Friese kieviten verspreiden zich in de winter over heel Europa

Van de site van Nature Today

© GMD

Kievit

Kieviten die in het voorjaar pal naast elkaar broeden, kunnen wel een paar duizend kilometer uit elkaar overwinteren. Dat ontdekte een onderzoeksteam van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en een Friese citizen scientist. Zulke grote onderlinge verschillen zijn goed voor de flexibiliteit van de soort. Toch gaan de aantallen kieviten overal schrikbarend achteruit.
Het zijn niet altijd kuddedieren, kieviten. De ene helft van het jaar broeden ze wel gebroederlijk naast elkaar. Maar de verbaasde onderzoekers ontdekten bij geringde Friese broedvogels dat ze in het winterhalfjaar naar zulke uiteenlopende plekken uitwaaieren als de Waddenzee, Ierland, Spanje en zelfs Marokko.
Met minuscule, lichtgevoelige dataloggers – zogenaamde ‘geolocators’ – konden de onderzoekers de sterk uiteenlopende reizen van de buurvogels precies volgen. De resultaten staan nu in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Avian Biology.

Lees hier het hele bericht.

Help de gieren

Van de site van de Vogelbescherming.

© GMD

Vale Gieren

Lammergier en vale gier. Het zijn droomsoorten om te zien voor de vakantiegangers in Zuid-Europa. Maar sinds het medicijn Diclofenac in Europa vrij verkrijgbaar is, dreigt een ramp voor de gieren. Boeren gebruiken dit medicijn om hun vee te behandelen. Maar als gieren het kadaver eten van een beest dat Diclofenac kreeg, zijn ze ten dode opgeschreven. Vogelbescherming strijdt daarom samen met BirdLife Europe voor een verbod op deze medicijnen voor de veeteelt. Er zijn alternatieven. Help ook mee!

Je kunt de petitie hier tekenen.

Gaan de visdieven weer eens een goed jaar beleven?

Van de site van de Vogelbescherming.

© GMD

Visdief

Het IJsselmeergebied is in potentie een prachtig vogelgebied. Maar het ontbreekt aan ondieptes en natuurlijke overgangen. Ook de aansluiting van vissen met de Waddenzee en het binnenland laat te wensen over. Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben daarvoor de handen ineen geslagen en onderzoeken het broedsucces van visdieven in het IJsselmeergebied.

Jarenlang hield het broedsucces van de visdief in en om het IJsselmeer niet over. Daarom doet Vogelbescherming Nederland in samenwerking met andere natuurorganisaties onderzoek naar deze fraaie sternsoort. We onderzoeken kolonies in Wieringermeer, De Kreupel, de sluizen van Lelystad, de Marker Wadden en een eiland in het Eemmeer. Op de Kreupel (2500) en Marker Wadden (1800) bevinden zich de grootse kolonies. Elders zijn de aantallen veel kleiner met enkele tientallen tot ongeveer 175 paar op een fraai nieuw eiland in het Eemmeer.
Lees hier het hele artikel.

Zomertijd: volop Witgatjes

Van de site van SOVON:

© GMD

Witgat

De Witgat is nu in het hele land te zien en horen.
Vanaf half juni zien we de eerste doortrekkende Witgatjes bij ons. Waarschijnlijk zijn dit vogels waarbij de broedpoging is mislukt. De soort broedt in Scandinavië, Oost-Europa en het dichts bij in Duitsland. De Witgat gebruikt oude nesten in bomen van duiven en lijsters om in te broeden.
In juli en augustus is de kans bij ons het grootst om de soort te zien. Witgatten zoeken ondiepe zoete of brakke wateren op met slikranden. Plasdras en slootoevers zijn ook populair. Ze benutten zelfs kleine plasjes in verder droge omgeving. Groepen groter dan een tiental zijn betrekkelijk zeldzaam.

Lees hier het hele artikel.

Welkom Steppekiekendief

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Steppekiekendief

Geweldig nieuws uit Groningen. Weer een nieuwe broedvogelsoort in Nederland erbij! Nadat vorig jaar de visarend ons blij verraste, was het dit jaar de beurt aan een Europese zeldzaamheid: de steppekiekendief. Goed beschermingswerk van de Werkgroep Grauwe Kiekendief bracht niet alleen het nieuws aan het licht, maar zorgde er ook voor dat er maar liefst vier jongen groot werden.
De steppekiekendief is een beauty. Een slanke roofvogel met lange staart en smalle, spitse vleugels. Vrouwtjes (zie foto hierboven) en jonge vogels zijn moeilijk te onderscheiden van de grauwe (en blauwe) kiekendief, maar het mannetje valt met zijn stijlvolle lichtgrijze, haast meeuwachtige voorkomen en de zwarte wig op de vleugels direct op. Nog niet zo heel lang geleden was de steppekiekendief een zeldzame doortrekker in Nederland. Maar de laatste jaren worden ze steeds vaker op trek gezien. De afgelopen twee jaar overwinterde zelfs een aantal vogels in Nederland.

Lees hier het hele bericht.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten

Meer items ophalen