«

»

aug 29

Ruygeborg/Waverhoek , 19 augustus – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Zwarte Ibis

De excursie is aangekondigd  als de eerste najaarsexcursie en qua weer  lijkt het er behoorlijk op, veel  wind en  aanvankelijk wat regen. In plaats van de Groene Jonker, waar  flink bemalen wordt om het riet te laten groeien (een goede tip van Sjef ten Berge)besluiten we  naar het nattere Waverhoek te gaan.
We starten onze wandeling met 9 deelnemers  in het door Natuurmonumenten beheerde gebied Ruygeborg . Ook dit gebied is redelijk  droog, maar er staat ons gelijk een aangename verrassing te wachten. Het is een overvliegende zwarte ibis, onmiskenbaar met zijn prachtige gekromde snavel, een soort die de meesten van ons alleen vanuit de dierentuin kenden. Jammer genoeg krijgen we deze vogel niet zittend in beeld, dan zou ons gebleken zijn dat de vogel voornamelijk donkerbruin is.
Een rondje lopen is in de Ruygeborg niet mogelijk dus we gaan heen en weer. In het water treffen we  veel eendensoorten aan, zoals zomertaling, wintertaling, slobeend, bergeend (juveniel), kuifeend  en krakeend. Veel steltlopers zijn er niet te vinden. Het blijft bij  kleine plevier, kievit, witgat, watersnip en een overvliegende regenwulp. Een overvliegende late gierzwaluw , een man tapuit en een gele kwikstaart zijn nog verrassend. We lopen terug naar onze auto’s en gaan  naar de  volgende minder droge bestemming.

Lees hier het hele verslag.

WeBBuddy Website Monitor