Stadse vogelwaarnemingen gevraagd

© GMD

Ruziënde merels

Waarnemingen uit de stad zeggen iets over het stadse biotoop. Hoe meer bekend is, hoe meer er rekening mee gehouden kan worden maar ook hoe duidelijker het wordt waar wat mis is in de stad en waarop dus aktie ondernomen moet worden!
Helaas geven vogelaars in de stad vooral de uitzonderlijke vogelwaarnemingen door.
De gemeente Utrecht heeft een abonnement op de NDFF en krijgt zo alle gegevens van onder meer waarneming.nl binnen. Deze waarnemingen gebruikt Utrecht om het beleid op af te stemmen. De stad hanteert een Utrechtse soortenlijst, een lijst met soorten (van alle soortgroepen) waar Utrecht een verantwoordelijkheid voor heeft op basis van de Natuurwet, voorheen de Flora- en Faunawet. Maar ook de aanwezigheid of juist het ontbreken van de gewone soorten zegt iets over de kwaliteit van de stad!
Volgens de stadsecoloog Gitty Korsuize schieten vooral de vogelgegevens nogal te kort. De bijzondere waarnemingen zijn meestal wel bekend, maar juist die dagelijkse gegevens van wat er broedt of foerageert rondom het huis ontbreken. Het verzoek is daarom óók die merel die elk jaar in de klimop broedt door te geven en die troep kleine vogeltjes die ’s winters bijna dagelijks de tuin of het balkon aandoet op zoek naar voedsel…
Ongetwijfeld zijn ook andere steden in de provincie blij met gegevens van de gewone vogelbevolking in hun stedelijk gebied! Nog steeds geldt: waarnemen = weten. Maar alleen als het doorgegeven wordt!

Marian Peterse
Stadsvogeladviseur voor Utrecht

Zuidpier IJmuiden/Kennemermeer 28-10-2017 – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© Ron KeetMet 8 personen komen we aan bij de Zuidpier van IJmuiden. Het waait hard en de golven zwiepen over de beide pieren , die op straffe van een forse boete niet toegankelijk zijn. Verschillende groepen vogelaars, komen ons tegemoet.
We beginnen bij de jachthaven, waar we o.a. de dodaars, fuut, grote mantelmeeuw, steenloper en aalscholver waarnemen. Er valt verder niet veel spectaculairs te ontdekken. We besluiten naar de richting van het begin van de pier en het strand te lopen. We zien al gauw grote groepen steenlopers die zich behoorlijk verborgen tussen de grote basaltblokken van de pier weten op te stellen. Een enkele oeverpieper vliegt op , een grijze zeehond laat zijn kopje zien , we zien de bruinvis tuimelen en we turen verder met de nodige telescopen op zoek naar de verschillende zeevogels.

Lees hier het hele verslag.

Telpost Jacobssteeg – verslag van 29-10-2017

Anton Schortinghuis schreef:

© Eckhart Heunks

Hoe mooi het was

Ik vind het leuk om mij regelmatig te laten informeren over wat er zich zoal afspeelt op het gebied van de trek in onze regio. Dat kan natuurlijk door op trektellen.nl te kijken, maar het kan ook door eens aan te wippen op een andere trektelpost. Noem het gerust : Gluren bij de buren.
Toen ik vrijdag langs de tellers van de Hoogekampse plas reed , waren er eerder die ochtend kraanvogels gepasseerd.
De meest aansprekende 18-karaatswaarneming kwam dit weekend van Noordhout. Kees Goudsmits werd verrast door een vaal stormvogeltje, en dat boven de naaldbossen van de heuvelrug. Nu was er juist de nacht daarvoor een stevige noordwesterstorm gepasseerd
, wat het vaaltje ongetwijfeld uit de koers heeft geblazen.

© Eckhart Heunks

en hoe gezellig…

Op de Jacobssteeg werden zaterdag weer records gebroken: liefst twaalf tellers waren tegelijkertijd actief. Daarbij werden ook nog eens 4300 trekvogels geturfd. Daarbij al een paar “novembersoorten” zoals brandgans en waterpieper. Het aantal aalscholvers was ook al een hoogtepunt voor deze telpost: 678!( en weer een smelleken!)
Nu we de zomertijd achter ons hebben gelaten, is het weer vroeg uit de veren. Een half uur voor zonsopgang betekent vanaf 700 uur tellen. Bij”donker”weer is 7. 15 ook heel mooi.Denk aan warme kleding en handschoenen.

Wees alert op vogelsterfte

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er bij een dood gevonden Wilde Eend in het Duitse Bentheim, niet ver van de Nederlandse grens, een hoogpathogeen H5N8-virus is vastgesteld. Deze vondst maakt opnieuw duidelijk dat alertheid op vogelsterfte geboden blijft.
Het is nu bijna een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door vette krantenkoppen over massale sterfte onder watervogels als gevolg van vogelgriep. De Gouwzee en het Wolderwijd kwamen rond 8 november als eerste in beeld. In beide gebieden bezweken aanvankelijk vooral Kuifeenden. Nader onderzoek wees uit dat het ook toen ging om een hoogpathogeen H5N8-virus – een subtype dat in de laatste twee maanden van 2014 ook al groot in het nieuws was.

Niet alleen Kuifeenden
Dat er massaal watervogels stierven als gevolg van vogelgriep was nieuw voor Nederland. En het bleef helaas niet bij Kuifeenden en de bovengenoemde twee locaties. In de weken die volgden werden op meerdere plekken dode vogels gevonden. Ook uit andere landen kwamen soortgelijke meldingen.

Lees hier het hele bericht.

Arkemheen 14 oktober 2017 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Pijlstaarten

Onder een hoge mistdeken c.q laaghangend wolkendek hadden we ondanks dat ruim zicht toen we om half negen het polderasfalt opreden. Het nog wat grauwe licht verhulde veel maar dat deerde ons niet want bij de eerste zoekstop om een groepje nabije kieviten te bekijken kwamen van achter ons goudplevieren de open plekken tussen de kieften invullen. Als steelse studenten, die te laat een collegezaal binnenkomen en niet gezien willen worden, streken ze neer. Even later en wat verderop, ook van achter ons aanvliegend deed een groepje watersnippen een zelfde truc. Zij verstopten zich in lange twintig centimeter diepe trekkersporen. Dat soort spelletjes was wel aan ons besteed en we tuurden tot we we er genoeg van hadden.
We schoven in colonne verder westwaards tot een vrouw bruine kiekendief, op een paaltje notabene, en vlakbij een buizerd of twee ook op een paaltje ons tot een stop brachten om dat luie tafereel eens nader te bekijken. Het licht was intussen zoveel beter dat vierhonderd meter noordwaarts kijken voldoende beeld gaf om iets interessants te zien. En dat was er. Half achter een oeverbegroeiïng zat een slechtvalk te plukken. Elke pluk liet wat vrije veertjes waaien. Na een minuut of tien was de honger gestild en vertrok de valk. Toen bleken buizerd en kiekendief gewoon op hun beurt te hebben zitten wachten. Dat het ruzie werd laat zich raden. Maar er ontstond wel een soort maaltijd waar beide van profiteerden. Uiteindelijk waren zwarte kraaien de hekkensluiters.

Lees hier het hele verslag.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten

WeBBuddy Website Monitor