web analytics

Loosdrechtse rietzanger vliegt naar Portugal

© Jan van der Winden

De rietzanger die naar Portugal vloog

In Loosdrecht hebben we 7 grote karekieten gevangen om hun trekroute te bestuderen. Bij toeval vloog op 28 juni 2016 ook een jonge rietzanger in het net dat we hiervoor hadden staan op de Eerste Plas in Loosdrecht. Voor rietzangers is het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen een belangrijk broedgebied met meer dan 800  broedparen. Tot onze grote verbazing bleek afgelopen week dat dit vogeltje op 6 augustus 2016 in de Lagoa St Andre in Portugal tijdens een onderzoek weer werd gevangen en natuurlijk weer losgelaten! Op 22 september zat hij daar nog steeds. Blijkbaar maakte dit kleine vogeltje van 10 gram een tussenstop van een maand in Portugal op weg naar zijn overwinteringsgebied in Afrika. Het fantastisch mooie wetland in Portugal is eveneens Natura 2000 gebied zodat duidelijk is dat het netwerk aan beschermde gebieden in Europa bijzondere vogels letterlijk op weg helpt.

Jan van der Winden & Martin Poot

Vrijwilligers gezocht!!

Zaterdag 19 mei organiseren Vogelwacht Utrecht, Vogelbescherming Nederland en IVN in het kader van de landelijke Vogelweek een excursie bij de Hooge Kampse plas bij Groenekan. Er zijn inmiddels al veel aanmeldingen, dus een paar extra vogelaars met vogelkennis en  determinatie-hulpmiddelen (bijv. veldgidsen, verrekijkers of een telescoop) zouden welkom zijn om ter plekke de mensen een blik te gunnen op wat zich voordoet. U kunt zich als extra gids melden bij Wigle Braaksma.

Informatie over tijd en plaats en aanmelden als deelnemer via deze link.

Beekhuizen 19 april 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Fluiter

Met een extra flesje water in de uitrusting tuften we op de zonnige zuidrand van wat het Veluwemassief genoemd wordt af. Het beekdal van de Beekhuizerbeek, heeft een historie van steen, water en zand, die wat met elkaar hebben. Bij één watermolen begint het steen te veranderen in een Bed & Breakfast in aanbouw.
Onze tien kilometer stappen en stilstaan begonnen met de aarzelende zangoefening van een verre net gearriveerde fluiter en een grote vlek paarbladig goudveil in een moerassig stuk beekloop. Onder het overmatige gezang en geroep van bonte vliegenvanger, zwartkop, roodborst, winterkoning en boomklever deden we soms evenveel stappen vooruit als achteruit om al het moois tot in detaïl te bezien. Goudhaantjes, een vuurgoudhaantje, holenduif en de halve zangstrofe van een verdwaalde nachtegaal, maakten het onmogelijk om de pas er een beetje in te houden. Variatie alom. Een onmaatse plek zaagsel aan de voet van een beuk was vers van de specht.

Lees hier het hele verslag.

Eempolders 9 april 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Kleine Plevier

Bij ons vertrek in Driebergen bleek de merel deze lenteochtend niet uitgestorven te zijn. Met de zon in de rug konden we even later vanaf de rechter Eemoever ook de linkeroever overzien. De uitzichtjes ademden de sfeer die van de schoolplaten van Cornelis Jetses afstraalde. In het weiland met wilgjes deden grutto’s, tureluurs, kieviten, kemphanen en watersnippen de dingen die ze moesten doen terwijl in een belendende poel wintertaling, pijlstaart, slobeend, krakeend en wilde eend overtuigd waren dat ze nergens beter af waren. Zelfs twee kleine plevieren streken op een dwarsdijkje neer om het schouwspel te verhevigen. Gelukkig was ons gezelschap druk met het zoeken en benoemen van al dat moois, zodat de onderhuids woelende nostalgie bij de oudere deelnemers niet tot uitwendige symptomen leidde.

Lees hier het hele verslag.

Geef je eerste vijf waarnemingen van Huiszwaluw door

Van de site van SOVON:

© GMD

Huiszwaluw

De eerste Huiszwaluwen vliegen deze dagen Nederland binnen. Dat zijn dan de allervroegste, want de meeste trekkende Huiszwaluwen worden in de tweede en derde week van mei gezien. In het Jaar van de Huiszwaluw 2018 willen we beter kijken hoe hun aankomst verloopt. Je kunt helpen door in ieder geval je eerste vijf waarnemingen van Huiszwaluwen door te geven.

Met losse waarnemingen via waarneming.nl kunnen we volgen hoe snel de kilometerhokken volstromen met Huiszwaluwen. Overigens is het bij alle trekvogels de moeite waard om niet alleen je allereerste waarneming door te geven, maar de eerste vijf of tien. Geef daarbij ook duidelijk aan of het een doortrekkende (overliegend + richting) vogel of rondhangende vogel (ter plaatse) is. Daarmee is de fenologie al veel beter te ontrafelen dan wanneer alleen de allereerste vogels (weinig representatief voor de massa) worden doorgegeven.
Lees hier het hele bericht.