web analytics

Lezingen Het Groene Huis

Dinsdag 2 oktober | 20.00 – 22.00 uur
Natuurlezing: Eiken, essen, rupsen en processies
Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

De natuurlezing van oktober gaat over eiken, essen, rupsen en processies en alles wat er bij bomenonderhoud komt kijken. Arthur Wopereis vertelt hoe de gemeente Amersfoort daarmee omgaat. Wopereis is adviseur bij de gemeente en hij is als gecertificeerd European Tree Technician dagelijks met het behoud en beheer van bomen bezig. Wopereis geeft een kijkje in de keuken van het gemeentelijk bomenbeheer en vertelt daarnaast allerlei wetenswaardigheden over bomen.

Toegang gratis. Reserveren niet nodig, maar kom op tijd!
De organisatie is in handen van de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.
Meer informatie WNA / reneevanassema@kpnmail.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nest met eikenprocessierupsen (Foto: Kees de Heer)

Dinsdag 6 november | 20.00 – 22.00 uur
Natuurlezing: Vogels van het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland

Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

Vogelaar en natuurfotograaf Wim Smeets (75) verzorgt op dinsdagavond 6 november een drietal korte presentaties met veel vogelfoto’s: over de geschiedenis van Arkemheen, over de vogeltellingen aan de Westdijk in Bunschoten en over de ontwikkelingen aan de oeverzwaluwwand, de Vebowand, in Bunschoten.

Toegang gratis. Reserveren niet nodig, maar kom op tijd!
De organisatie is in handen van de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.
Meer informatie WNA / rienjans@xmsnet.nl

Geschiedenis van de polder Arkemheen
Smeets gaat terug naar de eerste vestiging in de nederzetting Ark, ruim 2000 jaar BC. Hij vertelt over de ontginning en bewoning van deze polder in de loop der tijd, waarom er nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Over de nieuwste ontwikkeling (sinds januari 2014) met verhoging van de waterstand gedurende twee winterse maanden en de invloed daarvan op de vogels.
Over het Sovon-onderzoek aan twee vernatte gebieden aan weerszijden van de Bontepoort; een ervan werd met schrikdraad omheind om predatie door vossen te voorkomen, het ander niet.

Maandelijkse vogeltellingen aan de Westdijk in Bunschoten
Ten noorden van de Westdijk in Bunschoten liggen in een waterwingebied de ‘plasjes van Vitens’. Sinds juli 2001 houdt de IVN Natuurwerkgroep Bunschoten hier maandelijks een vogeltelling.
Smeets vertelt over het ontstaan van de plasjes en het beheer ervan, maar natuurlijk ook over de resultaten van de ruim 200 vogeltellingen.

Het ontstaan en de ontwikkeling van de Vebowand Bunschoten
Waar oorspronkelijk een 140 meter lange, natuurlijk uitziende wand dienst deed als oeverzwaluwenwand, werd in 2012 een betonnen wand neergezet: de Vebowand met ruim 1100 nestgaten. Smeets vertelt over de ontwikkeling van de nestelende oeverzwaluwen aan deze wand. Door de enorme achteruitgang van het aantal insecten in de natuur vinden oeverzwaluwen minder snel voldoende voedsel voor hun jongen. Smeets gaat in op de invloed die dat heeft op de legsels en het aantal jongen per paartje.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeverzwaluwen aan de Vebowand Bunschoten (Foto: Wim Smeets)