web analytics

Vrijwilligers gezocht!!

Zaterdag 19 mei organiseren Vogelwacht Utrecht, Vogelbescherming Nederland en IVN in het kader van de landelijke Vogelweek een excursie bij de Hooge Kampse plas bij Groenekan. Er zijn inmiddels al veel aanmeldingen, dus een paar extra vogelaars met vogelkennis en  determinatie-hulpmiddelen (bijv. veldgidsen, verrekijkers of een telescoop) zouden welkom zijn om ter plekke de mensen een blik te gunnen op wat zich voordoet. U kunt zich als extra gids melden bij Wigle Braaksma.

Informatie over tijd en plaats en aanmelden als deelnemer via deze link.

Beekhuizen 19 april 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Fluiter

Met een extra flesje water in de uitrusting tuften we op de zonnige zuidrand van wat het Veluwemassief genoemd wordt af. Het beekdal van de Beekhuizerbeek, heeft een historie van steen, water en zand, die wat met elkaar hebben. Bij één watermolen begint het steen te veranderen in een Bed & Breakfast in aanbouw.
Onze tien kilometer stappen en stilstaan begonnen met de aarzelende zangoefening van een verre net gearriveerde fluiter en een grote vlek paarbladig goudveil in een moerassig stuk beekloop. Onder het overmatige gezang en geroep van bonte vliegenvanger, zwartkop, roodborst, winterkoning en boomklever deden we soms evenveel stappen vooruit als achteruit om al het moois tot in detaïl te bezien. Goudhaantjes, een vuurgoudhaantje, holenduif en de halve zangstrofe van een verdwaalde nachtegaal, maakten het onmogelijk om de pas er een beetje in te houden. Variatie alom. Een onmaatse plek zaagsel aan de voet van een beuk was vers van de specht.

Lees hier het hele verslag.

Eempolders 9 april 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Kleine Plevier

Bij ons vertrek in Driebergen bleek de merel deze lenteochtend niet uitgestorven te zijn. Met de zon in de rug konden we even later vanaf de rechter Eemoever ook de linkeroever overzien. De uitzichtjes ademden de sfeer die van de schoolplaten van Cornelis Jetses afstraalde. In het weiland met wilgjes deden grutto’s, tureluurs, kieviten, kemphanen en watersnippen de dingen die ze moesten doen terwijl in een belendende poel wintertaling, pijlstaart, slobeend, krakeend en wilde eend overtuigd waren dat ze nergens beter af waren. Zelfs twee kleine plevieren streken op een dwarsdijkje neer om het schouwspel te verhevigen. Gelukkig was ons gezelschap druk met het zoeken en benoemen van al dat moois, zodat de onderhuids woelende nostalgie bij de oudere deelnemers niet tot uitwendige symptomen leidde.

Lees hier het hele verslag.

Geef je eerste vijf waarnemingen van Huiszwaluw door

Van de site van SOVON:

© GMD

Huiszwaluw

De eerste Huiszwaluwen vliegen deze dagen Nederland binnen. Dat zijn dan de allervroegste, want de meeste trekkende Huiszwaluwen worden in de tweede en derde week van mei gezien. In het Jaar van de Huiszwaluw 2018 willen we beter kijken hoe hun aankomst verloopt. Je kunt helpen door in ieder geval je eerste vijf waarnemingen van Huiszwaluwen door te geven.

Met losse waarnemingen via waarneming.nl kunnen we volgen hoe snel de kilometerhokken volstromen met Huiszwaluwen. Overigens is het bij alle trekvogels de moeite waard om niet alleen je allereerste waarneming door te geven, maar de eerste vijf of tien. Geef daarbij ook duidelijk aan of het een doortrekkende (overliegend + richting) vogel of rondhangende vogel (ter plaatse) is. Daarmee is de fenologie al veel beter te ontrafelen dan wanneer alleen de allereerste vogels (weinig representatief voor de massa) worden doorgegeven.
Lees hier het hele bericht.

Biesbosch 15 april 2018 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© Toon Vernooij

Ringmus

Op zondag 15 april bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Biesbosch. Het beloofde een mooie dag te worden, een overgangsdag richting echt voorjaarsweer maar met flink wat zon.
We begonnen met een groep van 17 mensen in polder Hardenhoek. We zagen enkele Ringmussen en liepen de dijk langs de plas af naar een plek van waaraf we goed overzicht hadden. Enkele Zwartkopmeeuwen vlogen over, en al snel ontdekten we er ook enkele zittend. Op het water veel eenden, waaronder Pijlstaarten en vooral Wintertalingen. We zochten naar een Zomertaling, maar die konden we niet vinden. Er zaten flink wat Grutto’s op de slikken en enkele Gele Kwikstaarten vlogen over. Uiteraard hoorden we met enige regelmaat een Cetti’s Zanger, vroeger een zeldzaamheid, maar zeker hier een vogel waar je niet meer omheen kunt. In de verte was het nest van een Visarend te zien, en twee vogels lieten zich op grote afstand zien. Daar zouden we later nog wel dichterbij komen.

Lees hier het hele verslag.