web analytics

Bovenpolder 7 juli 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Lepelaars

De parkeerplaats bij de Andrieskerk was op dit vroege uur leeg genoeg om er lommerrijk en beschaduwd te parkeren. Dat kwam verder ook goed uit want op weg naar de bovenpolder west hadden we zo het kasteel te ronden. Een tiental rustende boerenzwaluwen en een veelvoud ervan jagend aan de buitenkant van de Oranjerie waren een contrast met de zwaluwenarmoede in het algemeen aan de voet van de heuvelrug. Tot honderden meters hoog werd er ook door huis- en gierzwaluwen gejaagd. Moeras en vee in de buurt drukten de statistieken van de insectenarmoede even naar de achtergrond. Onder het maaiveld in de brede gracht een bescheiden geploeter van families meerkoet, wilde eend en kuifeend. De kuifeendpullen liepen behoorlijk achter op de meerkoetenjongen met hun volwassen grootte. Daar staat tegenover dat ze goed konden duiken om zichzelf te redden. Achter onze rug zeefden enkele lepelaars hun kost boven water en stonden een paar kieviten tussen de gemaaide grassprieten naar de uitgedroogde kleibodem te staren.
Lees hier het hele verslag.

Telling Westdijk – 2 juli 2018

Wim Smeets schreef:

Waarnemingen (205e keer, start 7 juli 2001) bij de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 7 juli 2018 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand). Het was op de dijk licht bewolkt, windstil, geen neerslag, ongeveer 18 ºC, opkomst 12 personen. Totaal 35 soorten en 1576 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 17 jaar is nu 151 soorten.
Hier de lijst:
Fuut 4), Aalscholver (1000, sociaal vissend), Blauwe Reiger (6), Knobbelzwaan (3), Brandgans (8), Grauwe Gans (266), Grote Canadese Gans (46), Nijlgans (1*), Krakeend (1), Kuifeend (6), Wilde Eend (2), Bruine Kiekendief (1 juveniel), Buizerd (2), Torenvalk (1), Meerkoet (18), Kemp­haan (22*), Kievit (34), Kleine Mantelmeeuw (1), Kluut (3), Kokmeeuw (2), Scholekster (1*), Tureluur (3), Visdief (4), Holenduif (1), Houtduif (1), Boeren­zwaluw (60), Ekster (4), Kauwtje (2), Kleine Ka­rekiet (10), Kneu (2), Putter (2), Rietgors (4), Spreeuw (47), Witte Kwikstaart (4), Zwarte Kraai (4).
Bij de telling en bijzondere gebeurtenis: Achter het westelijke plasje van Vitens ving een juveniele blauwe reiger een hermelijn en had deze beet in de nek. Na veel schudden lukte het de blauwe reiger niet om de hermelijn te doden. Toen deze de hermelijn liet vallen om anders beet te pakken, draaide de hermelijn zich om en sprong de blauwe reiger enkele malen naar de keel. Hetgeen mislukte. Daarna vluchtte de hermelijn weg. Dit alles  minuten lang in het zicht van de telescopen en verrekijkers van de tellers.

Zomeravond

Guus Peterse schreef:

© GMD

Fluiter

Een mooie zomeravond. Aan de koele kant maar met meer zon dan we hadden gedacht. Avondexcursie met vogelwacht Utrecht. Bestemming vanavond: nachtzwaluwen, waar dan ook. Plus iets vooraf. Daarbij waren de gedachten al uitgegaan naar de Hoge Veluwe, vanwege kleine vliegenvanger die nog altijd niet alle deelnemers gezien hadden. Hoewel men daarvoor inmiddels ruim de tijd heeft gehad. En toen de melding kwam van een zingende bergfluiter op de Hoge Veluwe, waren we er wel uit. Dit was voor een aantal van ons zelfs nog een lifer: nog nooit eerder gezien. Dus in de vroege avond wandelen we op de Hoge Veluwe over een zandpad het veld in naar een dennenbosje waar al een paar vogelaars staan die ons weten te vertellen dat de vogel tien minuten geleden nog gezongen heeft. Dat klinkt veelbelovend. Het wachten kan beginnen.

Lees hier het hele verslag.

Gaaien, een vervolgverhaal

Van de site van SOVON:

© GMD

Gaai

Ooit een nest van een Gaai gezien? Het is verrassend hoe stiekem deze anders zo luidruchtige soort broedt. Meestal nestelen Gaaien in dichte bosschages, maar soms ook op bijzondere plekken. Theo de Nooij volgde dit voorjaar voor het derde jaar op rij een nest op een zonnescherm.
In zowel 2016 als 2017 zag de Haagse vogelaar Theo de Nooij hoe eind april een paartje Gaaien een nest op een zonnescherm onder een balustrade bouwde, op 25 meter hoogte aan zijn appartementencomplex. Ook in 2018 had deze bijzondere plek hun voorkeur.
“Op 10 meter vliegafstand van hun adelaarshorst staan tientallen eiken- en beukenbomen en op 100 meter vliegafstand ligt een uitgestrekt bosgebied. Appeltje, eitje zal je denken, maar schijn bedriegt, want het nest is erg lastig aan te vliegen en nog lastiger te verlaten – via een indrukwekkende duikvlucht de gapende diepte in.”

Lees hier het hele artikel.

Pelagische tocht op 20 oktober

 Martijn van Tol

Jan-van-gent

Het bestuur organiseert als lustrumactiviteit, in samenwerking met Birding Holland, op 20 oktober een pelagische tocht vanuit de haven van IJmuiden.
Niets is zo spannend als vogels kijken in oktober, wanneer de najaarstrek in volle gang is. Dat geldt voor het vasteland en de eilanden, maar zeer zeker ook voor de zee. Het is niet alleen de maand van de kwantiteit (er zijn veel vogels onderweg), maar ook van de kwaliteit. Jagers, pijlstormvogels, stormvogels, duikers, alkachtigen, meeuwen, jan-van-genten: ze zitten niet ver weg en de zee ten westen van Noord-Holland heeft diverse malen bewezen een bijzonder goede plek te zijn om ze te vinden! Daarnaast hebben we ook een goede kans op diverse langstrekkende zangvogels.
Ga dus mee op deze avontuurlijke Noordzeetocht vanuit IJmuiden met het schip de MS Marion.

Lees hier het hele bericht.