web analytics

Resultaten Sovon watervogeltelling Polder Zeldert 15 november 2014

Hierbij de resultaten van de Sovon-telling van watervogels in Polder Zeldert op zaterdag 15 november 2014. We hebben helaas géén Kolganzen op de grond gezien. Dat was voor het eerst in november sinds 2005. Er vlogen wel groepen over, maar die mogen we niet meenemen in de telling.

wilde eend (189), smient (22), kuifeend (15), krakeend (13), wintertaling (8), slobeend (2), meerkoet (92), waterhoen (15), fuut (1), dodaars (4), grauwe gans (270), grote canadese gans (63), knobbelzwaan (99), kokmeeuw (2311), stormmeeuw (624), zilvermeeuw (5), kleine mantelmeeuw (1), kievit (669), wulp (19), watersnip (1), aalscholver (4), blauwe reiger (25), grote zilverreiger (8), buizerd (31), torenvalk (4) en ijsvogel (1).

Buiten de reguliere lijst: fazant (1), ree (2) en haas (1).  

De tellers waren: Jacqueline van der Rest, Henk Schimmel en Ria Schockman