web analytics

Zachte winters en veel watervogels

Van de site van SOVON:
Het nieuwe watervogelrapport is uit! Uit de gepresenteerde aantallen blijkt dat Nederland een ideaal land blijft om als watervogel te overwinteren. Midden in de winter tellen vrijwilligers tegenwoordig ruim 5,5 miljoen watervogels.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
· Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor.
· Zuidwestelijke overwinteraars nemen juist toe.
· Groei van ganzenaantallen stagneert.​

Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor
Als gevolg van de steeds hogere wintertemperaturen in Noordwest-Europa besluiten sommige vogelsoorten vaker om ten noorden en oosten van Nederland te overwinteren. Eendensoorten als Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker worden bijvoorbeeld steeds minder geteld in ons land.
Lees hier het hele artikel.