web analytics

Zuid-Hollandse eilanden 13 mei 2018 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Zomertaling

Zondag 13 mei bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Zuidhollandse eilanden. We hoopten uiteraard op een dag met volop zon, maar helaas bleek deze hoop opnieuw vergeefs: net als voorgaande jaren waarin we laat in het voorjaar deze kant op wilden, hadden we opnieuw gekozen voor een dag met lage temperaturen en guur weer. Uiteindelijk zou het met de regen nog wel loslopen, maar het was bitter koud voor bijna half mei.
Hoe dan ook, met 8 mensen vertrokken we uit Utrecht, nagezwaaid door onze vaste bezoeker, de Slechtvalk op de Conclusion-flat. We hadden besloten om wat dieper Zeeland in te beginnen, vooral om een regenfront te omzeilen.
We reden naar Middelburg en bezochten daar het gebied rond de Zandvoortweg. Langs deze weg liggen allerlei slikjes, en gisteren was hier een Poelruiter gevonden. Deze vogel hadden we al snel gevonden, en deze liet zich prachtig zien. Ook enkele Groenpootruiters liepen hier, waardoor je de verschillen prima kon zien. Een groepje Kemphanen liep al baltsend rond, en er zwommen enkele Zomertalingen.
Lees hier het hele verslag.

Zachte winters en veel watervogels

Van de site van SOVON:
Het nieuwe watervogelrapport is uit! Uit de gepresenteerde aantallen blijkt dat Nederland een ideaal land blijft om als watervogel te overwinteren. Midden in de winter tellen vrijwilligers tegenwoordig ruim 5,5 miljoen watervogels.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
· Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor.
· Zuidwestelijke overwinteraars nemen juist toe.
· Groei van ganzenaantallen stagneert.​

Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor
Als gevolg van de steeds hogere wintertemperaturen in Noordwest-Europa besluiten sommige vogelsoorten vaker om ten noorden en oosten van Nederland te overwinteren. Eendensoorten als Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker worden bijvoorbeeld steeds minder geteld in ons land.
Lees hier het hele artikel.

Eerste cijfers 2018: minder Merels in steden en dorpen

Van de site van Sovon:

© GMD

Merels

Voorlopige cijfers uit tellingen in steden en dorpen laten een afname van Merels van 15% ten opzichte van vorig jaar zien. Dat is de sterkste afname sinds het begin van de telreeks in 2007. Ook in de honderden tuinen die wekelijks geteld worden via tuintelling.nl zien waarnemers gemiddeld iets minder Merels. Zorgt het Usutu-virus voor deze afname?

Samengevat:

·Opvallend: 15 % minder Merels geteld in stedelijk gebied.
·De kleinere afname in buitengebied valt binnen de jaarlijkse aantalsfluctuaties.
Lees hier het hele artikel.

Vrijwillig én professioneel

Van de site van de Vogelbescherming:

Nick Hoebe

Van veel klanten in de winkel van Vogelbescherming in Zeist krijgen we enthousiaste reacties over de vrijwilligers. Eén van hen, Nick, vertelt over een van de vele klanten die tevreden was met haar aankoop.
“Ik zing in verschillende koren. Onlangs was er na de repetitie een gezellige lunch. Tijdens het gesprek aan tafel vertelde ik dat ik ook bij Vogelbescherming werk. Mijn tafelgenote reageerde meteen: wat een ongelooflijk stel leuke mensen zijn jullie en wat een geweldige begeleiding krijg je als klant.”

Een telescoop uitzoeken
“Deze mevrouw is een tijdje terug naar onze winkel gekomen omdat ze een telescoop wilde. Ze had een positief verhaal gelezen over de Havik van Vogelbescherming. Een van mijn collega’s had deze alvast buiten gezet en ter vergelijking ook de Havik ED. Ze kreeg nog wat tips: plaatsen om naar te kijken, let eens op de scherptediepte bij het kijken naar het Swarovski-testbord in de vogeltuin, let eens op de weergave van het wit van de huizen aan de overkant van de straat. Daarna was het even rustig de tijd nemen om te kijken en te vergelijken.

Lees hier het hele artikel. (Voor de goede orde: Nick is een actief lid van de Vogelwacht!)

Steeds meer uilen in Bunschoten

Uit de Bunschoter:

© GMD

Ransuil

De IVN Natuurwerkgroep Bunschoten houdt zich onder andere bezig met het inventariseren en beschermen van uilen in Bunschoten.
Er broeden maar liefst vier soorten uilen, waarvan drie soorten elk jaar. De laatste jaren gaan de aantallen broedende uilen vooruit. Waardoor kan dat komen?
In Bunschoten broeden dit jaar minstens dertien paartjes steenuilen en negen paartjes kerkuilen.
De aantallen ransuilen en velduilen zijn nog niet bekend.
Zij broeden later in het jaar of verraden hun nestplaats pas later in het jaar doordat de jongen geluid maken.

Lees hier het hele artikel van de hand van Wim Smeets.