Aanmeldingsformulier voor de Midwinter Roofvogeltelling

 

De afgelopen zes edities van de Midwinter Roofvogeltelling waren een groot succes.  De groep deelnemers is aan enkele veranderingen onderhevig. Er zijn er afgevallen maar we mochten dit jaar ook weer negen nieuwe waarnemers verwelkomen. Op het onderstaande kaartje kun je zien dat er nog wel enkele gebieden beschikbaar zijn. Heb je interesse laat het dan weten. In 2016 gaat weer een grote groep waarnemers lopend, op de fiets of met de auto in het door hen gekozen gebied de roofvogels tellen. Vanaf 2011 werd – als het gebied dat wenselijk maakte – door de waarnemers  naast een Punt Transect Telling , ook een Lijn Transect Telling uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Een kort verslag met de resultaten verscheen nog hetzelfde jaar in de Kruisbek.

Verslag 2010 – 2011 –  2012 –  2013 –  2014

Wil je ook meedoen met de Midwinter Roofvogeltelling? Heb je voldoende kennis om zelf een gebied te inventariseren of is het verstandig om ervaring op te doen door je aan te sluiten bij een bestaande groep? Meld je aan en wij gaan de mogelijkheden na. Hieronder vind je een opgaveformulier. Er zijn meerdere gebieden beschikbaar:

 • het rood omkaderde gebieden. Hier zijn de afgelopen jaren waarnemers actief geweest. Maar zij geven nu het stokje graag aan een ander door.
 • De niet-omkaderde licht-groene gebieden zijn ook nog beschikbaar.
 • In 2016 tellen we van zaterdag 6 tot en met zondag 14 februari.

Klik op onderstaande kaart voor een vergroting en selecteer je voorkeurgebied (vermeld – indien bekend – het hieronder op de provinciekaart vermelde nummer van de rechthoek die overeenkomt met dat gebied). Wil je slechts het noorderlijke of zuidelijke deel van dit blokken tellen? Geen probleem. Vermeld dan behalve het bloknummer de toevoeging a of b. De bovenste helft van ieder blok is ‘a’, de onderste helft is ‘b’) . Vul voor deelname onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je meer informatie? Neem contact op met 

  Voornaam Achternaam

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Man / Vrouw

  Telgebied

  Opmerking

  Om spam te voorkomen is het nodig dat je de onderstaande tekens overtypt.
  Let op: alle letters zijn hoofdletters

  captcha