Activiteiten De Bilt-Zeist

Nestkastenprojecten

Leden van de vogelwacht kunnen een bijdrage leveren aan nestkastprojecten waarbij de vogelwacht betrokken is gedurende de opstartfase, de advisering van aanschaf, plaatsing, inspectie en onderhoud van de nestkasten, alsmede hulp bij monitoring en registratie van de broedresultaten. Zo is er in het verleden en -na coronapauze van 2 jaar- opnieuw in 2022 een bijdrage geleverd aan het nestkastenproject in het Blitse Boetzelaerpark. Een nieuw project is in 2022 gestart waarbij leden van de vogelwacht hebben geholpen bij het nestkastenproject op het NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) terrein bij Austerlitz.