«

»

Nestverstoring? Kom in actie!

Van de site van de Vogelbescherming:
© GMD

Huiszwaluwen

Nesten vernielen, broedende vogels verjagen, dat mag niet zomaar. Toch gebeurt het verbazingwekkend vaak. Soms onwetendheid. Soms opzet. Kom in actie als u het ziet; met een telefoontje kunt u vaak al nesten redden.

Er zijn legio manieren waarop binnen de bebouwde kom vogelnesten worden verwoest: (ver)bouwen, renoveren, kappen, slopen… Als het nest in gebruik is mag dat nooit. Van sommige vogels zijn nesten zelfs het hele jaar beschermd, dus óók als het nest niet in gebruik is! Zoals van huismus en gierzwaluw. (De provincie kan daar wel een ontheffing voor verlenen.)


Geen aangifte, geen verbetering

Ziet u nestverstoring, vraag dan even hoe het zit en pleeg dat telefoontje als het nodig is. Vaak weten mensen niet dat broedende vogels beschermd zijn, of hoe afhankelijk ze zijn van een broedplaats. Gierzwaluwen bijvoorbeeld, gebruiken ieder jaar hetzelfde nest en er zijn weinig goede plekken voor ze. Niet voor niets dus jaarrond beschermd! (U kunt ze wel helpen aan nieuwe nestgelegenheid.)
Verder kunnen handhavers niet optreden als niemand aangifte doet en dan komt er natuurlijk nooit verbetering in de situatie.
Lees hier het hele artikel.