«

»

dec 04

Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels

Van de site van SOVON:

© GMD

Klapekster

Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV opnieuw welke vogelsoorten er in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst.
Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn ingedeeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen de Klapekster, Duinpieper en Ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de Wulp en de Torenvalk, namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

Duidelijke signalen
De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijst soorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de Kwartelkoning, Ringmus en Kneu, is bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de Duinpieper en verkeert het ooit zo algemene Korhoen in de hoogste alarmfase.

Lees hier het hele bericht.

WeBBuddy Website Monitor