web analytics

Oproep coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein.

Oproep

De Coördinatiegroep Nieuwegein / IJsselstein is dringend op zoek naar versterking van het team.

Rob Borst en Marie-José Snijders hebben aangegeven in maart af te treden. Om de activiteiten voort te kunnen zetten op het huidige niveau zoeken wij een of meer personen die tijd hebben om ons bij te staan. Te denken valt aan het mede-organiseren van excursies, thema-avonden, contacten met organisaties, adviezen en projecten.

Draagt u de Vogelwacht een warm hart toe en heeft u belangstelling om mee te doen in de coördinatiegroep? Neem dan contact op met Monique Kersten: moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628.