web analytics

Loosdrechtse rietzanger vliegt naar Portugal

© Jan van der Winden

De rietzanger die naar Portugal vloog

In Loosdrecht hebben we 7 grote karekieten gevangen om hun trekroute te bestuderen. Bij toeval vloog op 28 juni 2016 ook een jonge rietzanger in het net dat we hiervoor hadden staan op de Eerste Plas in Loosdrecht. Voor rietzangers is het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen een belangrijk broedgebied met meer dan 800  broedparen. Tot onze grote verbazing bleek afgelopen week dat dit vogeltje op 6 augustus 2016 in de Lagoa St Andre in Portugal tijdens een onderzoek weer werd gevangen en natuurlijk weer losgelaten! Op 22 september zat hij daar nog steeds. Blijkbaar maakte dit kleine vogeltje van 10 gram een tussenstop van een maand in Portugal op weg naar zijn overwinteringsgebied in Afrika. Het fantastisch mooie wetland in Portugal is eveneens Natura 2000 gebied zodat duidelijk is dat het netwerk aan beschermde gebieden in Europa bijzondere vogels letterlijk op weg helpt.

Jan van der Winden & Martin Poot