Oproep Stichting Vogelopvang Utrecht

Kerstin Steinhart, Manager Stichting Vogelopvang Utrecht schreef:

Als Vogelopvang Utrecht zijn we op zoek naar vrijwilligers. Het wordt zoals jullie ook weten, drukker.
We zouden het waarderen als jullie deze flyer met jullie actieve leden in stad Utrecht en omgeving kunnen delen. Zeker omdat jullie leden meer en veel kennis over vogels hebben. We hebben ook gedrukte flyers. Deze sturen wij graag toe.

Mochten er vragen of anders zijn dan horen we het graag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast dank,
Met vriendelijke groet,

Kerstin Steinhart

 

Excursie Arkemheen 12-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:
Zondag 12 maart bezocht Utrecht-stad polder Arkemheen. Met een groep van 13 mensen vertrokken we uit een miezerig Utrecht. Er stond een koude wind, maar het zou die dag op moeten klaren.
Bij zowat onze eerste stop in de polder vonden we twee Zeearenden, die naast elkaar op hekpalen zaten. Adulte vogels, te zien aan de witte staart en geliger nek en kop. Op afstand zoals het hoort, maar wel goed te zien. Het geluid van roepende Grutto’s omringde ons, een enkele Veldleeuwerik zong. Op de natte velden liepen veel Kieviten, ertussen ook flinke groepen Kemphanen en Goudplevieren. Daar weer tussen werden enkele Bonte Strandlopers gevonden.
Lees hier het hele verslag.

Oproep

Gert Ottens (vogelbescherming) schreef:

Beste vogelaars,

Het gaat nog steeds slechts met de vogels van het boerenland. Steeds verdergaande intensivering en industrialisering van de landbouw zijn hier hoofdoorzaak.
Maar gelukkig zijn er partijen, die het anders doen en in hun bedrijfsvoering het milieu en de biodiversiteit sparen.
Vogelbescherming Nederland werkt o.a. samen met Een groep van Biodynamische Boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de vogels.
We weten wel welke maatregelen er genomen worden voor de vogels, maar we zouden ook graag weten, wat dit aan vogelstand oplevert op deze bedrijven.
Daarom zijn wij op zoek naar vogelaars, die deze bedrijven willen bezoeken om de vogels “te tellen”. Deze informatie kan van grote waarde zijn, om bijvoorbeeld het beheer verder te verbeteren.
Maar ook om goede voorbeeld te laten zien, dat het melkveehouderij in harmonie met haar omgeving wel mogelijk is.

In Soest gaat het om de volgende melkveehouder:
Joop Wantenaar, Birkstraat 125,  3768 HE Soest.
Mail: hetderdeerf@casema.nl.

Heb je belangstelling, suggesties of wil je meer weten?
Neem contact op met piet.spoorenberg@vogelbescherming.nl

 

Vogelskijken.nl

Daan Schoonhoven, oprichter van de site vogelskijken.nl schreef :
Met ruim 30 actieve auteurs, lukt het ons om bijna dagelijks een nieuw artikel te plaatsen over vogels kijken. Met 15 verschillende rubrieken is er een flinke variëteit in onderwerpen.

Er zijn ook nog allerlei leuke extra’s. Ik zet ze op een rij:

1. Mystery-bird-competitie

Elke maand plaatsen we een foto van een vogels die is samengesteld uit vier verschillende soorten. Dit zijn soorten die in Nederland en België voorkomen en dus geen moeilijke zeldzame soorten. Raad jij welke vier soorten het zijn? Aan het einde van het jaar kijken we wie er over het hele jaar de meeste goed heeft.
https://vogelskijken.nl/challenge/mystery-bird-maart-2023/

Lezing: 10 jaar slechtvalken op de OLV-toren in Amersfoort

© Henny de Bruin

Slechtvalk

Wie in het broedseizoen in de binnenstad van Amersfoort komt, kent ongetwijfeld het luide gekekker in de lucht, de alarmroep van een rondvliegende slechtvalk die verstoord is op haar nest. Sinds 2013 huist er een paartje slechtvalken op de Onze Lieve Vrouwetoren (OLV-toren). In 2014 werden de eerste jongen daar geboren, inmiddels zijn er in tien jaar tijd in totaal al 28 jonge slechtvalken op de toren uit het ei gekropen. Henny de Bruin heeft het reilen en zeilen van de Amersfoortse slechtvalken vanaf het begin gevolgd. Hij vertelt erover in de WNA-lezing van 28 maart.

Pesticiden
In de vorige eeuw, in de jaren 60 tot in de jaren 70, nam het aantal slechtvalken in West-Europa sterk af. Zoals alle roofvogels (en andere roofdieren), heeft de slechtvalk sterk te lijden gehad van de pesticiden, zoals DDT, die in de landbouw gebruikt werden en in de voedselketen belandden. In Nederland was de soort bijna verdwenen.
Sinds het verbod op pesticiden in 1973 kon de populatie slechtvalken zich echter herstellen en sinds circa 1990 was de slechtvalk op eigen kracht terug als broedvogel in Nederland. Maar de eerste nesten moesten wel geheim gehouden worden en beschermd tegen illegale eierhandelaren; een slechtvalkenei kon zo’n 10.000 euro opbrengen op de illegale markt!
Lees hier de hele aankondiging.