Beerschoten – 23-06-2023

Avondwandeling IVN De Bilt en Vogelwacht Utrecht was een succes!
(tekst Jaap Milius)

Het is inmiddels een traditie dat IVN De Bilt samen met de Vogelwacht Utrecht Het een avondwandelingen
organiseren rond midzomeravond. Afgelopen vrijdagavond was het weer zover. Het beloofde een mooie warme zomeravondwandeling te worden. En dat werd het ook!
‘s Avonds om 21:00 uur hadden zo’n twintig mensen zich verzameld op Beerschoten om op zoek te gaan naar
schemeractieve vogels. Natuurlijk was de hoop ook gericht op de bosuil die nabij het paviljoen van het Utrechts Landschap nestelt. In het tweede deel van de wandeling zouden onze pijlen zich richten op de vleermuizen die Beerschoten herbergt. Maar het begon allemaal met de vogels. En de start was veelbelovend.
Van de lijsterachtigen zong de zanglijster zijn hoogste lied, en liet de merel zich in de verte horen. Een paartje zwarte kraaien dat foerageerde op konijnenkeutels. En het scherp gekrijs van de halsbandparkiet die zich inmiddels ook op Beerschoten een vaste plaats heeft verworven. De boomkruiper die het geluid van hoge piepend kinderfietsje prima na wist te doen. Ook zagen we een paartje putters waar de grauwe vliegenvanger overheen scheerde.
Een grote bonte specht konden we goed in de kijker krijgen en even later hoorden we een ingehouden lach van de groene specht. Een winterkoninkje die volumineus zijn laatste zang met trillers ten gehore bracht en de roodborst die maar van geen ophouden weet.
Tegen tienen was het tijd voor de vleermuizen. Met onze batdetectors hoorden we ze eerder dan dat we ze zagen. De eerste was de laatvlieger. Een grote vleermuis die in tegenstelling tot zijn naam dus als eerste uitvloog. Het duurde tot na tienen dat we over het veld rosse vleermuizen zagen, herkenbaar aan hun rechte vlucht. De gewone dwergvleermuis liet zich pas laat zien, net als de ruige dwergvleermuis. De bosvleermuis was een door ons nog niet gesignaleerde soort.
Al met al dus vijf soorten waarvan we er meerdere goed hebben kunnen zien.
Het was een mooie wandeling, en een ieder ging tegen 11 uur tevreden huiswaarts!