«

»

nov 10

Stadse vogelwaarnemingen gevraagd

© GMD

Ruziënde merels

Waarnemingen uit de stad zeggen iets over het stadse biotoop. Hoe meer bekend is, hoe meer er rekening mee gehouden kan worden maar ook hoe duidelijker het wordt waar wat mis is in de stad en waarop dus aktie ondernomen moet worden!
Helaas geven vogelaars in de stad vooral de uitzonderlijke vogelwaarnemingen door.
De gemeente Utrecht heeft een abonnement op de NDFF en krijgt zo alle gegevens van onder meer waarneming.nl binnen. Deze waarnemingen gebruikt Utrecht om het beleid op af te stemmen. De stad hanteert een Utrechtse soortenlijst, een lijst met soorten (van alle soortgroepen) waar Utrecht een verantwoordelijkheid voor heeft op basis van de Natuurwet, voorheen de Flora- en Faunawet. Maar ook de aanwezigheid of juist het ontbreken van de gewone soorten zegt iets over de kwaliteit van de stad!
Volgens de stadsecoloog Gitty Korsuize schieten vooral de vogelgegevens nogal te kort. De bijzondere waarnemingen zijn meestal wel bekend, maar juist die dagelijkse gegevens van wat er broedt of foerageert rondom het huis ontbreken. Het verzoek is daarom óók die merel die elk jaar in de klimop broedt door te geven en die troep kleine vogeltjes die ’s winters bijna dagelijks de tuin of het balkon aandoet op zoek naar voedsel…
Ongetwijfeld zijn ook andere steden in de provincie blij met gegevens van de gewone vogelbevolking in hun stedelijk gebied! Nog steeds geldt: waarnemen = weten. Maar alleen als het doorgegeven wordt!

Marian Peterse
Stadsvogeladviseur voor Utrecht

WeBBuddy Website Monitor