«

»

nov 11

Publicatie over verloop vogelsterfte 2016/2017

Van de site van SOVON:

Vorige winter was in Nederland een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep. Twee soorten die opmerkelijk vaak werden gemeld waren Kuifeend en Smient. Over het verloop van de sterfte in soorten, ruimte en tijd is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases.
Precies een jaar geleden ontvingen we de eerste berichten over ongewone vogelsterfte op de Gouwzee en het Wolderwijd. Kort daarna werd duidelijk dat er sprake was van een omvangrijke uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (subtype H5N8). In de daarop volgende weken werden ook op andere plekken in het land opvallende aantallen dode vogels gevonden.

Verschillende soorten
Door onderzoekers van een aantal organisaties, waaronder Sovon, zijn alle meldingen op een rij gezet. Het aantal gemelde dode vogels kwam uit op ongeveer 13.600 en betrof 71 verschillende soorten.

Lees hier het hele artikel.

WeBBuddy Website Monitor