Redactievergadering

De volgende redactievergadering vindt plaats op

Woensdag 13 december bij Bert Geelmuijden, Beatrijspad 33, Amersfoort