web analytics

Eerste cijfers 2018: minder Merels in steden en dorpen

Van de site van Sovon:

© GMD

Merels

Voorlopige cijfers uit tellingen in steden en dorpen laten een afname van Merels van 15% ten opzichte van vorig jaar zien. Dat is de sterkste afname sinds het begin van de telreeks in 2007. Ook in de honderden tuinen die wekelijks geteld worden via tuintelling.nl zien waarnemers gemiddeld iets minder Merels. Zorgt het Usutu-virus voor deze afname?

Samengevat:

·Opvallend: 15 % minder Merels geteld in stedelijk gebied.
·De kleinere afname in buitengebied valt binnen de jaarlijkse aantalsfluctuaties.
Lees hier het hele artikel.

Vrijwillig én professioneel

Van de site van de Vogelbescherming:

Nick Hoebe

Van veel klanten in de winkel van Vogelbescherming in Zeist krijgen we enthousiaste reacties over de vrijwilligers. Eén van hen, Nick, vertelt over een van de vele klanten die tevreden was met haar aankoop.
“Ik zing in verschillende koren. Onlangs was er na de repetitie een gezellige lunch. Tijdens het gesprek aan tafel vertelde ik dat ik ook bij Vogelbescherming werk. Mijn tafelgenote reageerde meteen: wat een ongelooflijk stel leuke mensen zijn jullie en wat een geweldige begeleiding krijg je als klant.”

Een telescoop uitzoeken
“Deze mevrouw is een tijdje terug naar onze winkel gekomen omdat ze een telescoop wilde. Ze had een positief verhaal gelezen over de Havik van Vogelbescherming. Een van mijn collega’s had deze alvast buiten gezet en ter vergelijking ook de Havik ED. Ze kreeg nog wat tips: plaatsen om naar te kijken, let eens op de scherptediepte bij het kijken naar het Swarovski-testbord in de vogeltuin, let eens op de weergave van het wit van de huizen aan de overkant van de straat. Daarna was het even rustig de tijd nemen om te kijken en te vergelijken.

Lees hier het hele artikel. (Voor de goede orde: Nick is een actief lid van de Vogelwacht!)

Steeds meer uilen in Bunschoten

Uit de Bunschoter:

© GMD

Ransuil

De IVN Natuurwerkgroep Bunschoten houdt zich onder andere bezig met het inventariseren en beschermen van uilen in Bunschoten.
Er broeden maar liefst vier soorten uilen, waarvan drie soorten elk jaar. De laatste jaren gaan de aantallen broedende uilen vooruit. Waardoor kan dat komen?
In Bunschoten broeden dit jaar minstens dertien paartjes steenuilen en negen paartjes kerkuilen.
De aantallen ransuilen en velduilen zijn nog niet bekend.
Zij broeden later in het jaar of verraden hun nestplaats pas later in het jaar doordat de jongen geluid maken.

Lees hier het hele artikel van de hand van Wim Smeets.

Loosdrechtse rietzanger vliegt naar Portugal

© Jan van der Winden

De rietzanger die naar Portugal vloog

In Loosdrecht hebben we 7 grote karekieten gevangen om hun trekroute te bestuderen. Bij toeval vloog op 28 juni 2016 ook een jonge rietzanger in het net dat we hiervoor hadden staan op de Eerste Plas in Loosdrecht. Voor rietzangers is het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen een belangrijk broedgebied met meer dan 800  broedparen. Tot onze grote verbazing bleek afgelopen week dat dit vogeltje op 6 augustus 2016 in de Lagoa St Andre in Portugal tijdens een onderzoek weer werd gevangen en natuurlijk weer losgelaten! Op 22 september zat hij daar nog steeds. Blijkbaar maakte dit kleine vogeltje van 10 gram een tussenstop van een maand in Portugal op weg naar zijn overwinteringsgebied in Afrika. Het fantastisch mooie wetland in Portugal is eveneens Natura 2000 gebied zodat duidelijk is dat het netwerk aan beschermde gebieden in Europa bijzondere vogels letterlijk op weg helpt.

Jan van der Winden & Martin Poot

Vrijwilligers gezocht!!

Zaterdag 19 mei organiseren Vogelwacht Utrecht, Vogelbescherming Nederland en IVN in het kader van de landelijke Vogelweek een excursie bij de Hooge Kampse plas bij Groenekan. Er zijn inmiddels al veel aanmeldingen, dus een paar extra vogelaars met vogelkennis en  determinatie-hulpmiddelen (bijv. veldgidsen, verrekijkers of een telescoop) zouden welkom zijn om ter plekke de mensen een blik te gunnen op wat zich voordoet. U kunt zich als extra gids melden bij Wigle Braaksma.

Informatie over tijd en plaats en aanmelden als deelnemer via deze link.