Toename Zeearenden in Nederland

Van de site van SOVON:

Zeearend

Het aantal Zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Het leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland.
Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich schoorvoetend een Nederlandse broedpopulatie. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende Zeearenden in ons land een versnelling.

Lees hier het hele bericht.

Eerste tussenstand van de midwinterroofvogeltelling

Wim vd Vegte maakte de eerste tussenstand:

CES: prima broedseizoen voor moerasvogels in 2018

Van de site van SOVON:

Kleine Karekiet

We herinneren ons allemaal het warme voorjaar en de hete zomer van 2018. Ook in dat seizoen gingen vogelringers weer aan de slag op Constant Effort Sites (CES). Ze vingen bij elkaar bijna 20.000 vogels, verdeeld over 41 locaties. Analyse van de gegevens laat zien dat insecteneters als Bosrietzanger en Tuinfluiter veel jongen grootbrachten. Maar ook dat de overleving van Merels laag is.
Vogelringers die meedoen aan het CES-project van het Vogeltrekstation en Sovon vangen van half april tot begin augustus regelmatig vogels met een vaste mistnetopstelling. Doordat vogels veelal trouw zijn aan hun broedgebied, kan van sommige soorten de jaarlijkse overleving worden berekend. Ook levert het ringwerk informatie over op het broedsucces van algemene zangvogels. CES helpt ons zo om veranderingen in populaties te verklaren.
Lees hier het hele bericht.

Excursie de Zeven Linden/de Stulp 26-01-2019 – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

Goudvink

Goedgemutst lopen we het ruime open en omsloten terrein van de camping op. Bomen als lariks, berk , beuk en den zorgen al jaren voor een keur aan bijzondere vogelsoorten. Er werden in 2013 zelfs drie soorten kruisbek waargenomen. De camping stond enige tijd op de internationale vogelkaart. Het aanvankelijk miezerige weer gaf helaas niet genoeg glans om daar vandaag weer zorg voor te dragen. Met de nodige moeite konden we het geluid van de gewone kruisbek ontwaren. Er vlogen redelijk grote groepen vinkachtigen als keep/vink en sijs rond en uiteindelijk hoorden we ook buiten het terrein de appelvink. De grote bonte specht en de boomklever waren wel redelijk enthousiast en lieten zich goed zien en horen. Een vrij witte buizerd liet ons nog zien dat de sneeuw net gesmolten was.
Lees hier het hele verslag.

Het lange pad naar de blauwborst

Van de Site van de Vogelbescherming Nederland:

 

©GMD

Blauwborst

Zalig zijn de onwetenden, maar niet heus. Jarenlang heb ik kansloos door bossen en moerassen gezworven. De Nederlandse natuur vond ik ‘een beetje saai’. Totdat het moment dat een vriend me een verrekijker aansmeerde. Vogelparadijs Nederland openbaarde zich even plots als verrassend. Met dank aan Mark.
Koolmezen en als je heel veel geluk had een buizerd. Het hield niet over tijdens mijn jeugd in de rivierenpolders aan de Maas. De natuur wilde maar niet echt spetteren. Zelden zag ik echt bijzondere dingen. Ik zat op het niveau konijnen, reigers, kraaien en meeuwen. Saai was mild uitgedrukt. Het Brabantse landbouwkorset van mijn geboortegrond in de jaren tachtig hielp ook al niet echt. No Future zou je zeggen voor deze latente natuurliefhebber.
Lees hier het hele verhaal.