jan 07

IJmuiden – Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© Toon Vernooij

Waterspreeuw

Zondag 7 januari opende afdeling Utrecht-stad het verse Vogeljaar 2018 met de traditionele nieuwjaars-excursie naar IJmuiden. Met een groep van 11 mensen vertrokken we uit Utrecht om rond 9 uur bij de Zuidpier aan te komen. Het beloofde een koud tochtje te worden, enkele graden vorst met een stevige oostenwind. We liepen onderlangs de duintjes richting pier: in dit gebied zijn geregeld Sneeuwgorzen te vinden. Na wat zoeken merkten we enkele vogels op die als muisjes door het gras renden en zich tot enkele meters lieten benaderen: inderdaad Sneeuwgorzen. Deze vogels waren erg zwijgzaam, ander gedrag dan je vaak van ze ziet als ze druk rondzwermen.
Op zee zwommen enkele Brilduikers en op het strand liep een groepje Drieteenstrandlopers.
We keken eerst in de haven naar de strekdam waar zich vaak een Kuifaalscholver bevindt, maar deze vogel gaf niet thuis.

Lees hier het hele verslag.

jan 06

Welke vogels maken ‘s winters gebruik van vogelakkers?

Van de site van Nature Today:

© GMD

Grauwe Kiekendief


Vogelakkers zijn ontwikkeld als foerageergebied voor de grauwe kiekendief, een zomergast die voornamelijk veldmuizen eet. Maar gebruiken andere muizenetende roofvogels zoals de blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd dezelfde vogelakkers ook gedurende de wintermaanden? En hebben veldleeuweriken ook ’s winters profijt van deze volveldse maatregel?
Dat vogelakkers ’s winters een grote aantrekkingskracht uitoefenen op vogels is niet zo vreemd, aangezien er dan in een groot deel van het open boerenland weinig voedsel te vinden is. Veel akkers zijn geploegd en veel percelen zijn ingezaaid met wintertarwe, dat ’s winters als groen sprietje op het veld staat. In drie provincies zijn onder regie van Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland vogelakkers aangelegd.
Lees hier het hele bericht.

jan 05

Een vliegende start

Op 17 oktober was de introductieavond van het Erfvogelproject Lopikerwaard.  We hebben er hard aan gewerkt om veel publiciteit te krijgen. Onze facebookpagina “Lopikerwaard geeft erven vleugels” was goed bezocht en er stond een artikel in de zaterdagbijlage van het AD.  Ook de “Zenderstreeknieuws ”heeft plek voor ons ingeruimd. Zelf vonden we de uitzending op radio en tv Utrecht erg leuk en ook heel spannend, helaas kan je de uitzending nu niet meer terugzien.
Dat alles heeft erin geresulteerd dat er 51 mensen aanwezig waren op de introductieavond. Jaap Graveland van de Natuur en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard heeft een bevlogen lezing gehouden over zijn erfvogelproject met heel veel foto’s en veel interessante informatie. Iedereen was tot het eind toe geboeid en na de vragenronde bleven veel mensen nog even voor een drankje en een praatje.
Op de avond zelf kon men zich opgeven voor een erfscan en dat hebben ook een aantal mensen gedaan. De dagen erna druppelden ook nog aanmeldingen binnen zodat we nu een lijst hebben met 23 erven waar we een erfscan mogen gaan doen en de bewoners adviezen geven hoe ze hun erf vogelvriendelijker kunnen maken. We hebben inmiddels vijf erven bezocht en de bewoners een mooi advies kunnen geven.
Ook wij zijn met Kerstreces gegaan, volgende week gaan we weer aan het werk met veel ideeën voor het nieuwe jaar, we houden u op de hoogte.

Erfvogelproject Lopikerwaard wenst u een vogelrijk, groen en gelukkig 2018 toe!

Marga van den Broek
Mieke de Haan
Celia Rodenburg
Irene Schuller

jan 05

De Kruisbek jaargang 1996 – 2016

Bij het bestuur kwam een verzoek binnen. Een voormalig lid van de vereniging is zijn zolder aan het opruimen en kwam daar complete jaargangen van de Kruisbek tegen van 1996 t/m 2016. Hij vraagt of er iemand is die daar interesse in heeft. Ze zitten uiteraard al in ons eigen archief, dus voor het bestuur is het niet interessant, maar wellicht wil iemand anders ze hebben. Als dat zo is graag even contact met Janneke Kimstra opnemen. Zij zal dan uw gegevens aan hem doorgeven.

dec 24

Minder winterse Blauwe Kiekendieven

Van de site van SOVON:

© GMD

Blauwe Kiekendief

Niet alleen als broedvogel, maar ook als overwinteraar neemt de Blauwe Kiekendief gestaag af. Tot aan de eeuwwisseling was er een sterk verband tussen het aantal Scandinavische kiekendieven dat via Falsterbö vertrok en de aantallen in Nederland, maar dat lijkt er niet meer te zijn. Mogelijk blijven de Scandinavische kieken steeds dichter bij de broedplaatsen overwinteren, iets wat de paar Nederlandse broedvogels ook steeds meer doen.
Van heel ver
Maar let op, zo’n Blauwe Kiekendief die je tijdens je PTT-telling ziet kan ook zomaar van heel ver uit Rusland komen. In januari 2015 voorzagen René Janssen en Peter de Boer (Sovon) vijf vrouwtjes in Zuid-Limburg van een GPS-zender. Drie daarvan bleken ver in Rusland, tussen Moskou en Sint-Petersburg te gaan broeden.
Lees hier het hele bericht.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten

WeBBuddy Website Monitor