Arendsoog

Over zeearend, slechtvalk, havik en andere gevederde jagers.

Arendsoog klein-181x197Fantastisch mooie foto’s maken dit boek tot een hebbedingentje voor jong en oud. Maar de schrijvers richten zich met name op jongeren. De minder ervaren en zelfs de beginnende vogelaar kan met dit boek ook zijn of haar voordeel doen. In de eerste 40 bladzijden vinden we nuttige en bruikbare informatie over roofvogels in het algemeen. In kort, krachtig en modern taalgebruik wordt de lezer getrakteerd op allerlei wetenswaardigheden. In het tweede deel van dit boek, na het hoofdstuk ‘Wat vliegt daar’ , krijgen vijftien in ons land en België voorkomende roofvogels extra aandacht. Voortvarend wordt van start gegaan met bespreking van de zeearend. De visarend, buizerd, sperwer, havik, torenvalk en slechtvalk volgen. Maar dan. Wat jammer. De boomvalk, het smelleken, de wespendief, de ruigpootbuizerd, de rode en zwarte wouw, de grauwe, blauwe en bruine kiekendief komen er wel erg bekaaid van af. De als vreemde gasten genoteerde slangenarend en vale gier is het zelfde lot beschoren, dat is minder triest.

 

Wat tot de laatste bladzijde blijft,  zijn de prachtige foto’s van de diverse fotografen van Foto Natura. Die foto’s zijn één voor één de aanschafprijs van dit boekwerkje dubbel en dwars waard.

Bilthoven, 02-09-2010

 

Auteurs:

Gert-JanRoebers en Stefan Halewijn

Uitgeverij:

KNNV Uitgeverij

ISBN:

978-90-5011-336-6

Prijs:

€17,95