web analytics

Pelagische tocht op 20 oktober

 Martijn van Tol

Jan-van-gent

Het bestuur organiseert als lustrumactiviteit, in samenwerking met Birding Holland, op 20 oktober een pelagische tocht vanuit de haven van IJmuiden.
Niets is zo spannend als vogels kijken in oktober, wanneer de najaarstrek in volle gang is. Dat geldt voor het vasteland en de eilanden, maar zeer zeker ook voor de zee. Het is niet alleen de maand van de kwantiteit (er zijn veel vogels onderweg), maar ook van de kwaliteit. Jagers, pijlstormvogels, stormvogels, duikers, alkachtigen, meeuwen, jan-van-genten: ze zitten niet ver weg en de zee ten westen van Noord-Holland heeft diverse malen bewezen een bijzonder goede plek te zijn om ze te vinden! Daarnaast hebben we ook een goede kans op diverse langstrekkende zangvogels.
Ga dus mee op deze avontuurlijke Noordzeetocht vanuit IJmuiden met het schip de MS Marion.

Lees hier het hele bericht.

Eerste Afrikaanse resultaten van flywaytelling in 2017

Van de site van SOVON:

© GMD

Bonte Strandloper

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin in Mauritanië. Zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj in Senegal. Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse deel langs de Oost-Atlantische trekroute. Daar werd in 2017 de tweede integrale watervogeltelling uitgevoerd. In het net gepubliceerde verslag lees je de basisresultaten per land. Ze laten het grote belang van West-Afrikaanse wetlands voor tientallen soorten watervogels zien.

Lees hier het hele bericht.

Vogelwacht Utrecht viert 60-jarig bestaan

Uit de Vierklank:

© De Vierklank

Wigle Braaksma

Om vogels en hun leefomgeving in de provincie Utrecht te beschermen, richtten vogelaars de heer Van der Garden, baron Van Lynden en Sjoerd Braaksma, op vier februari 1958 de Vogelwacht Utrecht op. Ging het in die tijd vooral om vogelbescherming, hedentendage is het doel van de vereniging een stuk breder.
In artikel twee van de statuten staat nu: het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van vogels.

Lees hier het hele artikel.