web analytics

Eerste Afrikaanse resultaten van flywaytelling in 2017

Van de site van SOVON:

© GMD

Bonte Strandloper

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin in Mauritanië. Zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj in Senegal. Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse deel langs de Oost-Atlantische trekroute. Daar werd in 2017 de tweede integrale watervogeltelling uitgevoerd. In het net gepubliceerde verslag lees je de basisresultaten per land. Ze laten het grote belang van West-Afrikaanse wetlands voor tientallen soorten watervogels zien.

Lees hier het hele bericht.

IJsvogelstand krijgt geweldige klap

Van de site van SOVON:

© GMD

IJsvogel

Na jaren van spectaculaire groei heeft de populatie IJsvogels in de afgelopen winter een enorme klap gekregen. Dat blijkt uit de eerste vergelijkingen tussen broedvogeltellingen in 2018 en 2017. In bijna de helft van de gebieden waarin vorig jaar nog IJsvogels werden geteld (BMP), is de soort nu verdwenen. IJsvogelkenner Jelle Harder meldt in de Gooi- en Vechtstreek zelfs een afname van 75-80%.
Na écht koude winters kun je steevast een daling van het aantal broedparen van IJsvogels verwachten (o.a. ’95/96, ’08/09). De IJsvogel, een uitgesproken standvogel en afhankelijk van open viswater, kan erg slecht tegen een periode met vorst. Eind februari en begin maart 2018 lag veel viswater dicht en hadden de IJsvogels ook nog eens te maken met een krachtige oostenwind. Ze hebben toen massaal het loodje gelegd.
Lees hier het hele bericht.

Excursie Hoogekampse Plas 19 mei 2018

i.s.m. IVN De Bilt, Het Utrechts Landschap en Vogelbescherming Nederland

© Walter Eijndhoven“Is dat nou de gewone plevier?” “Oh, wat een schattige kleine donsvogeltjes!” ”Dat is een mooie, die tafeleend!” “Wat veel zwaluwen, ik fiets hier geregeld, maar had nog nooit zo’n vogel gezien!” Een greep uit de vele enthousiaste opmerkingen van verbazing en verwondering die tijdens de rondleidingen werden geuit.

In het kader van de nationale vogelweek van Vogelbescherming Nederland 12 t/m 20 mei 2018 werd op 19 mei een combi-activiteit van IVN-afdeling De Bilt, Utrechts Landschap en onze Vogelwacht-afdeling De Bilt/Zeist gehouden. Vanwege het IVN jubileum (50 jaar), ons 60-jarig jubileum èn de ontwikkelingen rond de Hoogekampse plas (voorgenomen plaatsing Oeverzwaluwwand en vogelkijkscherm) is gekozen voor locatie Hoogekampse Plas. Vanaf 8:00 – 12:00 uur zijn een viertal excursies van een uur gegeven, begeleid door gidsen van de verschillende organisaties.

Lees hier het hele verslag.

Vogelwacht Utrecht viert 60-jarig bestaan

Uit de Vierklank:

© De Vierklank

Wigle Braaksma

Om vogels en hun leefomgeving in de provincie Utrecht te beschermen, richtten vogelaars de heer Van der Garden, baron Van Lynden en Sjoerd Braaksma, op vier februari 1958 de Vogelwacht Utrecht op. Ging het in die tijd vooral om vogelbescherming, hedentendage is het doel van de vereniging een stuk breder.
In artikel twee van de statuten staat nu: het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van vogels.

Lees hier het hele artikel.

Excursie Zouweboezem 12 mei 2018 – afd. Amersfoort

Maud van Meygaard schreef:

© Ilse Kroon

Rietgors

Zaterdag 12 mei trok afdeling Amersfoort erop uit naar de Zouweboezem. Ondanks de aanwijzingen van René de Waal, zagen Ilse Kroon en ondergetekende kans om tóch de verkeerde kant uit te rijden waardoor we ietwat te laat op de plek van bestemming aankwamen. Daar aangekomen was het leed echter snel geleden, want op de eerste 500 meter was er al veel moois te bewonderen en vooral te beluisteren. De rietzanger blijft mij persoonlijk altijd verbazen! Wat een geluid er uit dat kleine wijd open gesperde keeltje komt, ongelooflijk. Daarnaast liet zich natuurlijk ook een aantal rietgorzen zien en horen.
De échte vogelaars onder ons kwamen natuurlijk voor de zwarte stern: prachtige,  sierlijke vogels die ons heel wat oh’s en ah’s deden uitroepen. Ze flitsen door de lucht en pakken nét boven of van het water de insecten weg om vervolgens het lekkere hapje op te peuzelen of aan hun partner op het nestvlot te geven.

Lees hier het hele verslag.