web analytics

Vogelherkenningscursus Vogelwacht Utrecht – afdeling Amersfoort.

03-01-2015:  Alle 30 beschikbare plaatsen voor deze cursus zijn bezet !

De Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort, organiseert in het voorjaar van 2015 een vogelherkenningscursus. Iedereen die iets meer over “onze” Nederlandse vogels wil weten, nodigen we van harte uit. Er is plaats voor max. 30 personen. De cursus bestaat uit vier woensdagavonden en vier bijbehorende zaterdagexcursies.

De cursus wordt gegeven in de huidige (nood)accommodatie van het CNME aan de Schothorsterlaan en de avonden duren van 20.00-22.00/22.30 uur. Om 19.30 uur is de deur open. We houden ruime pauzes om kennis te kunnen maken met elkaar, maar ook zullen we allerlei vogelgidsen en –boeken presenteren en vragen behandelen. Docenten zijn de coördinatoren van de Vogelwacht Utrecht – afdeling Amersfoort: René de Waal, Rien Jans en Gerard van Haaff.

Op woensdag 11 februari krijgen de “Wintergasten” als eerste de aandacht. Heel veel vogels overwinteren in onze lage landen en verdwijnen in het voorjaar weer naar het noorden. Een scala aan diverse vogelsoorten zal de revue passeren. Tevens zal op deze avond aandacht besteed worden aan kijkers en telescopen de (bijna) noodzakelijke hulpmiddellen bij het “vogelen”. De

Delta Schuitenbeek

Delta Schuitenbeek

bijbehorende excursie is gepland op zaterdag 14 februari. We bezoeken dan de Schuitenbeekdelta, het dijkgebied tussen de Arkervaart bij Nijkerk en de Putterpolder en vertrekken om 8.00 uur vanaf het CNME.

De tweede avond is op woensdag 18 maart en zal gaan over de determinatie en herkenning van allerlei specifieke kenmerken waarmee vogels “op naam” gebracht kunnen worden. Waarop moet je letten als je een vogel bekijkt en beschrijft. Wat zijn de specifieke kenmerken per soort! De excursie waarin we dat gaan oefenen is op

Bloeidaal

Bloeidaal

zaterdag 21 maart en gaat naar de natuurontwikkelingsgebieden Bloeidaal en de Schammer even oostelijk van de stad. Vertrek 7.30 uur vanaf het CNME.

Cursusavond drie gaat over weidevogels. In het vroege voorjaar keren heel veel weidevogels terug uit het zuiden. Op woensdag 15 april zullen de kievit, grutto en tureluur “voorbij vliegen” en op zaterdag 18 april gaan we naar de polder Arkemheen

polder Arkemheen

polder Arkemheen

om met elkaar te ontdekken welke verschillende vogelsoorten er zoal te zien zijn in het groene voorjaarsgras. Vertrek 7.00 uur vanaf het CNME.

De laatste avond op woensdag 20 mei zal gaan over zangvogels, dus meer de soorten van het bos en de tuin. Heel andere vogels dan die in het weidegebied leven. De bijbehorende excursie is i.v.m. Pinksteren een weekje later opzaterdag 30 mei en gaat

Den Treek-Henschoten

Den Treek-Henschoten

naar het bosgebied van Den Treek-Henschoten. Vertrek 7.00 uur vanaf het CNME.

De kosten bedragen euro 40,– inclusief koffie, thee, een jaarlidmaatschap van de Vogelwacht en een certificaat indien de cursus met goed resultaat wordt afgesloten. Voor info: 06-55771006