot te krijgen. Dwergsterns laten eenzelfde negatieve ontwikkeling zien. Zij brachten de laatste jaren maar één jong per drie broedparen groot. Dat is veel te weinig om de populaties op peil te houden en dus nemen de aantallen af. Onderzoeker Hans Schekkerman: ‘Zowel Kluten als Dwergsterns broeden graag op open, zandige plekken. Zulke plekken zijn er steeds minder en groeien vaak dicht. Dan nemen ook roofdieren toe die de nesten weten te vinden.’

Lees hier het hele artikel.

WeBBuddy Website Monitor