Lustrum 60 jaar Vogelwacht Utrecht

Onze voorzitter, Bert van ’t Holt schreef:

Op 4 februari 1958 vond de oprichtingsvergadering van Vogelwacht Utrecht plaats in het gebouw van het KNMI in De Bilt. De oprichters waren de heren Van der Garden, Van Lynden en Sjoerd Braaksma (vader van Wigle). Doelstelling van de jonge vereniging: bescherming van vogels en hun leefgebieden in de provincie Utrecht.
Intussen zijn 60 jaar voorbij en is onze doelstelling wat breder geworden. In artikel 2 van de statuten staat: Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van de vogels.

Natuurbescherming van levensbelang
Heeft de Vogelwacht nog bestaansrecht? Is natuurbescherming nog nodig? Om maar met de tweede vraag te beginnen. De druk op de natuur, onze leefomgeving, is groot door o.a. een almaar uitdijende wereldbevolking, gebruik van pesticiden en klimaatverandering. Bescherming van die natuur is m.i. van levensbelang. Hopelijk kan de Vogelwacht daarbij een rol blijven spelen.

Nieuwe natuur in lustrumjaar
Naast bedreigingen zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals het ontstaan van nieuwe natuur. Daaraan besteden we aandacht in dit lustrumjaar. Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 20 maart hield André Donker, boswachter Natuurmonumenten, een lezing over de Marker Wadden. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn nieuwe eilanden opgespoten in het Markermeer, de Marker Wadden. In 2017 hebben hier al bijzondere vogelsoorten gebroed zoals dwergstern en strandplevier. André heeft ons er meer over verteld.

Vaartocht naar Marker Wadden
Op zaterdag 2 juni organiseert het bestuur een lustrumexcursie naar de Marker Wadden. We varen die dag vanuit Enkhuizen met het fraaie zeilschip ‘Schuttevaer’.

5 jaar geleden, bij het vorige lustrum, hadden we met hetzelfde schip een fijne tocht naar het eiland ‘De Kreupel’. We gaan op 2 juni mogelijk ook wandelen op de Marker Wadden onder deskundige begeleiding. De gereduceerde prijs van de lustrumexcursie is 35 euro per persoon (inclusief vaartocht, wandeling, koffie, appeltaart en lunch). Het maximale aantal deelnemers is 60. 

Opstapplaats: Enkhuizen, Tritondam (naast VVV, 100m van station)
Ontvangst: 10:30 uur
Vertrek: 11:00 uur
Terug: ongeveer 16:30 uur

Er zijn nu 60 inschrijvingen, dus er zijn geen open plaatsen meer.

Pelagische tocht in oktober
In oktober organiseren we een tweede lustrumexcursie: een pelagische tocht. We varen dan de Noordzee op om zeevogels te bewonderen. Nadere informatie volgt.

WeBBuddy Website Monitor