Algemene Ledenvergadering 2021

Op dinsdag 16 maart vindt de ALV plaats. Inmiddels heeft het bestuur besloten de ALV via videovergadering te doen met Zoom. Gelukkig heeft onze beoogde lezinggever aangegeven dat geen probleem te vinden. Wie dat is houd ik nog even geheim tot de Kruisbek uitkomt.
Wilt u deelnemen aan de ALV meldt u dan aan via email bij onze secretaris Josje Henkelman.
Zij zal u in de week voorafgaand aan de ALV de link en een instructie toesturen om deel te kunnen nemen.

Namens het Bestuur,
Janneke Kimstra