Excursie Maasvlakte 19-11 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Strandleeuwerik

Zondag 19 november bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Maasvlakte. Het was hopen op een harde westen- of noordwestenwind zodat we goede kans zouden hebben op zeevogels, maar helaas, de wind was zuidwest, en zoals ze in Scheveningen zeggen: “zuidwest, da’s de pest”. Wat wel meeviel was de regen, hoewel we ons hier wat zorgen over hadden gemaakt viel dit alleszins mee.

Kortom: met een groep van 9 mensen stonden we een tijd over zee te kijken, en zagen soorten als Jan van Gent, roodkeelduikers, een Parelduiker, dwerg- en drieteenmeeuwen en meerdere Alken. Een groepje foeragerende Bruinvissen maakte het feest compleet.
Lees hier het hele verslag.